Unijne dotacje do 2 mln zł w ramach B2B
http://sxc.hu/

Unijne dotacje do 2 mln zł w ramach B2B

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wznowi wkrótce nabór wniosków o dofinansowanie e-biznesu. Firmy mogą otrzymać pomoc w granicach do 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków rozpocznie się na początku roku. PARP zaplanowała w 2012 r uruchomić aż trzy konkursy aplikowania o dofinansowanie na realizację projektów w ramach w ramach działanie 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Zważając na trudności ze stworzeniem innowacyjnego projektu, już teraz przedsiębiorcy powinni zacząć tworzyć biznesplan i opis przedsięwzięcia – B2B. Wsparcie jest proponowane w formie zaliczek i refundacji wydatków.

Biznesplan przedsięwzięcia w ramach B2B jest w zasadzie trudny, okres aplikowania o wsparcie jest bardzo krótki, wynosi z reguły tylko miesiąc. Na dotacje tego typu PARP po porozumieniu z UE planuje wydać w każdym z trzech konkursów po około 200 mln zł. Kwota nie jest spora, a działanie cieszy się dużym powodzeniem wśród niewielkich przedsiębiorstw.

Wnioskodawca może otrzymać od 20 tys zł do 2 mln zł na jeden projekt, nie więcej jednak niż 85 proc. wydatków.

Wsparcie na działania internetowe

W ramach działania 8.2 PO IG dotacje mogą otrzymać firmy, które stworzyły projekty polegające na wdrażaniu elektronicznego biznesu B2B. Przedsięwzięcia mogą być dofinansowane maksymalnie przez okres 2 lat.

Dotacje są oferowane firmom, które planują rozwój współpracy albo ich rozpoczęcie w oparciu o własne już istniejące systemy internetowe, głównie poprzez ich dostosowanie do systemów innych przedsiębiorców, z którymi kooperują ciągle lub sporadycznie.

Celem każdego projektu musi być umożliwienie informatyzacji wymiany informacji finansowych, handlowych i ekonomicznych pomiędzy systemami informatycznymi kooperujących przedsiębiorstw.

- Działanie 8.2 PO IG cieszy się zawsze dość dużym zainteresowaniem wśród firm. Wsparciem w ramach tego działania zainteresowane są głównie firmy, które osiągnęły już pewien poziom dojrzałości w rozwoju, posiadające trwałe, wieloletnie relacje biznesowe z innymi przedsiębiorcami - twierdzi Miłosz Marczuk z PARP.

Duży odsiew

Prawie połowa wniosków o dofinansowanie w ramach PO IG działanie 8.2 jest odrzucanych. Powodem takiej sytuacji są nierealne cele wnioskowanego projektu, niedające się osiągnąć w praktyce założenia i cele przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz brak zgodności celów z założeniami PO IG. Wnioskodawca więc przed przesłaniem wniosku i projektu powinien przeanalizować dokładnie opis unijnego programu pomocowego.

- Przygotowując wniosek o dofinansowanie oraz biznesplan należy pamiętać, by podane przez wnioskodawcę wskaźniki realizacji celów projektu były obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlały założone cele, były adekwatne dla danego rodzaju projektu i realne do osiągnięcia – informuje Miłosz Marczuk z PARP.

Co, komu?

Wsparcie mogą otrzymać: osoby fizyczne, mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. Wnioskodawca wsparcia musi współpracować z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami na podstawie zawartych umów o współpracy.

Umowy tego typu muszą określać prawa i obowiązki obu stron współpracy kooperacyjnej lub innego rodzaju prowadzenia wspólnie biznesu za pośrednictwem rozwiązań elektronicznych.

Zrealizowane przedsięwzięcie ma za zadanie umożliwienie automatyzacji wymiany informacji biznesowych między systemami informatycznymi współpracujących firm.

 

Portal Skarbiec.Biz
Andrzej Okrasiński

logo-portal-150

Loading Comments
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także