Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Zabieg operacyjny a ulga rehabilitacyjna
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Zabieg operacyjny a ulga rehabilitacyjna

Podatniczka we wniosku do urzędu skarbowego wskazała, że w złożonym zeznaniu PIT–36 za 2008 r. nie uwzględniła wszystkich wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, - a dokładnie 8,5 tys. złotych wydanych na zabieg chirurgiczny, mający na celu przywrócenie ograniczonych funkcji poruszania się. Składając korektę zeznania, dołączyła do niego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz rachunek za powyższy zabieg.

W ustawie nie zdefiniowano terminu rehabilitacja

Aby udowodnić uprawnienia do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej, wnioskodawczyni przedstawiła konsultację ortopedyczną oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że leczenie operacyjne było niezbędne. Organ podatkowy ustosunkował się negatywnie do wniosku podatniczki. W uzasadnieniu wyjaśniono, że zgodnie z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych operacja ortopedyczna nie jest zabiegiem podlegającym odliczeniu w ramach wyżej wymienionej ulgi. Ponadto wskazano, że ustawa updof nie zawiera definicji słowa „rehabilitacja”.

Zabiegi operacyjne mają na celu przywrócić choremu pełną sprawność

Podatniczka odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, który uchylił decyzję organu podatkowego. WSA w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że z uwagi na brak definicji słowa „rehabilitacja” w ustawie updof, należy wspomóc się Uniwersalnym słownikiem języka polskiego. Zgodnie z nim termin „rehabilitacja” oznacza zespół działań, które mają na celu przystosowanie, przywrócenie osoby (która doznała utraty zdrowia) do normalnego życia w społeczeństwie. Zdaniem Sądu w ramach tych działań mieszczą się zabiegi operacyjne, dlatego podatniczka ma prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

Jaka jest różnica pomiędzy zabiegiem leczniczym a rehabilitacyjnym?

Organ podatkowy odwołał się od wyroku Sądu pierwszej instancji do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA uznał, że podatniczce nie przysługuje prawo do preferencyjnej ulgi. W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że wyżej wymieniony zabieg operacyjny miał charakter leczniczy, a nie rehabilitacyjny. W związku z powyższym nie może podlegać odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

NSA wskazał również, że przepisy dotyczące ulg podatkowych należy interpretować ściśle. Wyjaśniono, że za świadczenia podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej należy uznać usługi kompleksowe, a więc takie, w których zawsze występują dwa elementy, - najpierw leczenie i następnie rehabilitacja. Zdaniem Sądu interpretacja przepisów przyjęta przez WSA była zbyt swobodna, co mogłoby skutkować upowszechnieniem ulgi rehabilitacyjnej. Jeżeli ustawodawca chciałby, aby wszystkie zabiegi operacyjne o charakterze leczniczym miały podlegać odliczeniu w ramach wyżej wymienionej ulgi, to wymieniłby tego rodzaju wydatki odrębnie w przepisach ustawy opdof.

 

Loading Comments
Zainteresuje cię także