Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Uwaga, ryczałtowcy! Czas rozliczyć się z fiskusem
http://sxc.hu/

Uwaga, ryczałtowcy! Czas rozliczyć się z fiskusem

Osoby, które w 2011 roku opłacały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, muszą do 31 stycznia rozliczyć się z fiskusem. W tym celu należy dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego zeznanie roczne.

Obowiązek rozliczenia się z fiskusem dotyczy przedsiębiorców oraz osób uzyskujących przychody z najmu, które w 2011 roku jako formę opodatkowania wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zeznanie roczne należy wypełnić na formularzu PIT-28. Złożenie go po terminie przewidzianym przez ustawodawcę zagrożone jest karą grzywny.

Dla kogo ryczałt jest korzystny?

W ostatnich latach ryczałt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób wynajmujących mieszkania. Decydują się oni na opodatkowanie ryczałtem z powodu małej stawki podatkowej, wynoszącej 8,5 proc. Wartość stawki jest stała, bez względu na wysokość przychodów uzyskiwanych z najmu przez podatników. Ryczałt jest szczególnie korzystny dla wynajmujących, którzy nie ponoszą wydatków na wynajmowane mieszkanie. Należy bowiem pamiętać, że opodatkowanie ryczałtem, w przeciwieństwie do skali podatkowej ( ze stawkami 18 i 32 proc.), pozbawia możliwości uwzględnienia tych wydatków jako kosztów uzyskania przychodu.

W odróżnieniu od wynajmujących mieszkania, przedsiębiorcy zdecydowanie rzadziej decydują się opłacać ryczałt. Głównie z powodu ograniczonej przez ustawodawcę liczby branż, które mogą rozliczać się przy pomocy tej formy opodatkowania. Ryczałtem nie mogą rozliczać się podatnicy osiągający w całości lub w części przychody m.in. z prowadzenia aptek, prowadzenia działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Zróżnicowane stawki ryczałtu

Wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika. Poszczególne stawki ryczałtu wynoszą:
- 20 proc. od przychodów uzyskiwanych z wykonywania tzw. wolnych zawodów,
- 17 proc. od przychodów za świadczenie niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, wynajmu samochodów osobowych,
- 8,5 proc. od przychodów uzyskiwanych m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
- 5,5 proc. od przychodów uzyskiwanych m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
- 3,0 proc. od przychodów uzyskiwanych m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu.

Podstawą opodatkowania jest przychód, którego nie pomniejsza się o koszty jego uzyskania.

Obowiązki podatnika rozliczającego się ryczałtem

Podatnik rozliczający się ryczałtem musi prowadzić ewidencję przychodów. Kwotę podatku do zapłaty musi obliczyć samodzielnie. Ryczałt należy opłacać co miesiąc, a jeżeli podatnik spełnia warunki przewidziane w art. 21 ust. 1b i 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, może dokonywać wpłat także co kwartał.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Zainteresuje cię także