Zasiłek rodzinny 2024 – wszystko, co musisz wiedzieć!
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Zasiłek rodzinny 2024 – wszystko, co musisz wiedzieć!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Zasiłek rodzinny 2024 – ile będzie wynosić?

Nowy okres zasiłkowy rozpoczął się już 1 listopada 2023 roku. Warto jednak zwrócić uwagę, że wnioski o przyznanie wsparcia rządowego można składać już od 1 września. Jeżeli dokumenty zostaną przesłane do 31 października, wówczas wypłata nastąpi do końca grudnia. Przyznane świadczenie obowiązuje przez 12 miesięcy – do kolejnego okresu rozliczeniowego.

Należy pamiętać, że wniosek o zasiłek rodzinny 2024 można złożyć w dowolnym czasie. Środki będą jednak wypłacane od miesiąca, w którym zostały dostarczone dokumenty. Najważniejsze informacje o obowiązujących przepisach znajdują się w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255).

Wysokość zasiłku rodzinnego różni się w zależności od wieku dziecka. W okresie od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2024 roku można składać wniosek o świadczenie wynoszące:

 • 95 zł miesięcznie – w przypadku dziecka w wieku od urodzenia do ukończenia 5 roku życia,
 • 124 zł miesięcznie – w przypadku dziecka w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat,
 • 135 zł miesięcznie – w przypadku dziecka w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.

Powyższe kwoty obejmują podstawowy zasiłek rodzinny 2024. Warto zwrócić uwagę również na możliwość otrzymania dodatków. Poniżej prezentujemy dostępne rozwiązania:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł – przysługuje jednorazowo matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości miesięcznej 193 zł na dziecko, ale nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci lub 273 zł na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale nie więcej niż 546 zł na wszystkie dzieci,
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400 zł miesięcznie przysługujący przez 24 miesiące kalendarze, 36 miesięcy kalendarzowych w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 72 miesiące kalendarzowe w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 95 zł miesięcznie,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 90 zł miesięcznie do ukończenia 5 roku życia lub 110 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 lat,
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł raz w roku,
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługujący przez 10 miesięcy w roku w wysokości 113 zł miesięcznie w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, gdzie znajduje się siedziba szkoły albo 69 zł miesięcznie w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości.

Należy jednak podkreślić, że każdy podatnik musi spełniać określone warunki, aby otrzymać zasiłek rodziny 2024. Kryterium dochodowe jest jednym z najważniejszych i najbardziej problematycznym. Oprócz tego wysokość świadczenia zależy od liczby dzieci w rodzinie. Przysługuje wyłącznie osobom, które posiadają polskie obywatelstwo lub cudzoziemcom posiadającym zezwolenie na pobyt stały albo czasowy w Polsce. Ponadto osoba pobierająca zasiłek musi mieć miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Zasiłek 2024 – kryterium dochodowe

Aby skorzystać z zasiłku rodzinnego, należy spełniać kryterium dochodowe. Wbrew pozorom jest ono trudne do spełnienia ze względu na brak waloryzacji. W 2024 roku nie pojawiła się również nowelizacja zmieniająca dotychczas obowiązujące limity. Obowiązująca kwota różni się w zależności od liczby osób w rodzinie oraz potrzeb dziecka.

Aktualnie obowiązuje kryterium dochodowe, które wynosi 674 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Jeżeli znajduje się w niej dziecko z niepełnosprawnością, wówczas kryterium dochodowe wzrasta do 764 zł miesięcznie na osobę.

Warto podkreślić, że dochód przekraczający limit, nie oznacza automatycznego odebrania prawa do zasiłku rodzinnego lub dodatku. Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje mechanizm „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że podatnik może liczyć na zmniejszoną kwotę świadczenia. Jak obliczyć dochód do zasiłku rodzinnego? Na czym dokładnie polega ten mechanizm? Wyjaśniamy poniżej.

Jak obliczyć dochód do zasiłku rodzinnego?

Jak wspomnieliśmy, warunkiem przyznania prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do świadczenia jest kryterium dochodowe. Podatnik może samodzielnie sprawdzić, czy kwalifikuje się do otrzymania wsparcia.

Poniżej prezentujemy krok po kroku, jak obliczyć dochód:

 • Na początku należy zsumować dochody każdego członka rodziny uzyskane w roku kalendarzowym, poprzedzającym okres zasiłkowy.
 • Następnie należy podzielić uzyskaną kwotę przez liczbę miesięcy, w których zostały one osiągnięte.
 • Otrzymany wynik należy podzielić przez liczbę osób w rodzinie.

W ten sposób można otrzymać wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie. Jeżeli będzie ona wyższa niż obowiązujące limity, wówczas należy odjąć kwotę, o którą został przekroczony dochód rodziny, od łącznej kwoty przysługującego zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami. W ten sposób podatnik otrzymuje wysokość należnego mu świadczenia. Dzieje się tak ze względu na mechanizm „złotówka za złotówkę”.

Podsumowanie: Zasiłek rodzinny 2024 – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najistotniejsze kwestie, które omówiliśmy szczegółowo w artykule.

 • Nowy okres zasiłkowy rozpoczął się 1 listopada 2023 roku. Pierwsze wypłaty odbyły się w grudniu.
 • Wniosek o świadczenie można składać w dowolnym momencie. Wypłata zasiłku nastąpi w miesiącu złożenia dokumentów.
 • Zasiłek rodzinny 2024 wynosi od 95 zł do 135 zł miesięcznie w zależności od wieku dziecka.
 • Zasiłek na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 roku życia wynosi 95 zł miesięcznie.
 • Zasiłek na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia wynosi 124 zł miesięcznie.
 • Zasiłek na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 roku życia wynosi 135 zł miesięcznie.
 • Podatnicy mogą uzyskać również dodatki między innymi z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, dziecka w rodzinie wielodzietnej czy też kształcenia i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością.
 • Jeżeli podatnik spełni określone wymagania, może otrzymać zasiłek rodzinny 2024. Kryterium dochodowe jest jednym z najważniejszych i nie podlega waloryzacji.
 • W okresie rozliczeniowym 2023/2024 kryterium dochodowego wynosi 674 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
 • Jeżeli w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne, wówczas kryterium dochodowe wzrasta do 764 zł miesięcznie na osobę.
 • Po przekroczeniu limitu istnieje nadal możliwość otrzymania zasiłku z dodatkami, ale w obniżonej kwocie według mechanizmu „złotówka za złotówkę”.
 • Obliczanie przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę oblicza się według schematu: zsumowanie dochodów rodziny, podzielenie jej na liczbę miesięcy, przez które zostały osiągnięte oraz podzielenie tej kwoty przez liczbę osób w rodzinie.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące zasiłku rodzinnego, możesz skorzystać ze wsparcia naszych ekspertów. Każdy użytkownik darmowego programu Podatnik.info zyskuje szansę na zadanie dowolnego pytania specjalistom z obszaru księgowości, prawa podatkowego czy też finansów. W okresie rozliczenia deklaracji rocznych pomożemy dopełnić formalności związanych ze składaniem formularzy PIT nawet w 5 minut. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać, korzystając z darmowego programu Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Płaca minimalna 2025 – czy możemy spodziewać się podwyżki?