Wynagrodzenia absolwentów studiów MBA w 2013 roku
http://sxc.hu/
wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia absolwentów studiów MBA w 2013 roku

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Stanowili oni 6% osób, które ukończyły studia wyższe i zajmowały stanowiska kierownicze lub dyrektorskie. Ile zarabiali absolwenci studiów MBA?

Mediana wynagrodzeń osób posiadających tytuł MBA wynosiła w 2013 roku 15 000 PLN. Co czwarty menedżer zarabiał ponad 23 000 PLN. Zarobki 25% osób zajmujących stanowiska kierownicze i dyrektorskie nie przekraczały 9 550 PLN.

Płace osób posiadających tytuł MBA różniły się w zależności od zajmowanego przez nie szczebla zatrudnienia. Pracownicy na stanowiskach kierowniczych, którzy ukończyli magisterskie studia menedżerskie zarabiali przeciętnie 11 000 PLN. Wynagrodzenia dyrektorów i osób zasiadających w zarządzie były znacznie wyższe. Mediana ich płac wynosiła 18 000 PLN. Szczegółowe dane o wynagrodzeniach na wybranych stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Wynagrodzenia w różnych województwach i branżach

Najwyższe płace w 2013 roku oferowano osobom posiadającym tytuł MBA pracującym w województwie mazowieckim. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła 18 000 PLN. O 3 000 PLN mniej zarabiali menedżerowie pracujący na terenie województw: pomorskiego i śląskiego, a o 5 000 PLN mniej – mieszkańcy Dolnego Śląska, Małopolski i Wielkopolski.

Przeciętne wynagrodzenie absolwentów studiów MBA pracujących w przemyśle ciężkim wyniosło 16 300 PLN. Nieco mniej zarabiali zatrudnieni w przemyśle lekkim i handlu. Mediana ich płac wynosiła 15 000 PLN. Niższe o 1 000 PLN wynagrodzenie otrzymywali menedżerowie pracujący w branży IT.

Wynagrodzenia osób o różnym stażu pracy i posługujących się różnymi językami

Im wyższy był staż pracy kierownika czy dyrektora z tytułem MBA, tym większe były jego zarobki. Osoby, posiadające 6-8-letnie doświadczenie zawodowe zarabiały przeciętnie 11 050 PLN, natomiast menedżerowie ze stażem pracy przekraczającym 16 lat – 16 000 PLN. Na wykresie 2. przedstawiono dane dotyczące wynagrodzeń menedżerów o różnym stażu pracy.

W tabeli 2. zaprezentowano wynagrodzenia menedżerów znających wybrane języki w stopniu bardzo dobrym. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, spośród osób posiadających tytuł MBA, najwyższe płace otrzymywali menedżerowie znający język rosyjski. Mediana ich zarobków wynosiła 20 000 PLN.

Wynagrodzenia w różnych firmach

Na wykresie 3. przedstawiono dane o wynagrodzeniach osób posiadających tytuł MBA, pracujących w firmach o różnej wielkości zatrudnienia. Najwyższe płace otrzymywali zatrudnieni w firmach, w których liczba pracowników przekraczała 1 000 osób. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła 16 647 PLN, a co czwarty menedżer zarabiał ponad 24 000 PLN.

Wyższe płace oferowano menedżerom w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 17 550 PLN. Było ono o 46% wyższe od zarobków osób z dyplomem MBA pracujących w rodzimych przedsiębiorstwach.


Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi!


Sylwia Rębisz
wynagrodzenia.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ile zarabiają menedżerowie z MBA?