Wyższe ceny jesienią
sxc.hu
BIEC

Wyższe ceny jesienią

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Tendencje dezinflacyjne, które dominowały w gospodarce od blisko dwóch lat w ostatnim czasie uległy odwróceniu. Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyprzedzenia WPI, można spodziewać się, że okres niskiej inflacji potrwa najwyżej do jesieni. Najwyższe zagrożenie dla stabilności cen stanowią od kilku miesięcy rosnące koszty wytwarzania oraz kurs złotego.

Najsilniejszy wpływ na wzrost wskaźnika miały w tym miesiącu rosnące koszty wytwarzania. Dotyczy to zarówno kosztów w przeliczeniu na jednostkę produktu, jak również jednostkowych kosztów pracy. Koszty w przeliczeniu na jednostkę produktu wzrosły po raz pierwszy w listopadzie 2011 roku. Blisko 60% badanych firm sygnalizuje wzrost kosztów produkcji a jednie 6% uważa, że koszty produkcji w ostatnim czasie spadły. W całości kosztów związanych z produkcją największy udział stanowią koszty pracy. Na wzrost jednostkowych kosztów pracy wskazują menedżerowie przedsiębiorstw trzeci miesiąc z rzędu. Ponad połowa spośród ankietowanych firm uważa, że jest to istotna bariera ograniczająca działalność gospodarczą. Przed rokiem przedsiębiorstw takich było niewiele ponad 40%. Im mniejsze przedsiębiorstwo, tym znaczenie tej bariery większe. Warto zaznaczyć, że realne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ciągu ostatnich dwóch lat nie wzrosły ale również nie spadły, pomimo obserwowanego w ostatnich miesiącach stopniowego ograniczania wielkości produkcji. Utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu płac oznacza wzrost udziału kosztów pracy w całości kosztów a w konsekwencji pogorszenie wyników finansowych przedsiębiorstw.

 

W ostatnim miesiącu wzrosły również ceny usług transportu i magazynowania. Był to pierwszy od grudnia ub. roku wzrost cen tej kategorii usług. W największym stopniu, bo aż o 7% w skali miesiąca wzrosły ceny usług kurierskich. Znaczący był również wpływ cen usług transportowych. 

Dane Ministerstwa Finansów za styczeń br. wskazują na wzrost długu skarbu państwa. Spowolnienie gospodarcze i towarzyszące mu mniejsze wpływy do budżetu powodują konieczność finansowania zobowiązań budżetowych poprzez powiększanie długu. Staje się to o tyle łatwe, że polskie papiery dłużne cieszą się na rynku sporym zainteresowaniem.

Nieznacznie zwiększyło się zaangażowanie kredytowe gospodarstw domowych. Zmiana jednak jest niewielka a w dłuższym okresie, tj. od jesieni ub. roku obserwujemy zmniejszone zainteresowanie kredytem konsumenckim.

W dalszym ciągu spadają ceny importu. Jednak ostatnie dostępne dane dotyczą grudnia ub. roku, a więc okresu gdy złoty umacniał się. W kolejnych miesiącach, głównie za sprawą kursu złotego względem dolara i euro, należy spodziewać się wzrostu tej kategorii cen.

Oczekiwania przedsiębiorców co do kształtowania się cen na produkowane przez nich produkty nie zmieniły się w stosunku do ostatniego miesiąca. Oczekiwania te w ostatnim czasie charakteryzują się znaczną zmiennością. Z jednej strony przedsiębiorcy borykają się z wysokimi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej, co skłania ich do podnoszenia cen. Z drugiej jednak strony słaby popyt nakazuje zachować ostrożność i raczej obniżać ceny na sprzedawane produkty i usługi. Oczekiwania wyższych cen w największym stopniu obserwujemy w branży przetwórstwa ropy naftowej i w branży chemicznej. Nie słabną tendencje do podwyżek u producentów żywności. Przewaga tendencji do obniżania cen dominuje u producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych a zwłaszcza w branży elektronicznej i samochodowej.


Maria Drozdowicz
www.biec.org

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Słabsza presja na wzrost cen