Wczasy pod gruszą 2024 - kto może skorzystać?
Podatnik.info
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Wczasy pod gruszą 2024 - kto może skorzystać?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca powinien wspierać socjalne i kulturalne potrzeby swoich pracowników. Pracodawcy zatrudniający ponad 20 pracowników mogą spełnić ten obowiązek, tworząc zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i przeznaczając go na dofinansowanie urlopów pracowników, czyli tzw. wczasy pod gruszą.

Wczasy pod gruszą – co to?

Wczasy pod gruszą to potoczna nazwa na dofinansowanie wypoczynku pracowników, finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Fundusz ten jest tworzony przez pracodawców w firmach zatrudniających powyżej określonej liczby pracowników, a jego celem jest wspieranie socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników.

Obowiązek utworzenia funduszu mają pracodawcy, którzy na dzień 1 stycznia zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Natomiast zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty tworzą fundusz jeżeli z wnioskiem wystąpiła zakładowa organizacja związkowa. W budżetówce tworzy się fundusz bez względu na liczbę zatrudnionych.

To, na jakich zasadach przyznawane jest dofinansowanie, powinno być jasno określone w regulaminie ZFŚS.

Ile dni trwają wczasy pod gruszą?

Aby skorzystać z dofinansowania w ramach wczasów pod gruszą, zwykle trzeba wykorzystać określoną liczbę dni urlopu wypoczynkowego. Przepisy prawa nie uzależniają przyznania dofinansowania od konkretnej liczby dni urlopu, ale regulaminy ZFŚS często wzorują się na świadczeniu urlopowym, przyznawanym przy skorzystaniu z 14 dni urlopu. Pracodawcy mogą mieć różne wytyczne w tym zakresie.

Pracodawcy ustalając przepisy wewnątrzzakładowe dotyczące gruszy, często warunkują przyznanie dofinansowania do wypoczynku właśnie od wykorzystania 14 dni. Liczy się je razem z weekendami i świętami wolnymi od pracy.

Ile wynoszą wczasy pod gruszą 2024?

Wczasy pod gruszą nie mają ustalonej z góry kwoty, przyznawane są zwykle w kwocie od kilkuset do tysiąca złotych. Wysokość świadczenia zależy od zarobków pracownika oraz jego rodziny. Ważne jest, że na wysokość dofinansowania nie mogą wpływać takie kryteria jak staż pracy, przebywanie na urlopie czy kwalifikacje. Pracodawca może wprowadzić do regulaminu np. kryterium dochodowe czyli limit dochodu pracownika, któremu przysługuje wsparcie. Na ogół decydują nie tylko zarobki, ale też kryteria takie jak sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby zatrudnionej. W praktyce oznacza to, że kwota wczasów pod gruszą wyliczana jest indywidualnie dla każdego pracownika. Przepis art. 3 ust. 4 Ustawy z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych określa jedynie górną granicę tego świadczenia - wysokość dofinansowania nie może być większa, niż wysokość odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W 2024 r. przepisy przewidują dwa limity z funduszu socjalnego:

 •  Kwota odpisu wynosi 2417,14 zł.

 • Kwota odpisu wynosi 3222,86 zł – (w szczególnie uciążliwych warunkach pracy).

Jaka jest rzeczywista kwota dofinansowania? Częsty jest to przedział między 800, a 1200 zł.

Zasady przyznawania wczasów pod gruszą:

 1. Funkcjonowanie ZFŚS.

 2. Uzależnienie dofinansowania od wykorzystania określonej liczby dni urlopu (według regulaminu ZFŚS).

 3. Świadczenie wypłacane raz w roku.

 4. Umowa o pracę jako podstawa zatrudnienia.

 5. Wysokość dofinansowania zależna od dochodu pracownika.

Pamiętać należy, że dokładne zasady przyznawania wczasów pod gruszą, a także określania beneficjentów, uzależnione są od przepisów wewnętrznych danej firmy.

Wniosek o wczasy pod gruszą – co powinien zawierać?

 • Oświadczenie majątkowe, które przedstawia sytuację finansową pracownika. Jest to niezbędne, gdyż na jego podstawie ustalana jest wysokość świadczenia.

 • Prośbę o przyznanie dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

 • Daty określające okres planowanego wypoczynku.

 • Informacje o liczbie i wieku dzieci, które będą towarzyszyć w wyjeździe.

Kto może skorzystać z wczasów pod gruszą?

Z dofinansowania wypoczynku mogą korzystać pracownicy i ich rodziny, byli pracownicy – emeryci i renciści oraz ich rodziny, a także inne osoby uprawnione przez pracodawcę do korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), np. zgodnie z regulaminem funduszu.

Świadczenie urlopowe a wczasy pod gruszą

Obie formy dofinansowania mają na celu wspieranie wypoczynku pracowników, ale różnią się w kilku aspektach:

- Świadczenie urlopowe wymaga jedynie, aby pracownik wziął co najmniej 14 dni kalendarzowych urlopu. Przysługuje ono pracownikom firm zatrudniających mniej niż 20 osób, gdy pracodawca wybierze wypłatę świadczeń urlopowych zamiast tworzenia ZFŚS.

- Wczasy pod gruszą są uzależnione od sytuacji socjalnej pracownika, np. niskie zarobki. Zasady, terminy oraz prawo do dofinansowania określone są w regulaminie funduszu, stworzonego przez pracodawcę i związki zawodowe. Pracodawca ocenia sytuację socjalną pracownika i decyduje o przyznaniu dofinansowania. Świadczenia z funduszu socjalnego nie są roszczeniowe, więc pracownik nie może domagać się ich wypłaty.

- Warunki przyznania: świadczenie urlopowe wymaga wykorzystania 14 dni urlopu ciągiem, co jest zapisane w art. 162 Kodeksu pracy. Pracodawca musi wypłacić świadczenie przed rozpoczęciem urlopu, aby pracownik mógł je wykorzystać na wydatki związane z wypoczynkiem. W przypadku wczasów pod gruszą termin wypłaty jest elastyczny.

- Uprawnienia: świadczenie urlopowe przysługuje wyłącznie pracownikom etatowym. Wczasy pod gruszą mogą obejmować pracowników, ich rodziny oraz byłych pracowników zgodnie z regulaminem świadczeń socjalnych.

- Częstotliwość dofinansowania: świadczenie urlopowe wypłacane jest raz w roku, natomiast wczasy pod gruszą mogą być wypłacane częściej, zależnie od regulaminu działalności socjalnej.

- Kwota dofinansowania: świadczenie urlopowe jest proporcjonalne do wymiaru czasu pracy pracownika. Wczasy pod gruszą nie uwzględniają wymiaru godzin pracy, często osoby na część etatu otrzymują wyższe dofinansowanie, aby poprawić ich warunki życia.

Dofinansowanie na wakacje pod gruszą 2024 a składki ZUS i podatek dochodowy

Dofinansowanie wakacji pod gruszę ze środków ZFŚS jest wolne od podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł. Od kwoty tej nie pobiera się też składek ZUS.

Ważne! Świadczenia socjalne podlegają zwolnieniu do kwoty 4500 zł dla emeryta lub rencisty, a dla pracowników do kwoty 1000 zł.

Czy wczasy pod gruszą należą się co roku?

Świadczenie urlopowe jest ograniczone do jednej wypłaty w roku, natomiast wczasy pod gruszą mogą być wypłacane tak często, jak podaje regulamin działalności socjalnej, opracowany przez pracodawcę.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!