Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Wysokość kwoty wolnej od podatku zaskarżona do...
http://sxc.hu/
Rzecznik Praw Obywatelskich

Wysokość kwoty wolnej od podatku zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego

Kwota wolna od podatku oderwana od obowiązujących w Polsce kryteriów ubóstwa

Zdaniem Rzecznika należy zweryfikować założenie ustawodawcy, według którego przekroczenie kwoty wolnej od podatku, wynoszącej 3089 zł, pozwala obywatelom na jednoczesne zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych oraz uiszczanie podatków. W opinii RPO obecne rozwiązanie krzywdzi podatników, bowiem wskazana kwota została określona w oderwaniu od przyjętych w obowiązującym prawie kryteriów ubóstwa. Wątpliwości Rzecznika budzi również brak stałego mechanizmu waloryzacji kwoty wolnej od podatku.

Zmiany niekorzystne dla budżetu państwa

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, Stanisław Trociuk, zastępca RPO zwrócił uwagę, że wątpliwości dotyczące wysokości kwoty wolnej od podatku już w maju 2014 r. były przedmiotem wystąpienia RPO do Ministra Finansów. Jednak Ministerstwo nie podzieliło stanowiska Rzecznika argumentując, że wprowadzone zmiany byłyby niekorzystne dla budżetu państwa.

Loading Comments
Zainteresuje cię także