Wakacje kredytowe 2023 – kto może skorzystać?
Podatnik.info
podatnik.info
podatnik.info

Wakacje kredytowe 2023 – kto może skorzystać?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Pod koniec lipca 2022 weszła w życie ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa wprowadziła tzw. wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu mieszkaniowego w złotych przez 4 miesiące w 2022 i 4 miesiące w 2023. Kto może z nich skorzystać? Jakie obowiązują zasady? Podpowiadają eksperci Podatnik.info.

Wakacje kredytowe 2023

Sytuacja finansowa Polaków jest trudna ze względu na rosnącą inflację, a także wartość oprocentowania kredytów. Od października 2021 roku pojawiło się aż jedenaście podwyżek stóp procentowych. To, jak ogromny wpływ mają one na wysokość rat, wskazuje różnica wartości głównej stopy referencyjnej NBP. Wzrosła ona z 0,1% aż do 6,75%.

Dynamiczny wzrost cen oraz inflacja dotykają każdego Polaka i powoduje podwyżki stóp procentowych w celu tłumienia jej skutków. Większe raty kredytów są kolejnym ciosem, który tym razem trafia w kredytobiorców. Jak długo portfele Polaków wytrzymają podwyżki? Rząd postanowił zareagować oraz wdrożyć rozwiązania, które mają pomóc w spłacie zaciągniętych kredytów.

W ramach wakacji kredytowych można było zawiesić płatność dwóch rat w trzecim i czwartym kwartale 2022 (czyli w sierpniu i wrześniu oraz w dwóch z trzech miesięcy: październik, listopad, grudzień). W 2023 wakacjom kredytowym podlega jedna rata w każdym z czterech kwartałów.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Oprócz wakacji kredytowych przewiduje się finansowe wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz nowy wskaźnik oprocentowania kredytów.

Wakacje kredytowe – dla kogo?

Możliwość zawieszenia spłaty zobowiązania pozwoli odciążyć portfele Polaków – przynajmniej na kilka miesięcy. Warto jednak zwrócić uwagę, że ta forma pomocy jest przeznaczona wyłącznie dla kredytobiorców, którzy spełnią kilka ważnych kryteriów. Kiedy będą możliwe wakacje kredytowe? Dla kogo to rozwiązanie okaże się pomocne? Poniżej wyjaśniamy najistotniejsze kwestie.

Z odroczenia spłaty rat kredytu może skorzystać kredytobiorca, który zawarł umowę kredytu hipotecznego przed dniem 1 lipca 2022 roku. Oznacza to, że udogodnienie dotyczy zobowiązań zaciągniętych, zanim pojawiły się dynamiczne wzrosty stóp procentowych. To jednak nie wszystko! Kredytobiorcy przysługują wakacje kredytowe, jeżeli okres kredytowania kończy się co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Powyższe kryteria powodują wykluczenie z grupy beneficjentów osób, które zaciągnęły zobowiązanie z pełną świadomością aktualnej sytuacji gospodarczej oraz wiedzą na temat wysokich stóp procentowych. Dodatkowo wykluczają możliwość skorzystania z udogodnienia przez kredytobiorców u progu zakończenia okresu obowiązywania umowy z bankiem.

Niektóre banki dobrowolnie uwzględniały w swoich umowach rozwiązanie, jakim są wakacje kredytowe. Dla kogo będzie dostępna pomoc rządowa, jeżeli wcześniej mógł skorzystać z podobnej pomocy? Ustawa przewiduje również takie sytuacje. Gdy kredytobiorca zdecyduje się na wakacje kredytowe ustanowione przez rząd w momencie korzystania z takiego rozwiązania na zasadach uzgodnionych z bankiem, ich termin skróci się z chwilą złożenia nowego wniosku u kredytodawcy.

Wakacje kredytowe – zasady

Jeżeli banki zdecydowały się samodzielnie na wprowadzenie rozwiązania, jakim są wakacje kredytowe, zasady zależały wyłącznie od nich. Nowe odroczenie spłaty rat może jednak się różnić od warunków, do jakich przyzwyczaili się kredytobiorcy. Wakacje kredytowe odbywają się według z góry ustalonych przepisów zawartych w ustawie podpisanej przez prezydenta RP w dniu 14 lipca.

Nowe zasady wprowadzone przez rząd wskazują, że wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy zawartej w złotych polskich. W ustawie znajduje się również zapis o odroczeniu spłaty rat zobowiązań zaciągniętych w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Dotyczą więc wyłącznie kredytów hipotecznych.

Oznacza to, że właścicielom zobowiązań przeznaczonych na dowolny cel nie przysługują wakacje kredytowe. Zasady wprowadzone przez rząd mają zmniejszyć zobowiązania Polaków wobec banków nawet o 3 mld zł rocznie. Co ważne, jeżeli masz prawo do odroczenia spłaty rat według nowych zasad, dotyczy to zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. Bank nie naliczy dodatkowych odsetek za przedłużenie okresu kredytowego.

Każdy kredytobiorca może odroczyć swoje zobowiązanie łącznie o 4 miesięcy. Kredytobiorcy przysługuje po 1 miesiącu wakacji kredytowych w każdym kwartale.

Wakacje kredytowe – jak złożyć wniosek?

Możliwość skorzystania z pomocy rządowej wymaga dopełnienia pewnych formalności oraz spełnienia powyższych wymagań. Jeżeli posiadasz zobowiązanie przeznaczone na nabycie nieruchomości, przysługują Ci wakacje kredytowe. Jak złożyć wniosek? Do dyspozycji masz trzy możliwości, czyli sporządzenie wniosku pisemnie, mailowo lub przez bankowość elektroniczną.

Bank ma obowiązek przesłać potwierdzenie otrzymania wniosku w ciągu 21 dni. Dodatkowo musi dostarczyć informacje o wysokości opłat z tytułu umów ubezpieczenia. Kiedy rozpoczną się wakacje kredytowe? Twoje zobowiązanie zostanie zawieszone już w chwili dostarczenia wniosku do banku. Ostateczna decyzja należy więc w tym przypadku do Ciebie i pozostaje wiążąca dla kredytodawcy.

Czy wakacje kredytowe będą przedłużone w 2024?

Rząd nie wyklucza możliwości przedłużenia wakacji kredytowych jeszcze o rok, czyli do końca 2024. W sprawie ulgi w kredytach hipotecznych nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska rządu. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że decyzja w sprawie przedłużenia wakacji kredytowych zapadnie w już czerwcu lub lipcu. Uzależniona jest ona od tempa spadku inflacji i od projekcji stóp procentowych.

Podsumowanie: Wakacje kredytowe 2023 – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz kluczowe informacje dotyczące zasad przyznawania wakacji kredytowych oraz składania wniosku.

  • Rząd wprowadził wakacje kredytowe zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.
  • Wakacje kredytowe wprowadzone przez rząd dotyczą wyłącznie zobowiązań zaciągniętych w celu nabycia nieruchomości na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
  • Odroczenie spłaty rat kredytu obejmuje część kapitałową oraz odsetkową. Dzięki temu wydłużenie okresu kredytowania nie spowoduje naliczenia dodatkowych odsetek.
  • Kredytobiorca spełniający określone warunki może skorzystać maksymalnie z 4-miesięcznego odroczenia spłaty rat w 2023 roku. Przysługuje po 1 miesiącu w każdym kwartale 2023 roku.
  • Wakacje kredytowe przysługują osobom, które zawarły umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 roku i ta zakończy się co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.
  • Jeżeli spełniasz powyższe dwa warunki, przysługują Ci wakacje kredytowe. Jak złożyć wniosek? Możesz zrobić to pisemnie, elektronicznie lub za pomocą bankowości elektronicznej.
  • Co ważne, umowa zostanie zawieszona w chwili złożenia wniosku przez kredytobiorcę. Decyzja klienta jest więc wiążąca dla banku. W ciągu 21 dni kredytodawca ma obowiązek dostarczyć potwierdzenie otrzymania wniosku.

Zastanawiasz się, czy warto skorzystać z tego rozwiązania? Masz dodatkowe pytania? Nasi eksperci służą pomocą i rozwieją Twoje wszystkie wątpliwości. Jeżeli chcesz skorzystać z tego rozwiązania, wystarczy zarejestrować się na Podatnik.info. Dodatkowo zyskasz możliwość szybkiego rozliczenia z urzędem skarbowym za pomocą naszego systemu. Zapraszamy!

data ostatniej aktualizacji: 31.05.2023

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!