Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika
Wypłata z IKZE zostanie objęta PIT
Redakcja
http://sxc.hu/

Wypłata z IKZE zostanie objęta PIT

Podziel się tym artykułem:   

Zapowiadane zmiany niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu emerytalnego dotyczyć będą m.in. ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych.

Nowelizacja zakłada, że wypłaty środków zgromadzonych na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego IKZE, będą traktowane jako przychód z innych źródeł opodatkowany według skali.

 

Indywidualne konta emerytalne umożliwiają założenie dodatkowego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) i odliczania od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym PIT wpłat na konto.

 

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że przepisy nowelizujące ustawę o indywidualnych kontach emerytalnych związane z zasadami funkcjonowania IKZE nie przewidują w okresie oszczędzania możliwości wypłaty środków zgromadzonych na tym koncie.

 

Ostatecznie przyjęto, że opodatkowaniu będzie podlegał całkowity zwrot z IKZE. Za zwrot całkowity uważa się zarówno wypłatę z tego konta po zakończeniu okresu oszczędzania, jak również wypłatę środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKZE na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego. Wypłaty te stanowić będą przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, tj. przychody z innych źródeł.

 

Środki otrzymane z IKZE, zarówno wypłaty, jak i zwroty, będą podlegać opodatkowaniu, co oznacza, że opodatkowaniem zostaną objęte kwoty wyższe niż te, które były odliczane od dochodu. Po upływie 5 lat od wejścia w życie nowych przepisów, mogą nastąpić pierwsze wypłaty z IKZE. Jednak na przykład w sytuacji zerwania umowy, zwroty środków mogą nastąpić wcześniej.

Podziel się tym artykułem: