Wieloetatowiec - czy może wnioskować o niższe koszty...
Jan Kowalski
http://sxc.hu/

Wieloetatowiec - czy może wnioskować o niższe koszty uzyskania przychodu?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 Co z wieloetatowcami - czy mogą wnioskować o niższe koszty uzyskania przychodu? Odpowiedzi znajdziesz w artykule!

Przejdź do następnych akapitów:

 

Koszty uzyskania przychodów - czym są?

Koszty uzyskania przychodu definiuje w artykule 22 ust. 1. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nią są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Koszty uzyskania przychodu, w tym wydatki na dojazd do pracy, pozwalają pomniejszyć podstawę opodatkowania. Nie są to faktyczne, a zryczałtowane, czyli ustalone odgórnie koszty, które określone zostały ustawą.

Pracownicze koszty uzyskania przychodów ponoszą podatnicy, którzy uzyskują przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

 

Ile obecnie wynoszą koszty uzyskania przychodów?

Zgodnie z projektem ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, od 1 października 2019 r. koszty pracownicze kształtują się następująco:

  • 3000 zł roczne (jednoetatowcy, miejscowi) - wcześniej 1335,00 zł,

  • 3600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) - wcześniej 1668,72 zł,

  • 4500 zł roczne (wieloetatowcy) - wcześniej 2002,05 zł,

  • 5400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) - wcześniej 2502,56 zł.

W skali roku koszty obniżające podatek różnią się w zależności od tego, czy pracownik pozostaje zatrudniony u jednego, czy wielu pracodawców oraz tego, czy miejsce pracy znajduje się poza miejscem jego zamieszkania.

Istotne są dla nas szczególnie dwie kwoty – w przypadku wieloetatowców podwyższone koszty wyniosą odpowiednio 375 zł miesięcznie, czyli 4500 zł rocznie lub 450 zł miesięcznie, czyli 5400 zł rocznie, w przypadku wieloetetowców dojeżdżających. 

 

Koszty uzyskania przychodu z dwóch stosunków pracy

Wyliczenie kosztów uzyskania przychodu w typowej sytuacji pracownika nie stanowi problemu. Niejasności pojawiają się zwykle u osób będących w więcej niż jednym stosunku pracy. Co to znaczy?

Gdy  pracownik pracuje jednocześnie w dwóch firmach, każdy z pracodawców za każdy miesiąc wynagrodzenia uwzględnia koszty w pełnej przysługującej pracownikowi wysokości. Należy jedynie pamiętać o rocznych limitach. W tej sytuacji pracownik może w zaznaniu rocznym PIT uwzględnić wyłącznie maksymalne koszty uzyskania przychodu określone ustawą. Jeżeli więc kwota kosztów uwzględniona przez obu pracodawców w sumie będzie wyższa niż limit, pracownik będzie musiał dopłacić podatek od tej różnicy. 

 

Koszty uzyskania przychodu z kilku stosunków pracy

Na podobnych zasadach wylicza się koszty uzyskania przychodu z kilku stosunków pracy. Pracodawca uwzględnia je w obliczaniu dochodu pracownika, a pracownik w PIT zgłasza je z uwzględnieniem limitu kosztów. 

Na skutek podwyższenia limitów kosztów pracowniczych od 2020 r. u wieloetatowców może dojść do przekroczenia rocznego limitu. A co za tym idzie – sporej dopłaty w zeznaniu rocznym, jeżeli każdy z płatników będzie uwzględniał koszty miesięczne.

Niestety, nie jest obecnie prawnie możliwe, by pracodawca na prośbę pracownika zatrudnionego na kilku etatach) nie uwzględniał mu miesięcznych kosztów czy zmniejszył ich wysokość w celu uniknięcia dopłaty podatku w zeznaniu rocznym.

Jak wyjaśnia dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej: „Pomimo złożenia takiego wniosku pracodawca ma obowiązek stosować ustawowe koszty uzyskania przychodu przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.”

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
VAT w pigułce