Urzędy Pracy nie pomagają bezrobotnym?
http://sxc.hu/
Pracodawcy RP

Urzędy Pracy nie pomagają bezrobotnym?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Dlaczego tak się dzieje? – Niechęć do urzędów pracy może być związana z brakiem indywidualnego podejścia do potrzeb petentów, nieracjonalnym wydatkowaniem funduszy oraz ofertą szkoleń niedostosowaną do potrzeb lokalnych rynków pracy, a w rezultacie – nieefektywnością tych instytucji – twierdzą eksperci Pracodawców RP.

Duża liczba bezrobotnych szuka pracy nawet 1,5 roku

Biorąc pod uwagę wysoki przeciętny czas poszukiwania pracy w Polsce (wśród osób o niższych kwalifikacjach i młodych osiąga on 18 miesięcy) w porównaniu z przeciętną w krajach Unii, powinniśmy być mocno zaniepokojeni sytuacją, ale też wykazać się konstruktywną reakcją na ten problem. Długotrwałe bezrobocie obejmuje osoby widniejące w rejestrach powiatowych urzędów pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy w ostatnich dwóch latach, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

Osoby te stanowią wg danych GUS już ponad 51 proc. ogółu bezrobotnych. – Jako że najtrudniejsza do zaktywizowania na rynku pracy jest grupa osób długotrwale bezrobotnych, należy się zastanowić nad konkretnymi zmianami w strukturach i funkcjonowaniu urzędów pracy, aby umożliwić młodym ludziom jak najszybsze wejście na rynek pracy, ale także pomóc w szybkim znalezieniu nowego zatrudnienia tym, którzy je utracili - twierdzą eksperci Pracodawców RP.

Do zasadniczych problemów związanych z funkcjonowaniem polskich urzędów pracy należą:

  • brak odpowiedniej infrastruktury,
  • niedobór wyspecjalizowanych doradców zawodowych,
  • nieefektywna kontrola nad wydatkowaniem środków z Funduszu Pracy,
  • słaba współpraca pomiędzy urzędami pracy,
  • brak inicjatywy w pozyskiwaniu ofert od pracodawców,
  • częsty brak uzasadnienia rynkowego dla organizowanych kursów i szkoleń dla bezrobotnych,
  • brak indywidualnego podejścia do osoby poszukującej pracy w zakresie jej umiejętności, osobowości i predyspozycji zawodowych.
     

Prywatne agencje pracy mają pomóc zwalczyć bezrobocie

Utrwalanie takiej sytuacji bezrobotnych mogą zapobiec zapowiadane przez resort pracy reformy, obejmujące m.in. zaangażowanie agencji pracy w aktywizację bezrobotnych czy rozliczanie urzędów pracy z efektywności ich działania. Skutecznym rozwiązaniem służącym do ograniczenia problemu długotrwałego bezrobocia oraz rejestracji w urzędach pracy tylko w celu uzyskania dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i zasiłków byłoby również wdrożenie, zapowiadanej przez ministerstwo, zmiany polegającej na sprofilowaniu usług poprzez ich podział na trzy grupy. – Tego typu kompleksowe zmiany wprowadzone w niedługim czasie mają szansę zupełnie odmienić wizerunek i skuteczność państwowego systemu pośrednictwa pracy. A to jeden z elementów koniecznych do uzdrowienia polskiego rynku pracy – oceniają eksperci Pracodawców RP.

 

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Bezrobocie w Polsce najniższe od 6 lat. A dalej ma tylko spadać głęboko w dół