Uwaga: składka zdrowotna 2025 – szykują się zmiany!
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Uwaga: składka zdrowotna 2025 – szykują się zmiany!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Na jakie zmiany powinni przygotować się przedsiębiorcy? Ile wyniesie składka zdrowotna 2025? Odpowiadają eksperci Podatnik.info.

Spis treści:

Zmiany w składce zdrowotnej – czy czeka nas rewolucja?

Minister Finansów i Minister Zdrowia zapowiedzieli w dniu 21 marca 2024 roku nowe zasady opłacania składki zdrowotnej. Zgodnie z planowanymi zmianami, nie będą konieczne dodatkowe rozliczania, deklaracje oraz ewidencja. Według rządu nowe regulacje mają ułatwić dopełnienie niezbędnych formalności, obliczenie należności oraz zredukują jej wysokość. Składka zdrowotna 2025 będzie stała – z wyjątkiem sytuacji, kiedy ustalone limity zostaną przekroczone.

Aż 93% przedsiębiorców ma zyskać na zaplanowanych przez rząd zmianach. Ich celem jest wprowadzenie bardziej sprawiedliwego, przejrzystego i prostszego systemu rozliczania. Jak podkreślił Minister Finansów Andrzej Domański, na nowych regulacjach zyskają najbardziej podatnicy o niższych oraz średnich dochodach. Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.

Głównymi założeniami jest zniesienie obowiązku płacenia składki zdrowotnej od zbywania środków trwałych oraz odliczania części składek zdrowotnych dla przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy od osób fizycznych. Ile wyniesie składka zdrowotna 2025? Jakie limity obowiązują? Poniżej prezentujemy najważniejsze zasady dotycząca obliczania składek ZUS.

Składka zdrowotna 2025 – jakie zmiany nas czekają?

Obecnie należność dla ZUS jest uzależniona od dochodów osiąganych przez przedsiębiorcę. Zmiany planowane przez rząd wprowadzą stałą podstawę ustalania wysokości składek. Zgodnie z założeniami, będzie to minimalne wynagrodzenie z 1 stycznia 2025 roku oraz przeciętne wynagrodzenie z lutego 2025 roku.

Wysokość zobowiązania ma zależeć nie tylko od formy opodatkowania, ale również miesięcznego przychodu osiąganego przez przedsiębiorcę. Po przekroczeniu określonej kwoty zmienią się zasady obliczania należności, jaką jest składka zdrowotna 2025.

 • Przedsiębiorcy uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej opłacają należność zależną od wysokości dochodu. Od 1 stycznia 2025 roku będą opłacali ponownie składkę zdrowotną ryczałtowo. Ma ona wynosić 9% od 75% płacy minimalnej obowiązującej w 2025 roku.
 • Obecnie przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym (stawka 19%) muszą opłacić należność w wysokości 4,9% od dochodu uzyskanego w poprzednim miesiącu. Jej minimalna wysokość wynosi 381,78 zł, a odliczeniu może podlegać kwota 11 600 zł. Składka zdrowotna 2025 ma również wynosić 9% od podstawy stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia. Dotyczy to podatników zarabiających mniej niż 2-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.  Jeżeli przedsiębiorca zarabia więcej niż 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia, będę zobowiązani do opłacenia podatku w wysokości 4,9% od nadwyżki uzyskiwanych dochodów. Ponadto podatnicy będą mogli opłacać należność ryczałtowo – w formie zaliczek. Następnie na koniec roku będą zobowiązani do wykonania korekty rozliczenia.
 • Dla przedsiębiorców rozliczających się z urzędem skarbowym według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązuje składka wynosząca 9% od 100% minimalnego wynagrodzenia. Opłacana należność nie może być odliczana od podatku dochodowego. Według nowych przepisów, podatnicy uzyskujący przychody miesięczne w wysokości do 4-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia będą musiały zapłacić składkę zdrowotną w wysokości 9% od 75% płacy minimalnej. Jeżeli przychody przekroczą 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, przedsiębiorcy zapłacą minimalną składkę (9% od 75% płacy minimalnej) oraz 3,5% od nadwyżki ponad 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Jednocześnie przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku wykazywaniu przychodów ze zbycia środków trwałych i odprowadzania z ich tytułu składki zdrowotnej. Podatnicy nie odzyskają jednak prawa do odliczenia należności na rzecz ZUS od podatku dochodowego.

Wśród właścicieli firm pojawiają się wątpliwości, jak zmiany w składce zdrowotnej 2025 wpłyną na ich kondycję finansową. Według zapewnień rządu, należność na rzecz ZUS-u będzie niższa. W jaki sposób będzie prezentowała się wysokość składki zdrowotnej w rzeczywistości? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje.

Jak obliczyć składkę zdrowotną 2025?

Na potrzeby kalkulacji weźmiemy pod uwagę stawki obowiązujące w 2024 roku, aby porównanie było wiarygodne. Minimalne wynagrodzenie z 1 stycznia 2024 roku wynosi 4 242 zł, a przeciętne wynagrodzenie z lutego bieżącego roku to 7 978,85 zł. Poniżej prezentujemy przykładowe obliczenia składki zdrowotnej według obecnych przepisów oraz po wprowadzeniu zmian.

 • Przedsiębiorcy opłacający podatek na zasadach ogólnych

Biorąc pod uwagę kwoty obowiązujące w 2024 roku, minimalna składka zdrowotna na nowych zasadach wynosiłaby 286,33 zł, a według obecnych regulacji – 381,78 zł.

Wyliczenia na nowych zasadach prezentują się następująco: 75% płacy minimalnej, czyli 75% x 4 242 zł, wynosi 3 181,50 zł. Następnie od tej kwoty obliczamy 9%, czyli 9% x 3 181,50 zł. Ostatecznie otrzymujemy składkę zdrowotną wynoszącą 286,33 zł.

 • Przedsiębiorcy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jeżeli chodzi o minimalną składkę zdrowotną, będą obowiązywały takie same kwoty jak w przypadku podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Różnice pojawiają się jednak w przypadku maksymalnych stawek. Według aktualnych przepisów, podatnik zapłaci nie więcej niż 1 258,39 zł – podstawą wymiaru składek jest 180% przeciętnego wynagrodzenia dla przychodów powyżej 300 000 zł rocznie.

Nowe zasady wprowadzają wyższą stawkę składki zdrowotnej od przychodu miesięcznego powyżej 31 915,40 zł. W takim przypadku roczny przychód wynosi 382 984,80 zł. Do tej kwoty obowiązuje składka zdrowotna wynosząca 286,33 zł miesięcznie.

Wyliczenia na nowych zasadach prezentują się następująco w przypadku przedsiębiorców uzyskujących przychód wynoszący 50 000 zł miesięcznie:

Do kwoty 31 915,40 zł obowiązują zasady minimalnej stawki. Obliczenia prezentują się następująco:

75% płacy minimalnej, czyli 75% x 4 242 zł, wynosi 3 181,50 zł. Następnie od tej kwoty obliczamy 9%, czyli 9% x 3 181,50 zł. Ostatecznie otrzymujemy składkę zdrowotną wynoszącą 286,33 zł.

Kolejnym krokiem jest obliczenie nadwyżki, od której obowiązuje stawka 3,5%. Nadwyżka wynosi 18 084,60 zł (50 000 zł – 31 915,40 zł). Od tej kwoty wyliczamy dodatkową kwotę, czyli 18 084,60 zł x 3,5%, czyli 632,96 zł. Przedsiębiorca opłaci więc składkę wynoszącą 919,29 zł miesięcznie.

 • Przedsiębiorcy opłacający podatek liniowy (stawka 19%)

Jeżeli chodzi o minimalną składkę zdrowotną, będą obowiązywały takie same kwoty jak w przypadku podatników rozliczających się na zasadach ogólnych i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku nadwyżki ponad 15 957,70 zł obowiązuje stawka 4,9%.

Wyliczenia na nowych zasadach prezentują się następująco w przypadku przedsiębiorców uzyskujących przychód wynoszący 30 000 zł miesięcznie:

Do kwoty 15 957,70 zł obowiązują zasady minimalnej stawki. Obliczenia prezentują się następująco:

75% płacy minimalnej, czyli 75% x 4 242 zł, wynosi 3 181,50 zł. Następnie od tej kwoty obliczamy 9%, czyli 9% x 3 181,50 zł. Ostatecznie otrzymujemy składkę zdrowotną wynoszącą 286,33 zł.

Kolejnym krokiem jest obliczenie nadwyżki, od której obowiązuje stawka 4,9%. Nadwyżka wynosi 14 042,30 zł (30 000 zł – 15 957,70 zł). Od tej kwoty wyliczamy dodatkową kwotę, czyli 14 042,30 zł x 4,9%, czyli 688,07 zł. Przedsiębiorca opłaci więc składkę wynoszącą 974,40 zł miesięcznie.

Podsumowanie: Zmiany w składce zdrowotnej 2025 – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najistotniejsze kwestie omówione szczegółowo w artykule:

 • Rząd zapowiada zmiany w składce zdrowotnej na rok 2025, które będą dotyczyć głównie sposobu obliczania należności na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
 • Nowe regulacje mają na celu uproszczenie formalności, obniżenie wysokości składki oraz uczynienie systemu rozliczeń bardziej sprawiedliwym i przejrzystym.
 • Przedsiębiorcy będą opłacali składkę zdrowotną na podstawie minimalnego wynagrodzenia i przeciętnego wynagrodzenia z odpowiednich okresów. Wysokość należności będzie się różniła również w zależności od formy opodatkowania.
 • Podatnicy o niższych i średnich dochodach mają zyskać na planowanych zmianach, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2025 roku.
 • Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych obliczają składkę zdrowotną ryczałtowo w wysokości 9% od 75% płacy minimalnej obowiązującej w 2025 roku.
 • Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem z przychodami wynoszącymi maksymalnie czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia zapłacą składkę minimalną w wysokości 9% od 75% płacy minimalnej. Zmiany mają także wpłynąć na zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku opłacania składki od zbywania środków trwałych.
 • Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem z przychodami przekraczającymi czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia zapłacą dodatkowo 3,5% od nadwyżki ponad czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia.
 • Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym z dochodami wynoszącymi maksymalnie czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia zapłacą składkę minimalną w wysokości 9% od 75% płacy minimalnej. Składka nie podlega odliczeniu.
 • Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym z dochodami przekraczającymi dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia zapłacą dodatkowo 4,9% od nadwyżki ponad dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Jeżeli masz dodatkowe pytania związane z obliczaniem składki zdrowotnej na nowych zasadach, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Każdy użytkownik bezpłatnego programu Podatnik.info ma możliwość zadania dowolnego pytania specjalistom z obszaru księgowości, finansów lub prawa. Ponadto w okresie rozliczania deklaracji PIT zapewniamy trzy rozwiązania, które ułatwią dopełnienie formalności nawet w 5 minut! Sprawdź, co jeszcze zyskasz za pomocą darmowego programu Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!