Wynagrodzenia lekarzy w Stanach Zjednoczonych
http://sxc.hu/
wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia lekarzy w Stanach Zjednoczonych

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Wynagrodzenia lekarzy różnych specjalności

Roczne wynagrodzenia lekarzy w Stanach Zjednoczonych zależą od specjalności jaką wybrali. Podobnie jak w roku poprzednim, w 2012 roku na szczycie listy znaleźli się ex aequo radiolodzy i ortopedzi. Ich roczne wynagrodzenie wynosiło w 2011 roku 315 000 USD. Drugie miejsce w zestawieniu należało do kardiologów, których zarobki były o 1 000 USD niższe niż ich kolegów z czołowej specjalizacji. Wyniosły one 314 000 USD. Trzecią najlepiej opłacaną specjalnością była w 2011 roku anestezjologia i urologia. Średnie płace specjalistów z tych działów medycyny wynosiły 309 000 USD. Najmniej zarobili pediatrzy. Ich roczne wynagrodzenia były o ponad 50% niższe od płac radiologów i ortopedów i wynosiły 156 000 USD. Poniżej 170 000 USD zarabiali specjaliści w zakresie medycyny rodzinnej (158 000 USD), medycyny wewnętrznej (165 000 USD) oraz endokrynolodzy (168 000 USD).

Jak wspomniano na wstępie na czele rankingu stali radiolodzy i ortopedzi. 15% radiologów zarabia poniżej 100 000 USD. Wynagrodzenie największej grupy, 27% lekarzy tej specjalności, wahało się od 300 000 USD do 399 999 USD. 1% radiologów zarobił ponad 1 000 000 USD.

Najwięcej, bo 19% ortopedów otrzymywało wynagrodzenie nie przekraczające 100 000 USD. Ponad 30% lekarzy tej specjalności zarabia pomiędzy 200 000 a 399 999 USD. Wynagrodzenie w wysokości 1 000 000 i więcej otrzymywało 2% ortopedów.

Mniej czy więcej?

W stosunku do 2010 roku najbardziej wzrosły wynagrodzenia okulistów. W ciągu roku ich wynagrodzenie zwiększyło się średnio o 9% i w 2011 roku wynosiło 270 000 USD. O 4% zwiększyły się wynagrodzenia nefrologów, reumatologów i onkologów. Największy spadek wysokości płac zanotowano wśród chirurgów ogólnych. Ich wynagrodzenie w porównaniu do roku 2010 zmniejszyło się aż o 12%.

W 2011 roku wynagrodzenia najniżej opłacanych lekarzy nieznacznie wzrosły. Płace, zamykających ranking wynagrodzeń pediatrów wzrosły o 5%. Specjaliści medycyny rodzinnej i medycyny wewnętrznej otrzymali 2% podwyżki. Płace endokrynologów wzrosły o 1%.

Spośród pięciu najlepiej opłacanych specjalizacji, podwyżki w 2011 roku otrzymali jedynie urolodzy. Wzrost ich wynagrodzenia był niewielki, wynosił zaledwie 1%. Płace plasujących się na czołowej pozycji w rankingu ortopedów i radiologów zmniejszyły się średnio o 10%. Kardiolodzy zarobili o 3% mniej, zaś wynagrodzenia anestezjologów spadły o 5%.

Mężczyźni czy kobiety?

Biorąc pod uwagę wszystkie specjalizacje lekarze mężczyźni zarabiali w 2011 roku o około 40% więcej niż ich koleżanki. Średnie roczne zarobki lekarek wynosiły 173 000 USD a wynagrodzenia lekarzy (mężczyzn) przekroczyły 240 000 USD.

Nieco mniejszą rozpiętość płacową zanotowano wśród lekarzy pierwszego kontaktu (podstawowa opieka zdrowotna). Kobiety-lekarze w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej zarobiły rocznie średnio 141 000 USD. Ich koledzy po fachu otrzymali w 2011 roku wynagrodzenie wyższe o 33 000 USD (o 23%).

Sprawiedliwie czy nie?

Ponad połowa amerykańskich lekarzy na pytanie czy uważają, że są wynagradzani sprawiedliwie odpowiedziała, że tak. Pozostała część (49%) ma poczucie, że nie otrzymywała uczciwej pensji.

Wśród lekarzy, którzy uważają się, że są sprawiedliwie wynagradzani pierwsze miejsce zajmują dermatolodzy. Aż 71% z nich sądzi, że ich pensja jest właściwa w stosunku do obowiązków, które wypełniają. Podobną opinię ma 63% patologów. 62% radiologów i 50% ortopedów (zajmujących pierwsze miejsce w rankingu wynagrodzeń) jest zadowolonych ze swojej płacy. 45% kardiologów – drugich najlepiej wynagradzanych specjalistów – uważa, że ich zarobki są sprawiedliwe.

W tym kontekście zaskakującym może być fakt, że aż połowa pediatrów, którzy w rankingu wynagrodzeń zajmują ostatnie miejsce czuje się sprawiedliwie wynagradzana.

Najmniejsze poczucie sprawiedliwości mają endokrynolodzy i chirurdzy plastyczni. Tylko 38% z nich uważa, że otrzymuje wynagrodzenie odpowiednie do ich wkładu pracy.

Biedni czy bogaci?

Pojęcie „bogaty” jest dosyć subiektywne. Na pytanie czy uważają się za bogatych około 11% lekarzy wszystkich specjalności odpowiedziało, że tak. 45% stwierdziło, że ich wynagrodzenia wcale nie są lepsze od osób pracujących w innych zawodach. Taki sam odsetek osób odpowiedział, że ich płace kwalifikują ich do określenia się mianem „bogatych”, mają jednak tak wiele długów i wydatków, że wcale się tak nie czują.

Specjalistami, którzy najczęściej uważają się za bogatych byli patolodzy (15%), radiolodzy, onkolodzy i gastrolodzy (14%). Najrzadziej  natomiast z takim stwierdzeniem zgadzało się 6% chirurgów plastycznych i reumatologów.

 

 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2019 r. z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 432 głosów
86%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

371 głosów
9%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
2%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

11 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Więcej kas fiskalnych od nowego roku