Wynagrodzenie zapłacone pełnoletniemu można zaliczyć do...
http://sxc.hu/

Wynagrodzenie zapłacone pełnoletniemu można zaliczyć do kosztów podatkowych

Warunkiem decydującym o możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej, wynagrodzenia wypłacanego dziecku, jest jego pełnoletniość.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W przypadku zatrudnienia we własnej firmie małoletniego dziecka, takie wynagrodzenie nie można zaliczyć do kosztów podatkowych.

Praktyka zawodowa to obecnie jedno z najważniejszych kryteriów branych pod uwagę przez pracodawców w momencie ubiegania się o pracę. Ze względu na to, młodzi ludzie coraz częściej podejmują różnego rodzaju praktyki – także w firmach prowadzonych przez rodziców. Warto zatem wiedzieć, jakie konsekwencje na gruncie podatkowym pociąga za sobą zatrudnienie pełnoletniego dziecka. Czy wypłacane wynagrodzenie można zaliczyć do zmniejszających podstawę opodatkowania kosztów podatkowych firmy?

Wypłacane wynagrodzenia zmniejszają podstawę opodatkowania

Za koszty uzyskania przychodów uważa się z zasady koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła. Należy przy tym pamiętać, o kosztach wymienionych w art. 23 ust. ustawy o podatku od towarów i usług, które zostały wyłączone z możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych, przez co nie mogą zmniejszać podstawy opodatkowania.

Wpłacane wynagrodzenie nie może stanowić KUP jedynie w przypadku małoletnich dzieci

We wspomnianym katalogu wyłączeń z możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, znajduje się zapis odnoszący się do dzieci, jednak jedynie małoletnich. Dzieci pełnoletnich wyłączenie to więc nie dotyczy. Warto przy tym pamiętać, że wbrew powszechnie przyjętej opinii, pełnoletniość nie zawsze musi oznaczać ukończenie 18-tu lat, co zostało określone w art. 10 Kodeksu Cywilnego.

Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa.

Można zatem powiedzieć, że wynagrodzenia wypłacane pełnoletnim dzieciom, stanowią koszt uzyskania przychodu, pod warunkiem, że są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jednocześnie rodzic, jako płatnik, zobowiązany jest do obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które należy przekazywać do 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek właściwego urzędu skarbowego, dołączając przy tym deklaracje PIT-4.

Składki ZUS również można zaliczyć do kosztów podatkowych

W przypadku, zatrudnienia dziecka na podstawie umowy o pracę, koniecznym jest odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, jak również ubezpieczenie zdrowotne. Składki te z zasady również podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych firmy. Warto jednak pamiętać, że w zależności od tego, w jakim stosunku pozostaje zatrudnione dziecko z rodzicem – przedsiębiorcą, możliwość ta przysługuje w odmiennym zakresie. I tak, składki zapłacone na ubezpieczenia społeczne pełnoletniego dziecka, sfinansowane przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych:

• w całości (jeżeli zatrudnione dziecko pozostaje z rodzicem we wspólnym gospodarstwie domowym, a tym samym posiada status osoby współpracującej) lub też
• w części (jeżeli dla celów ubezpieczeń społecznych dziecko posiada status pracownika) prowadzący działalność gospodarczą rodzic ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przewodnik Ekonomiczny#5 Skąd się bierze inflacja?