W jaki sposób zawiesić działalność gospodarczą?
pshutterbug/http://tnij.org/ehsvb79/flickr.com CC-BY/http://tnij.org/apsxiay
Podatnik.info

W jaki sposób zawiesić działalność gospodarczą?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W jakim przypadku można zawiesić działalność gospodarczą?

 

Działalność gospodarczą może zawiesić przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, czyli nie nawiązał z pracownikami stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy. Nie dotyczy to więc firm, które nawiązują współpracę na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenia, chyba że treść tych umów będzie wskazywać na istnienie stosunku pracy. Każdy taki przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie. Spółki cywilne mogą zawiesić działalność pod warunkiem, że zrobią to wszyscy wspólnicy. W przeciwnym razie przedsiębiorcy będą traktowani, jakby nadal prowadzili działalność. 
 

 

Jak zawiesić działalność?

 

Zawieszenie działalności następuje na wniosek przedsiębiorcy. Konieczne jest zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, w którym przedsiębiorca poinformuje o fakcie zawieszenia. Zgłoszenie powinno zawierać dane przedsiębiorcy (numer PESEL, imię, nazwisko, nazwa firmy), adres, okres, na jaki działalność jest zawieszana. Dodatkowo należy złożyć zaświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Po złożeniu zgłoszenia do EDG przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o zawieszeniu działalności, które musi przedłożyć w ZUS-ie i urzędzie skarbowym. W ZUS-ie będzie ono konieczne, aby wyrejestrować się z płacenia składek. Urząd skarbowy należy zawiadomić o zawieszeniu działalności, ponieważ wywołuje ono określone skutki podatkowe.

 

Na jaki okres można zawiesić działalność?

 

Zawieszenie działalności rozpoczyna się w dniu podanym na zgłoszeniu do EDG, a jeśli zgłoszenie nie zawiera takiej daty, uznaje się, że zawieszenie następuje z dniem złożenia zgłoszenia. Przedsiębiorca może podać dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia zawieszenia albo podać okres, np. w miesiącach. Co ważne, zawiesić działalność można minimum na miesiąc, a maksimum na 2 lata. 24 miesiące to okres do wykorzystania przez cały czas istnienia firmy, czyli jedna działalność nie może być zawieszona w sumie dłużej niż 24 miesiące. Jeśli po upływie 24 miesięcy przedsiębiorca nie złoży do ewidencji działalności gospodarczej informacji o wznowieniu działalności, firma zostanie wykreślona z rejestru.

 

Prawa i obowiązki w okresie zawieszenia

 

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może prowadzić działalności. Nie oznacza to jednak, że nie może wykonywać żadnych czynności związanych z tą działalnością. Ma on prawo przede wszystkim do podejmowania wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie źródła dochodów, a więc takich, które umożliwią późniejsze wznowienie działalności, np. opłata czynszu za wynajmowany lokal.  Może też sprzedawać środki trwałe i wyposażenie oraz osiągać przychody, a także przyjmować wszelkie należności z działalności z okresu przez zawieszeniem. Oczywiście ma także obowiązek regulowania zobowiązań, które powstały zanim zawiesił działalność, czy uczestniczyć w rozprawach sądowych, podatkowych czy administracyjnych. Przedsiębiorca jest zwolniony z zaliczek na podatek dochodowy za okres zawieszenia działalności, ale nie ze składania rocznego zeznania podatkowego. 
 

 

Jak wznowić działalność gospodarczą?

 

Decydując się na wznowienie działalności gospodarczej, należy złożyć  zawiadomienie do EDG. Na podstawie tej informacji przesłanej przez organ prowadzący ewidencję do ZUS zostanie przygotowane zgłoszenie płatnika składek (ZUS ZFA) i osoby ubezpieczonej (ZUS ZUA lub  ZUS ZZA w zależności od tego, jakim ubezpieczeniom podlegała ta osoba przed wyrejestrowaniem). ZUS poinformuje przedsiębiorcę o przygotowanych dokumentach, a jego obowiązkiem jest złożyć do ZUS-u deklarację rozliczeniową ZUS DRA. 

 

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Uwaga: zmiany w CIT 2022. Sprawdź!