Zagraniczny usługodawca zwolniony z rozliczania polskiego...
http://sxc.hu/

Zagraniczny usługodawca zwolniony z rozliczania polskiego podatku

W przypadku świadczenia usług lub dostawy towarów przez zagranicznego usługodawcę, zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, która obowiązuje od 1 kwietnia br., obowiązek rozliczania VAT spada na polskiego podatnika. Podmiot zagraniczny nie musi zatem rejestrować się w Polsce dla celów VAT i rozliczać polskiego podatku.

Zgodnie z wcześniejszą wersją ustawy, podatek od takiej usługi mógł być rozliczony przez zagranicznego usługodawcę, zarejestrowanego w Polsce na VAT lub przez polskiego nabywcę danej usługi. 

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, w sytuacji, kiedy świadczącym usługi lub realizującym dostawy towarów na terytorium kraju jest podmiot, który nie posiada siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub też stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, obowiązek zapłacenia podatku z tytułu tych czynności przypisuje się zawsze usługobiorcy lub nabywcy towarów.

 

Podmiot zagraniczny jest dzięki temu zwolniony z konieczności rejestracji w Polsce dla celów VAT i jednocześnie nie musi rozliczać polskiego podatku. Z kolei polski przedsiębiorca nie ma obowiązku przekazywać świadczącemu usługę informacji o kwocie podatku, ponieważ jest on rozliczany w deklaracji.

 

Wcześniejsze przepisy, obowiązujące do końca marca 2011 roku wprowadzały wiele niejasności i nieporozumień odnośnie tego, kto i kiedy powinien lub może rozliczyć podatek. Wyjątek (w obecnie stosowanym artykule ustawy o VAT) występuję w sytuacji, kiedy usługi świadczone są przez podmiot zarejestrowany w Polsce dla celów VAT i dotyczą nieruchomości.  

 

Należy pamiętać, że w przypadku usług świadczonych przez podatników, którzy nie mają siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, rozliczenie VAT-u leży w kwestii polskiego usługobiorcy.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także