Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2019 r. z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 432 głosów
86%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

371 głosów
9%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
2%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

11 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Urząd skarbowy chętnie pobierze podatek od imprezy...
http://sxc.hu/

Urząd skarbowy chętnie pobierze podatek od imprezy integracyjnej

Według urzędów skarbowych pracownik, który ma tylko możliwość udziału w imprezie integracyjnej (ale fizycznie nie będzie na niej obecny), uzyskuje przychód wynikający ze stosunku pracy. Takim przychodem podlegającym opodatkowaniu jest nie tylko kwota uiszczona przez pracodawcę na poczet jednego pracownika, ale też sam fakt jego zaproszenia na taką imprezę.

Jednak w orzecznictwie sądów administracyjnych taka praktyka nie znajduje uzasadnienia - stoją one na stanowisku, iż pracownik zarówno uczestnicząc bądź nie w imprezie integracyjnej - nie uzyskuje przychodu.


Jak przekonuje Paweł Jabłonowski, szef departamentu podatkowego Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna "założenie, że wręczenie zaproszenia na imprezę firmową stanowi przychód ze stosunku pracy, nie ma potwierdzenia w przepisach".
Trudno uznać samą możliwość uczestnictwa w imprezie za rodzaj świadczenia argumentując takie działanie rodzajem sposobności, którą można wykorzystać, ale nie trzeba, gdyż trudno jest przypisać wartość do działania bądź usługi, która ma charakter czysto hipotetyczny.


Maciej Grela, doradca podatkowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel uważa, że "o ile w przypadku abonamentów można się jeszcze dopatrzeć pewnej wartości dla pracownika w postaci samego faktu objęcia ochroną medyczną, to trudno za takie przysporzenie uznać samo zaproszenie do udziału w imprezie organizowanej przez pracodawcę".


W związku z tym niezbędne jest wydanie interpretacji ogólnej, która pozwoliłaby zastosować prawo podatkowe w tej kwestii w jednolity sposób. W chwili obecnej bowiem procedura ta jest niejasna, chociażby w przypadku, gdy brak jest podstaw do ustalenia kwoty przychodu przypadającego na określoną osobę, np. w przypadku ryczałtowego rozliczania się z takich opłat dotyczącego braku możliwości rozróżnienia, czy pracownik z takich imprez korzystał, czy też nie.

Loading Comments