Wieloetatowiec - czy może wnioskować o niższe koszty...
http://sxc.hu/

Wieloetatowiec - czy może wnioskować o niższe koszty uzyskania przychodu?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 Co z wieloetatowcami - czy mogą wnioskować o niższe koszty uzyskania przychodu? Odpowiedzi znajdziesz w artykule!

Przejdź do następnych akapitów:

 

Koszty uzyskania przychodów - czym są?

Koszty uzyskania przychodu definiuje w artykule 22 ust. 1. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nią są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Koszty uzyskania przychodu, w tym wydatki na dojazd do pracy, pozwalają pomniejszyć podstawę opodatkowania. Nie są to faktyczne, a zryczałtowane, czyli ustalone odgórnie koszty, które określone zostały ustawą.

Pracownicze koszty uzyskania przychodów ponoszą podatnicy, którzy uzyskują przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

 

Ile obecnie wynoszą koszty uzyskania przychodów?

Zgodnie z projektem ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, od 1 października 2019 r. koszty pracownicze kształtują się następująco:

  • 3000 zł roczne (jednoetatowcy, miejscowi) - wcześniej 1335,00 zł,

  • 3600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) - wcześniej 1668,72 zł,

  • 4500 zł roczne (wieloetatowcy) - wcześniej 2002,05 zł,

  • 5400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) - wcześniej 2502,56 zł.

W skali roku koszty obniżające podatek różnią się w zależności od tego, czy pracownik pozostaje zatrudniony u jednego, czy wielu pracodawców oraz tego, czy miejsce pracy znajduje się poza miejscem jego zamieszkania.

Istotne są dla nas szczególnie dwie kwoty – w przypadku wieloetatowców podwyższone koszty wyniosą odpowiednio 375 zł miesięcznie, czyli 4500 zł rocznie lub 450 zł miesięcznie, czyli 5400 zł rocznie, w przypadku wieloetetowców dojeżdżających. 

 

Koszty uzyskania przychodu z dwóch stosunków pracy

Wyliczenie kosztów uzyskania przychodu w typowej sytuacji pracownika nie stanowi problemu. Niejasności pojawiają się zwykle u osób będących w więcej niż jednym stosunku pracy. Co to znaczy?

Gdy  pracownik pracuje jednocześnie w dwóch firmach, każdy z pracodawców za każdy miesiąc wynagrodzenia uwzględnia koszty w pełnej przysługującej pracownikowi wysokości. Należy jedynie pamiętać o rocznych limitach. W tej sytuacji pracownik może w zaznaniu rocznym PIT uwzględnić wyłącznie maksymalne koszty uzyskania przychodu określone ustawą. Jeżeli więc kwota kosztów uwzględniona przez obu pracodawców w sumie będzie wyższa niż limit, pracownik będzie musiał dopłacić podatek od tej różnicy. 

 

Koszty uzyskania przychodu z kilku stosunków pracy

Na podobnych zasadach wylicza się koszty uzyskania przychodu z kilku stosunków pracy. Pracodawca uwzględnia je w obliczaniu dochodu pracownika, a pracownik w PIT zgłasza je z uwzględnieniem limitu kosztów. 

Na skutek podwyższenia limitów kosztów pracowniczych od 2020 r. u wieloetatowców może dojść do przekroczenia rocznego limitu. A co za tym idzie – sporej dopłaty w zeznaniu rocznym, jeżeli każdy z płatników będzie uwzględniał koszty miesięczne.

Niestety, nie jest obecnie prawnie możliwe, by pracodawca na prośbę pracownika zatrudnionego na kilku etatach) nie uwzględniał mu miesięcznych kosztów czy zmniejszył ich wysokość w celu uniknięcia dopłaty podatku w zeznaniu rocznym.

Jak wyjaśnia dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej: „Pomimo złożenia takiego wniosku pracodawca ma obowiązek stosować ustawowe koszty uzyskania przychodu przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.”

 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
Wyniki sondażu: sondaż 264 głosów
40%

przez telefon

105 głosów
56%

z komputera

149 głosów
1%

w oddziale w banku

3 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

7 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
VAT w pigułce