Wznawiając firmę przed wakacjami nie można zmienić...
http://sxc.hu/
Tax Care

Wznawiając firmę przed wakacjami nie można zmienić sposobu opodatkowania

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Działalność gospodarcza może być zawieszona od 30 dni do dwóch lat. Oznacza to, że przywrócenie działalności gospodarczej powinno nastąpić właśnie w tym okresie. Po upływie tego terminu firma może bowiem zostać zamknięta z urzędu (wykreślenie z Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) następuje wtedy w drodze decyzji administracyjnej). Wniosek o wznowienie działalności składa się na formularzu CEIDG-1, przy czym data odwieszenia nie może być wcześniejsza niż dzień, w którym złożono wniosek (wznowienie jest bezpłatne).

Kilka sposobów na złożenie wniosku

Wniosek o wznowienie działalności gospodarczej można złożyć on-line (przy użyciu podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP), osobiście w dowolnym urzędzie gminy lub przesłać listem poleconym (w tym wypadku własnoręczny podpis wnioskodawcy musi zostać poświadczony przez notariusza). Można również najpierw przygotować wniosek on-line, wydrukować, a następnie podpisać go w dowolnej gminie (należy wtedy zapamiętać numer wniosku). W takiej sytuacji za dzień złożenia wniosku uważa się dzień, w którym przedsiębiorca podpisał wniosek w urzędzie.

Podatki takie same, jak przed zawieszeniem

Po wznowieniu działalności, przy wpłacie pierwszej zaliczki na podatek dochodowy przedsiębiorca powinien rozliczyć się z urzędem skarbowym także z ewentualnego przychodu osiągniętego podczas zawieszenia działalności gospodarczej (jest to możliwe na przykład w sytuacji, gdy po zawieszeniu firmy przedsiębiorca sprzedał część środków trwałych. Należy także pamiętać, że wznawiając działalność przed wakacjami nie można zmienić formy opodatkowania. Taka zmiana jest bowiem możliwa tylko raz w roku – po zakończeniu roku podatkowego (do 20 stycznia następnego roku). Podatnicy VAT muszą dodatkowo rozpocząć składanie deklaracji VAT. W zależności od okresu rozliczeniowego, przyjętego przed zawieszeniem działalności, należy złożyć ją za pierwszy miesiąc lub kwartał, w którym działalność została wznowiona.

Obowiązkowa deklaracja do ZUS

Choć wniosek o wznowienie działalności gospodarczej trafia automatycznie do ZUS, urzędu skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego, i tak konieczne będzie złożenie także formularza ZUS DRA z zadeklarowaną wysokością składek. Trzeba go złożyć najpóźniej do 10. dnia następnego miesiąca po wznowieniu firmy i w tym czasie opłacić również składki. Dodatkowo, jeśli w trakcie zawieszenia działalności zmieniła się sytuacja ubezpieczeniowa przedsiębiorcy (np. rozpoczął jednocześnie pracę na etacie), musi także złożyć stosowny formularz – jeśli zgłasza się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, składa ZUS ZZA, a jeśli i do zdrowotnego, i do ubezpieczeń społecznych, wypełnia druk ZUS ZUA.

Planujesz ponowne zawieszenie? Nie zatrudniaj pracowników na stałe

Przedsiębiorcy, którzy po wakacjach planują ponownie zawiesić działalność gospodarczą, muszą pamiętać, że przez okres odwieszenia firmy nie mogą zatrudnić pracowników (za wyjątkiem umów o pracę na czas określony, zawieranych tylko na czas planowanej aktywności na rynku, czy umów – zleceń lub o dzieło).


Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Taxcare.pl

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wznawiając działalność po wakacjach pamiętaj o złożeniu wniosku