Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Wysokość kwoty wolnej od podatku zaskarżona do...
http://sxc.hu/
Rzecznik Praw Obywatelskich

Wysokość kwoty wolnej od podatku zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności jednego z artykułów ustawy o PIT. W jego opinii, przepis dotyczący ustalenia wysokości kwoty wolnej od podatku narusza zasadę sprawiedliwości społecznej, wynikającą z Konstytucji RP.

Kwota wolna od podatku oderwana od obowiązujących w Polsce kryteriów ubóstwa

Zdaniem Rzecznika należy zweryfikować założenie ustawodawcy, według którego przekroczenie kwoty wolnej od podatku, wynoszącej 3089 zł, pozwala obywatelom na jednoczesne zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych oraz uiszczanie podatków. W opinii RPO obecne rozwiązanie krzywdzi podatników, bowiem wskazana kwota została określona w oderwaniu od przyjętych w obowiązującym prawie kryteriów ubóstwa. Wątpliwości Rzecznika budzi również brak stałego mechanizmu waloryzacji kwoty wolnej od podatku.

Zmiany niekorzystne dla budżetu państwa

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, Stanisław Trociuk, zastępca RPO zwrócił uwagę, że wątpliwości dotyczące wysokości kwoty wolnej od podatku już w maju 2014 r. były przedmiotem wystąpienia RPO do Ministra Finansów. Jednak Ministerstwo nie podzieliło stanowiska Rzecznika argumentując, że wprowadzone zmiany byłyby niekorzystne dla budżetu państwa.

Loading Comments