Wojna pomiędzy pracodawcami a związkowcami nabiera tempa
sxc.hu
BCC, NSZZ Solidarność

Wojna pomiędzy pracodawcami a związkowcami nabiera tempa

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W liście otwartym pracodawców do pracowników i bezrobotnych przedsiębiorcy wskazują, że  żądania związków zawodowych są zagrożeniem dla funkcjonowania wielu polskich małych i średnich firm, co w konsekwencji może doprowadzić do ich bankructwa. Dlatego ważne jest, aby w trudnej sytuacji, kiedy poważnie wszyscy Polacy niepokoją się o przyszłość, szukać porozumienia i możliwości rozwiązania trudnych spraw w drodze dialogu. Zdaniem pracodawców związkowcy zapomnieli, że im bardziej konkurencyjna będzie polska gospodarka – tym wyższy będzie popyt na produkty i usługi, bezrobocie przestanie rosnąć, powstawały będą nowe miejsca pracy.

Żądania związkowców są nieracjonalne

Niestety tych racjonalnych argumentów zdają się nie rozumieć działacze związkowi, namawiający do strajków i wysuwający - wobec rządu i przedsiębiorców – żądania, których spełnienie katastrofalnie obniżyłoby konkurencyjność polskiej gospodarki.

Przypomnijmy, że postulaty sformułowane przez „NSZZ Solidarność” dotyczą:

  • konieczności wycofania projektów nowelizacji Kodeksu pracy dotyczących uelastycznienia czasu pracy,
  • ograniczenie nadużywania umów śmieciowych
  • utrzymanie przywilejów emerytalnych dla grup uprzywilejowanych,
  • podwyższenie płacy minimalnej na poziomie połowy średniej krajowej,
  • stworzenie systemu chroniącego przedsiębiorstwa utrzymujące zatrudnienie w czasie kryzysu w postaci osłon i ulg podatkowych,
  • zaniechanie likwidacji szkół,
  • stworzenie ustawy o rekompensatach dla przedsiębiorstw energochłonnych.


Związek oczekuje odpowiedzi od premiera do 17 kwietnia. Ponadto Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda ostrzega, że brak reakcji ze strony rządu na postulaty największej z central związkowych w Polsce może doprowadzić do eskalacji niezadowolenia społecznego i fali akcji protestacyjnych w całej Polsce.

Małe firmy bez związków zawodowych wypracowują znaczną część polskiego PKB

Pracodawcy podkreślają, że większość wspólnego dorobku Polaków wypracowują nie duże firmy, które zatrudniają związkowców na etatach, lecz małe i średnie przedsiębiorstwa, gdzie nie ma związków zawodowych. Tym bardziej więc nie można usprawiedliwiać działań liderów związków szkodzących polskiej gospodarce. Reprezentują oni bowiem niewielką część pracujących.

Związkowe centrale sprzeciwiają się regulacjom mającym ratować miejsca pracy

W dalszej części listu pracodawcy wskazują, że to związkowcy nie chcą negocjować z rządem i pracodawcami w celu poprawy losu pracowników. Przykładem mogą być rozmowy na temat reformy kodeksu pracy czy projektu ustawy o ochronie miejsc pracy w firmach, które zostały dotknięte spowolnieniem gospodarczym. Szczególnie zaskakujące w świetle postulatów związkowych jest stanowisko dwóch, spośród trzech, reprezentatywnych central związkowych w odniesieniu do ustawy o ochronie miejsc pracy. NSZZ Solidarność i Forum Związków Zawodowych są przeciwne wprowadzeniu regulacji, które mogłyby uchronić pracowników przez zwolnieniami.

Kryzys w innych krajach wpływa na polską gospodarkę

Autorzy listu przypominają, że nasza gospodarka, podobnie jak gospodarki Europy i świata, doświadcza kolejnej fazy spowolnienia. Choć sytuacja Polski jest wciąż relatywnie niezła, to jednak kłopoty innych powodują, że także nasz kraj coraz silniej odczuwa skutki kryzysu. Prognozy gospodarcze na najbliższe miesiące nie napawają, niestety, optymizmem. Pozytywne trendy mogą pojawić się najwcześniej w drugiej połowie roku.

Pod wyżej wymienionym listem podpisali się Business Centre Club , PKPP Lewiatan, Pracodawcy RP oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Oprócz tego polscy pracodawcy wskazują, że o legalności strajków pracowniczych powinien rozstrzygać sąd.

Pracodawcy chcą obniżyć stawki za nadgodziny! Jesteś gotów zgodzić się na takie rozwiązanie dla zwiększenia szans na zachowanie zatrudnienia?

Loading Comments
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Korzyści z podjęcia pracy przez niepełnosprawnego