Zasiłek stały – czym jest, ile wynosi, dla kogo
Jan Kowalski
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Zasiłek stały – czym jest, ile wynosi, dla kogo

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Zasiłek stały – co musisz o nim wiedzieć?

Niektórych sytuacji nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Nagła choroba, niepełnosprawność, poważny wiek to wszystko może wpłynąć na jakość naszego życia. Wymienione czynniki wpływają na zdolność do pracy. Jak poradzić sobie w takiej sytuacji? Z pomocą przychodzi w takim przypadku rząd, który wprowadza szereg świadczeń pieniężnych, umożliwiających powrót do utraconej stabilności. Jednym z nich jest zasiłek stały. Jak działa to wsparcie, z którego mogą skorzystać Polacy?

Zasiłek stały jest to pieniężne świadczenie, które można otrzymać z pomocy społecznej. Każdy beneficjent musi jednak spełniać określone kryteria. Szczegółowe informacje na temat warunków uwzględnia ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593). Najprościej rzecz mówiąc, zasiłek stały 2021 przysługuje osobom niezdolnym do pracy ze względu na wiek lub całkowicie niezdolnym do pracy.

Co ważne, ważnym warunkiem, jaki musi spełniać świadczeniobiorca, jest kryterium dochodowe. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje obejmujące: ile wynosi zasiłek stały z MOPS, komu przysługuje renta socjalna z MOPS? Odpowiadamy.

zasiłek stały

Zasiłek stały z MOPS-u – komu przysługuje?

Ustawa o pomocy społecznej 2020 określa szczegółowe kryteria stawiane potencjalnym beneficjentom. Nie każdy ma szansę otrzymać zasiłek stały z MOPS. Komu przysługuje jednak to świadczenie? Wyróżnia się dwie podstawowe grupy beneficjentów.

  • Pierwsza z nich to osoby pełnoletnie, samotnie gospodarujące, niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy, które jednocześnie spełniają kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej.
  • Do drugiej grupy należą osoby pełnoletnie pozostające w rodzinie, niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy, jeżeli dochód na osobę w rodzinie spełnia kryterium dochodowe.

Jak mamy rozumieć stwierdzenia o niezdolności do pracy? Całkowita niezdolność do pracy dotyczy osób, które posiadają I lub II grupę inwalidzką lub znaczny czy też umiarkowany stopień niepełnosprawności. Zasiłek stały 2021 przysługuje również osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku. Oznacza to, że świadczenie może otrzymać kobiety od 60 roku życia oraz mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat.

zasiłek stały

Renta socjalna z MOPS przysługuje osobom, które spełniają następujące kryterium dochodowe:

  • Zasiłek z MOPS dla bezrobotnych z powodu całkowitej niezdolności do pracy lub spowodowanej wiekiem przysługuje osobom samotnie gospodarującym, których dochód nie przekracza 701 zł.
  • Jeżeli osoba przebywa w rodzinie, wówczas otrzyma zasiłek stały w przypadku dochodu wynoszącego 528 zł.

Jeżeli osiągnąłeś wiek emerytalny lub posiadasz umiarkowany stopień niepełnosprawności, zasiłek stały będzie Ci przysługiwał. W jakiej wysokości możesz otrzymać takie świadczenie?

Wysokość zasiłku stałego

Ile wynosi zasiłek z MOPS dla bezrobotnych? Najważniejsze informacje na ten temat pojawiają się w akcie prawnym, jakim jest: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358).

Wysokość zasiłku stałego w przypadku osoby samotnie gospodarującej jest równa różnicy między kryterium dochodowym a dochodem świadczeniobiorcy. Na tej podstawie można określić maksymalny zasiłek z MOPS dla bezrobotnych wynosi 645 zł. Jeżeli mieszkasz z rodziną i osiągnąłeś określony wiek oraz posiadasz umiarkowany stopień niepełnosprawności, zasiłek stały będzie równy różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Uwaga! Najniższy zasiłek dla bezrobotnych wynosi 30 zł miesięcznie.

zasiłek stały

Jeżeli otrzymujesz od MOPS zasiłek stały, podwyżka 2021 może Cię zainteresować. Raz na 3 lata odbywa się weryfikacja progów dochodowych i wysokości świadczeń. Ostatnia weryfikacja odbyła się w 2018 roku. Od 1 stycznia 2022 roku możesz otrzymać maksymalnie nie 645 zł, a 719 zł. Próg dla osoby samotnej wzrośnie z 701 do 776 zł. Z kolei dla osoby przebywającej w rodzinie obowiązuje próg wynoszący 600 zł (wcześniej 528 zł).

Podsumowanie: Stały zasiłek z MOPS a obowiązujące przepisy

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące stałego zasiłku z MOPS.

  • Zasiłek stały 2021 przysługuje osobom, które są niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy. Oznacza to, że może je otrzymać: osoba w wieku emerytalnym, a także osoby z niepełnosprawnością.
  • Najniższy zasiłek dla bezrobotnych wynosi 30 zł miesięcznie. Najwyższy zasiłek w 2021 roku wynosi 645 zł miesięcznie.
  • Świadczeniobiorca musi dodatkowo spełniać kryterium dochodowe. Dla osób samotnie gospodarujących wynosi 701 zł, a dla przebywających w rodzinie – 528 zł.
  • Wysokość zasiłku stałego jest równa różnicy pomiędzy: kryterium dochodowym a dochodem danego beneficjenta.
  • Jeżeli otrzymujesz z MOPS zasiłek stały, podwyżka 2021 wpłynie na wysokość Twojego świadczenia. Zmieniają się progi, co w efekcie daje nam maksymalną wysokość zasiłku równą 719 zł.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Nowa stawka VAT dla branży beauty