Zasiłek macierzyński 2022 – sprawdź, co się zmieni!
Podatnik.info
Foto: Podatnik.info
podatnik.info

Zasiłek macierzyński 2022 – sprawdź, co się zmieni!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Zasiłek macierzyński 2022 – to musisz wiedzieć!

Rząd zapowiada kolejne zmiany, które tym razem będą istotne dla osób decydujących się na założenie rodziny. Od sierpnia 2022 roku mają wejść w życie przepisy wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej obowiązujące również Polskę. W wyniku nowych regulacji prawnych pojawią się istotne zmiany w wysokości zaświadczeń przeznaczonych dla kobiet spodziewających się dziecka. Rząd zobowiązał się wprowadzić wyższy zasiłek macierzyński 2022!

Polska zobowiązała się do wdrożenia zaleceń wynikających z dyrektywy (UE) 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz tak zwanej dyrektywy rodzicielskiej. Rząd musi wdrożyć niezbędne zmiany do 2 sierpnia 2022 roku. Jednym z efektów nowelizacji ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141) będzie zasiłek macierzyński 2022 przyznawany na korzystniejszych warunkach.

Dyrektywa rodzicielska ma przede wszystkim skupiać się na działaniach zachęcających do dzielenia się obowiązkami związanymi z opieką nad dzieckiem między kobietami i mężczyznami. Pozwoli to na zachowanie balansu między rodziną a pracą zawodową w przypadku obu rodziców. Minister Rodziny i Polityki Społecznej podkreśla, że wprowadzone zmiany będą miały realny wpływ na jakość życia rodzinnego.

Przepisy unijne wprowadzają między innymi obowiązek zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego oraz wprowadzenia bezpłatnego urlopu opiekuńczego. Zmiany, na których się skupimy, dotyczą jednak przede wszystkim kobiet, które niedawno urodziły dziecko lub już przebywają na urlopie macierzyńskim, lub rodzicielskim. Sprawdź, jak nowe przepisy wpływają na zasiłek macierzyński. Zmiany 2022 zaskoczą pozytywnie wielu podatników!

Zasiłek macierzyński – zmiany 2022

Dotychczasowe przepisy uwzględnione w Kodeksie pracy umożliwiają podatnikom podjęcie decyzji dotyczącej wartość zasiłku macierzyńskiego. Każda kobieta ma prawo wyboru między jednym z dwóch poniższych systemów naliczania zaświadczeń w okresie przebywania na urlopie związanym z opieką nad dziećmi.

 • Pierwsze rozwiązanie umożliwia pobieranie 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego, a także pierwszych 6 tygodni urlopu rodzicielskiego. Ta decyzja wiąże się jednak z obniżeniem podstawy wymiaru świadczenia w pozostałych tygodniach tylko do 60% tej kwoty.
 • Drugie rozwiązanie wiąże się z wypłacaniem tej samej kwoty świadczenia przez cały okres przebywania na urlopie. Będzie wynosił on 80% podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

Dyrektywy unijne zobowiązały jednak rząd do wprowadzenia nowych regulacji w Kodeksie pracy, które przewidują znaczące podwyżki. Każda kobieta będzie miała nadal do wyboru dwa rozwiązania.

 • Pierwsza z możliwości przewiduje otrzymywanie zasiłku macierzyńskiego w pełnej kwocie – 100% za cały okres urlopu macierzyńskiego. Po tym czasie kobieta będzie otrzymywała 70% podstawy wymiaru zasiłku podczas przebywania na urlopie rodzicielskim.
 • Druga możliwość zakłada stałą kwotę zasiłku w wysokości 81,5% podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego – zarówno w przypadku urlopu macierzyńskiego, jak i rodzicielskiego. Kobieta musi jednak spełnić ważny warunek – w ciągu 21 dni od urodzenia dziecka złożyć wniosek o wypłacenie zasiłku macierzyńskiego w obu tych okresach.

Co ważne, jeżeli kobieta wybierze drugą możliwość, podczas 9 tygodniu urlopu ojcowskiego zmniejszy się ten zasiłek macierzyński 2022 do 70% podstawy wymiaru świadczenia.

Warto zwrócić uwagę, że nie każda kobieta musi korzystać z urlopu rodzicielskiego. Jeżeli zdecyduje się wcześniejszy powrót do pracy, nie przepadnie jej jednak zasiłek macierzyński. Zmiany 2022 zakładają możliwość złożenia wniosku o wyrównanie za niewykorzystany urlop w pierwszym roku życia dziecka. Będzie ono wynosiło do 100% wymiaru podstawy zasiłku macierzyńskiego.

Jeżeli kobieta zdecyduje się na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego w kolejnych latach życia dziecka, wówczas może pobierać zasiłek w wysokości do 70% podstawy wymiaru świadczenia. Co więcej, taką możliwość zyskuje ojciec dziecka, gdy zdecyduje się na urlop rodzicielski.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, komu w rzeczywistości przysługuje zasiłek macierzyński. Ze świadczenia mogą skorzystać osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Wśród nich wymienia się między innymi:

 • pracowników,
 • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, a także współpracującym z nimi osobom oraz świadczącym pracę na podstawie umowy uaktywniającej,
 • prowadzącym pozarolniczą działalność oraz współpracującym z nimi osobom,
 • pracującym odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • odbywającym służbę zastępczą,
 • duchownym.

Zasiłek macierzyński a PIT 2022

Ważne zmiany dotyczą również zależności – zasiłek macierzyński a PIT 2022. Od 1 lipca 2022 roku pojawiły się preferencyjne warunki rozliczenia, które zwalniają to świadczenie z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 85 528 zł. Dodatkowo podatnicy korzystający z tego rozwiązania mogą jednocześnie skorzystać również z jednej z poniższych ulg podatkowych:

 • zwolnienie z obowiązku opłacania podatku PIT przez osoby do ukończenia 26 roku życia,
 • ulgi na powrót obejmującej osoby wracające na stałe do Polski z zagranicy,
 • zwolnienia dla dużych rodzin posiadających co najmniej 4 dzieci,
 • ulgi dla pracujących seniorów pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Oznacza to, że jeżeli podatnik nie uzyskiwał innych dochodów w danym roku podatkowym, nie musi składać deklaracji PIT w urzędzie skarbowym. Należy podkreślić, że zwolnieniu podlega również kwota wypłacana w ramach wyrównania za niewykorzystany urlop rodzicielski.

Podsumowanie: zasiłek macierzyński – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz najistotniejsze kwestie związane z zasiłkiem macierzyńskim:

 • Dyrektywy unijne spowodowały zmianę wysokości zasiłku macierzyńskiego. Rząd zobowiązał się do modyfikacji w Kodeksie pracy, które wprowadzają duże podwyżki.
 • Od sierpnia kobiety mogą skorzystać z dwóch rozwiązań, które zapewniają wyższe świadczenie na czas wychowywania dziecka.
 • Pierwsze rozwiązanie zakłada możliwość otrzymywania zasiłku w wysokości 100% za cały okres urlopu macierzyńskiego oraz 70% podstawy wymiaru świadczenia za okres urlopu rodzicielskiego.
 • Druga możliwość zakłada zasiłek w wysokości 81,5% za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Z kolei podczas urlopu dla ojca dziecka przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku.
 • Jeżeli kobieta nie zdecyduje się na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego, otrzyma stosowne wyrównanie.
 • Zwróć uwagę także na kwestię – zasiłek macierzyński a PIT 2022. Podatnicy są zwolnieni z obowiązku odprowadzania podatku PIT od świadczenia wypłacanego przez urlop rodzicielski i macierzyński.
 • Nie musisz składać deklaracji podatkowej, jeżeli było to jedyne źródło Twojego dochodu w danym roku rozliczeniowym.

Jeżeli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości w innej kwestii, pobierz program Podatnik.info. Nasi eksperci pozostają do Twojej dyspozycji. Każdy zarejestrowany użytkownik może skorzystać z możliwości zadawania pytań, na które odpowiedzą wykwalifikowani specjaliści. Dodatkowo pomożemy Ci w rozliczeniu podatku dochodowego. Sprawdź, jakie możliwości zapewnia program Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!