Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

„Ustawa deregulacyjna” komplikuje działalność...
http://sxc.hu/

„Ustawa deregulacyjna” komplikuje działalność gospodarczą

1 lipca weszła w życie tzw. ” ustawa deregulacyjna”, mająca na celu ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Jednakże już po kilku miesiącach jej obowiązywania widoczne są pierwsze niedociągnięcia.

Jednym z priorytetów nowego porządku prawnego miało być danie możliwości przekształcenia działalności w formę spółki kapitałowej (akcyjnej albo z ograniczoną odpowiedzialnością) przedsiębiorcom funkcjonującym jako osoby fizyczne. Niekwestionowanym atutem takiej zmiany jest ponoszenie odpowiedzialności tylko do wysokości funduszy wniesionych do firmy, bez konsekwencji dla prywatnego dorobku. Okazuje się jednak, że zmiana modelu biznesowego może być bardzo kosztowna z powodu niektórych przepisów Kodeksu spółek handlowych i nie każdego będzie na nią stać.

Skomplikowana procedura

Aby przeprowadzić wyżej wymienioną modyfikację, trzeba spełnić wiele kosztownych wymogów. Przede wszystkim plan przekształceń w przedsiębiorstwie musi być sporządzony w formie aktu notarialnego – stanowi tak art.584 Kodeksu spółek handlowych, znowelizowanego ustawą o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (tzw. „ustawa deregulacyjna”) z 25 marca 2011 roku, która weszła w życie 1 lipca bieżącego roku. Należy także doręczyć opinię biegłego rewidenta –art. 584 ust. 1 Ksh. Za obie czynności będziemy musieli zapłacić. Kolejnym obciążeniem finansowym będzie opinia rzeczoznawcy, ponieważ trzeba przygotować wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) – art. 584 ust. 2 pkt 3 Ksh.

Podwójne opodatkowanie

Innym aspektem przekształcenia rodzaju aktywności biznesowej jest zmiana zasad opodatkowania. W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności przedsiębiorcy najchętniej korzystają z tzw. stawki liniowej podatku wynoszącej 19 proc. Niestety po przeistoczeniu firmy w spółkę kapitałową mogą wpaść w pułapkę tzw. „podwójnego opodatkowania”. Najpierw będą musieli zapłacić 19-procentową stawkę CIT tytułem dochodu spółki- formularz CIT-8. Następnie zaś 19-procentową stawkę PIT( art. 30a ust.1 pkt 4 oraz ust. 6 ustawy o PDOF) tytułem dywidendy wypłacanej wspólnikom bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, którą należy odprowadzać zgodnie z zasadami określonymi w art. 42 ustawy o PDOF- formularz PIT-8AR.

>>>Pobierz aktywny formularz CIT-8 od Podatnik.info<<<

>>> Pobierz aktywny formularz PIT-8AR od Podatnik.info<<<

Kolejną płatnością będzie podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0,5% od wartości firmy), który powstaje w momencie podpisania umowy spółki z o.o. przez jej założyciela i powinien być odprowadzony za pośrednictwem notariusza - art. 10 ust.2 ustawy o pcc. Prawodawca zezwolił natomiast na przejęcie wszelkich praw i obowiązków, koncesji, zezwoleń oraz ulg (z wyjątkiem podatkowych) po poprzednim podmiocie –art. 584 ust. 2 Ksh.

Sposobem na powrót do płacenia tylko jednej, 19-procentowej stawki podatku jest ponowna reorganizacja, tym razem spółki kapitałowej w spółkę komandytową. Niezbędne będzie pozyskanie partnera, który jako udziałowiec albo akcjonariusz w formie spółki z o.o. zdecyduje się pełnić rolę komplementariusza, co zmusi go do odpowiadania całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy – art. 102 Ksh. Reasumując, zmiany legislacyjne zamiast ułatwić funkcjonowanie jednoosobowym przedsiębiorcom, jeszcze bardziej je pogmatwały.

 

Podatnik.info


Loading Comments
Zainteresuje cię także