Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów będą...
http://sxc.hu/
Kancelaria Skarbiec

Wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów będą rozstrzygane na korzyść podatnika

Zmiany mechanizmu tzw. korekty kosztów w podatkach dochodowych


Nowelizacja przewiduje też uchylenie art. 24d w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten dotyczy zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów. Także w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych uchylony zostanie art. 15b.


Do podatników podatku dochodowego oraz od osób fizycznych, którzy przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy dokonali, na podstawie art. 24d ustawy o PIT zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, albo zwiększenia przychodów będą miały zastosowanie przepisy art. 24d ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie omawianej ustawy, w zakresie możliwości zwiększenia kosztów uzyskania przychodów.


Do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy dokonali, na podstawie art. 15b ustawy o CIT zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo ich zwiększenia, stosowane będą przepisy art. 15b ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy, w zakresie możliwości zwiększenia kosztów uzyskania przychodów.


Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej


Nowelizacja przewiduje także zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. W myśl znowelizowanych przepisów kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego miejscu wykonywania działalności gospodarczej, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego. A także w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego.
Omawiana nowelizacja Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.


Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych

 

Loading Comments
Zainteresuje cię także