Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

W ciągu 3 miesięcy dług u fiskusa potaniał o 1,5 pkt...
http://sxc.hu/
Tax Care

W ciągu 3 miesięcy dług u fiskusa potaniał o 1,5 pkt procentowego

W wyniku środowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych o 0,25 pkt proc. stopa odsetek od zaległości podatkowych obniżyła się z 13,5% do 13%. 

W ciągu ostatnich 3 miesięcy miały miejsce już trzy obniżki stóp procentowych, co spowodowało, że od listopada 2012 r. odsetki za długi u fiskusa obniżyły się w sumie o 1,5 pkt proc., powracając tym samym do poziomu z maja 2011 roku.

Zgodnie ze środową decyzją RPP, stopa lombardowa zostaje obniżona od 10 stycznia 2013 r. z 5,75%  do 5,5%. Oznacza to, że stopa odsetek od zaległości podatkowych będzie wynosiła 13% w skali roku, czyli pół punkta procentowego mniej niż dotychczas (zgodnie z Ordynacją podatkową stawka odsetek za zwłokę w zapłacie podatków jest sumą 200% stopy lombardowej oraz 2%, ale nie mniej niż 8%).

To pierwsza obniżka stóp procentowych w 2013 roku. W 2012 r. RPP obniżała stopy dwukrotnie  - w ostatnich dwóch miesiącach ubiegłego roku. W efekcie w ciągu 3 ostatnich miesięcy odsetki za zwłokę obniżyły się łącznie o 1,5 pkt proc., powracając tym samym do poziomu z maja 2011 roku.

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Taxcare.pl

Loading Comments