Wspólna ciężarówka? Odpowiadasz za podatek solidarnie
http://sxc.hu/
Tax Care

Wspólna ciężarówka? Odpowiadasz za podatek solidarnie

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Wystarczy jednak, żeby zobowiązanie wobec fiskusa uregulował jeden ze współwłaścicieli, wtedy wygaśnie ono wobec pozostałych.

Podatek od środków transportu to jeden z podatków lokalnych. Szczegółowe regulacje w zakresie tego podatku zostały zawarte w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Organem podatkowym właściwym w sprawach jest odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wysokość podatku ustala rada gminy, z zastrzeżeniem nie przekroczenia stawek maksymalnych określonych w ustawie, które są co roku aktualizowane w drodze obwieszczenia ministra finansów. Rada może różnicować wspomniane stawki, uwzględniając rodzaj środka transportowego, jego ładowność, masę całkowitą, wiek, nacisk na siodło ciągnika albo liczbę miejsc do siedzenia. Warto również zauważyć, że podatnik zobowiązany jest rozliczać powyższe zobowiązanie podatkowe w dwóch równych ratach, to jest do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku. Natomiast w przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których obowiązek istniał.

Podatnikiem jest właściciel

Podatek od środków transportowych płacą osoby fizyczne oraz osoby prawne, będące właścicielami wymienionych poniżej środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się przy tym również jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej (np. spółkę jawną), na które środek transportowy jest zarejestrowany. Regulacja ta dotyczy także posiadaczy środków transportowych, które zostały powierzone przez osobę zagraniczną (fizyczną lub prawną) podmiotowi polskiemu.

Współwłaściciele odpowiadają solidarnie

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Oznacza to, że organ podatkowy może wymagać zapłaty podatku tylko od jednej wybranej osoby lub od kilku. Jednocześnie zapłacenie przez któregokolwiek z właścicieli powoduje wygaśnięcie obowiązku podatkowego wobec pozostałych.

Gdy zmienia się właściciel

Problem z ustaleniem kto ma zapłacić podatek może pojawić się w sytuacji zmiany właściciela samochodu (lub innego środka transportowego). Sprzedając samochód trzeba pamiętać, że to były właściciel jest zobowiązany do uiszczenia podatku za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie własności. Nowy właściciel jest zobowiązany do zapłacenia podatku od następnego miesiąca.

Opodatkowaniu podlegają tylko pojazdy powyżej 3,5 tony

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony. Ponadto, należy pamiętać, że przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton w górę (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) oraz autobusy podlegają również opodatkowaniu omawianym podatkiem. 

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
7) autobusy.

Podatnikiem jest właściciel

Podatek od środków transportowych płacą osoby fizyczne oraz osoby prawne, będące właścicielami wymienionych środków transportu. Ponadto warto podkreślić, że tak jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej (np. spółka jawna), na które środek transportowy jest zarejestrowany. Regulacja ta dotyczy także posiadaczy środków transportowych, które zostały powierzone przez osobę zagraniczną (fizyczną lub prawną) podmiotowi polskiemu.

Współwłaściciele odpowiadają solidarnie

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Oznacza to, że organ podatkowy może wymagać zapłaty podatku tylko od jednej wybranej osoby lub od kilku. Jednocześnie zapłacenie przez któregokolwiek z właścicieli powoduje wygaśnięcie obowiązku podatkowego wobec pozostałych.

Gdy zmienia się właściciel

Problem z ustaleniem kto ma zapłacić podatek może pojawić się w sytuacji zmiany właściciela środka transportowego. Sprzedając samochód trzeba pamiętać, że to były właściciel jest zobowiązany do uiszczenia podatku za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie własności. Nowy właściciel jest zobowiązany do zapłacenia podatku od następnego miesiąca. 

Katarzyna Rola-Stężycka, kierownik Zespołu Analiz Podatkowych Tax Care
Iwona Cackowska, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
Wyniki sondażu: sondaż 264 głosów
40%

przez telefon

105 głosów
56%

z komputera

149 głosów
1%

w oddziale w banku

3 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

7 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Nowy przedsiębiorca może bardziej obniżyć podatek przy zakupie samochodu