Zasiłek macierzyński zwolniony z podatku w 2022 roku –...
Podatnik.info
Podatnik.info
podatnik.info

Zasiłek macierzyński zwolniony z podatku w 2022 roku – sprawdź, co musisz wiedzieć!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Zasiłek macierzyński zwolniony z podatku 2022

W 2022 roku pojawiło się wiele zmian w podatkach, które wiążą się z korzyściami dla beneficjentów spełniających określone wymagania. Nowe przepisy zostały uwzględnione w ustawie z dnia 9 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1265). Zbiór tych zmian jest potocznie nazywany Polskim Ładem 2.0. Z kolei rząd ogłosił informację o nowych przepisach pod hasłem: Niskie Podatki.

W ramach wspomnianych przepisów została wprowadzona między innymi zmiana stawki podatku z 17% na 12% czy też podwyższenia kwoty wolnej. Każda z nich prowadzi przede wszystkim do obniżenia zobowiązania wobec urzędu skarbowego. Na tych zmianach nie kończą się jednak przywileje dla wybranych grup podatników. Zasiłek macierzyński zwolniony z podatku jest kolejną z katalogu ulg, które pojawiły się w 2022 roku.

Do 2021 roku możliwość skorzystania z ulgi przysługiwała wyłącznie osobom młodym. Aktualnie taką szansę zyskują również pracujący seniorzy, osoby pracujące za granicą, a także rodzice. Od 1 lipca obowiązuje specjalna ulga dla podatników pobierających zasiłek macierzyński. W związku z tym, że nowe przepisy zostały wprowadzone podczas trwania roku podatkowego, budzą wiele wątpliwości.

Niektóre z nowych preferencji w ramach Niskich Podatków działają wstecz. Nic więc dziwnego, że wśród podatników pojawia się pytanie: czy zwolnienie obejmuje także zasiłki pobrane przed 1 lipca 2022 roku? Spieszymy z odpowiedzią – nowe przepisy dotyczą również świadczeń wypłacanych przed 30 czerwcem.

Zasiłek macierzyński zwolniony z podatku dotyczy środków wypłacanych zarówno przez pracodawcę, jak i przez ZUS za okres: urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz ojcowskiego. Co ważne, ulga nie obowiązuje w przypadku innych świadczeń pobieranych w ramach ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego.

Uwaga! Ze zwolnienia podatkowego może skorzystać każdy podatnik pobierający zasiłek macierzyński oraz posiadający prawo do jednej z następujących ulg podatkowych:

 • ulgi dla młodych, czyli osób przed 26. rokiem życia,
 • ulgi na powrót dla podatników powracających na stałe do Polski z zagranicy,
 • zwolnienia z podatku dla rodzin 4+, czyli wychowujących co najmniej czwórkę dzieci,
 • ulgi dla pracujących seniorów, czyli podatników po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Warto wyjaśnić dodatkowo kwestię związaną ze zwolnieniem dla osób starszych. Kobiety po 60 i mężczyźni po 65 roku życia mają prawo do skorzystania z preferencji w przypadku przyjęcia dziecka lub dzieci na wychowanie.

Uwaga, pamiętaj! Aby zwolnienie miało zastosowanie, należy złożyć odpowiednie dokumenty do ZUS-u. W zależności od podatnika starającego się o zwolnienie będą to:

 • ZPM – wniosek o obliczenie zaliczek z uwzględnieniem zwolnienia w przypadku ulgi dla młodych,
 • ZPO – oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania ulgi dla pozostałych podatników.

Zasiłek macierzyński a kwota wolna od podatku 2022

Pojawia się jednak ważne pytanie, czy złożenie wniosku wystarczy, by skorzystać z preferencyjnych warunków? Okazuje się, że nie. Należy zwrócić uwagę na zależność: zasiłek macierzyński a kwota wolna od podatku. Limit dochodów, które obejmuje zwolnienie, wynosi 85 528 zł. Jest to więc wysokość I progu podatkowego, ale obowiązującego przed zmianami w prawie podatkowym.

Co ważne, limit ten obowiązuje bez względu na kwotę wolną od podatku. Możesz więc skorzystać z ulgi 85 528 zł w ramach wypłacanych świadczeń z ZUS-u lub miejsca pracy. W tę wartość wlicza się kwota wolna od podatku wynosząca 30 000 zł. Oznacza to, że nie przysługuje łącznie 115 528 zł, a jedynie 85 528 zł.

Czy rozliczać się z zasiłku macierzyńskiego?

Bardzo często pojawia się stwierdzenie, że podatnik nie musi składać deklaracji PIT, jeżeli nie ma obowiązku opłacenia podatku dochodowego. Kolejne pytanie, które zadaje wiele osób, brzmi: czy rozliczać się z zasiłku macierzyńskiego? Zacznijmy od początku. Do końca lutego kolejnego roku kalendarzowego otrzymasz dokument PIT-11A lub PIT-11. Informacje na temat wysokości świadczeń znajdują się w polach: 40 i 41 w PIT-11A oraz 64 i 68 w PIT-11.

Jeżeli zdarzy się, że limit został przekroczony, a pracodawca lub ZUS nie pobrał należnych zaliczek, wówczas podatnik będzie musiał uregulować niedopłatę podatku dochodowego. Kiedy wyliczona kwota zaliczek nie przekracza 120 000 zł łącznie z pozostałymi dochodami, wówczas stawka podatku wynosi 12%. Jeżeli suma ta jest wyższa, należy liczyć się z obowiązkiem zapłaty zaliczki 32% od nadwyżki ponad 120 000 zł.

Gdy zaliczki zostaną pobrane mimo nieprzekroczenia limitu 85 528 zł lub przed wejście w życie przepisów, wówczas z tytułu nadpłaty przysługuje zwrot podatku za urlop macierzyński. Dotyczy to także podatku pobranego w ramach świadczeń od 1 stycznia 2022 roku. Odpowiednie kwoty należy uwzględnić w deklaracji PIT-36 lub PIT-37. Nadpłata jest zwracana na podstawie informacji w rozliczeniu rocznym.

Podsumowanie: Zasiłek macierzyński zwolniony z podatku – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz najistotniejsze informacje dotyczące nowych przepisów dotyczących zasiłku macierzyńskiego.

 • W dniu 1 lipca 2022 roku zostało wprowadzone zwolnienie z podatku zasiłku macierzyńskiego do kwoty 85 528 zł.
 • Zasiłek macierzyński oznacza świadczenia wypłacane za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz ojcowskiego. Co ważne, wypłacane świadczenia należy uwzględnić w deklaracji rocznej PIT-36 lub PIT-37 na podstawie PIT-11 czy też PIT-11A.
 • Preferencja przysługuje osobom korzystającym jednocześnie z ulgi dla seniorów, młodych oraz rodziców co najmniej czwórki dzieci.
 • Seniorzy mogą otrzymać ulgę po przekroczeniu wieku emerytalnego w przypadku przyjęcia na wychowanie dzieci lub dziecka.
 • Zwolnienie ma moc wsteczną i obejmuje również świadczenia wypłacane przed 30 czerwca 2022 roku.
 • Jeżeli zasiłek był wypłacany przed wprowadzeniem nowych przepisów, a ZUS lub pracodawca pobrał zaliczki na PIT, w ramach nadwyżki przysługuje zwrot podatku za urlop macierzyński na podstawie informacji w złożonej deklaracji.
 • Aby zwolnienie przysługiwało w przypadku środków wypłacanych przez ZUS, należy złożyć do odpowiedniej placówki dokument: ZPM – wniosek o obliczenie zaliczek z uwzględnieniem zwolnienia w przypadku ulgi dla młodych lub ZPO – oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania ulgi dla pozostałych podatników.
 • Jak prezentuje się zależność zasiłek macierzyński a kwota wolna od podatku? Limit wynosi 85 528 zł, włączając w tę wartość kwotę wolną od podatku 30 000 zł.
 • Jeżeli limit kwotowy zwolnienia został przekroczony, a płatnik nie odprowadził zaliczek, wówczas podatnik musi uregulować niedopłatę w wysokości 12% do kwoty 120 000 zł oraz 32% w przypadku dochodów powyżej tej sumy dochodów.

Jeżeli masz wątpliwości, jak rozliczyć zasiłek zwolniony z podatku lub czy przysługuje Ci zwrot z tytułu zwolnienia, możesz skorzystać z pomocy ekspertów Podatnik.info. Każdy użytkownik naszego programu ma prawo zadać bezpłatnie pytania dotyczące indywidualnej sytuacji. Każde wątpliwości rozwieją specjaliści z obszaru finansów, księgowości czy prawa podatkowego.

Co ważne, pomożemy Ci także złożyć poprawnie wypełnioną deklarację PIT nawet w 5 minut! Dokument może być przesłany do urzędu skarbowego drogą elektroniczną lub pobrany i przesłany pocztą tradycyjną. Sprawdź, co jeszcze zyskasz, korzystając z bezpłatnego programu Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Składki ZUS wspólników spółki z o.o.