Ulgi w PIT-37 i załączniki − jak udowodnić prawo do...
Justyna Nowak
pixabay.com
mf.gov.pl

Ulgi w PIT-37 i załączniki − jak udowodnić prawo do ulgi podatkowej?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

PIT−37 ulgi i załączniki, które obowiązują

 

PIT-37 to jedna z najczęściej wypełnianych deklaracji podatkowych w Polsce. Ten sposób odprowadzenia podatku dochodowego obowiązuje osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę czy innej umowy cywilnoprawnej i nie prowadzą działalności gospodarczej. Za podatnika rozliczającego się na podstawie PIT-37, podatek dochodowy odprowadzał przez cały rok podatkowy płatnik, a więc najczęściej pracodawca lub zleceniodawca. Od PIT-37 przysługują ulgi podatkowe, z których możesz skorzystać po załączeniu odpowiednich załączników do deklaracji podatkowej. Na jakie odliczenia pozwala PIT-37?

 

Ulgi podatkowe mogą mieć 2 postacie: odliczenie od kwoty podatku i odliczenie od kwoty dochodu. Pierwszy sposób to zmniejszenie samej kwoty podatku dochodowego. Drugi, jest uznawany za bardziej korzystny, ponieważ zmniejszasz podstawę obliczenia podatku dochodowego. 

 

Druk PIT/O, służący do wyliczenia zastosowanych ulg i odliczeń, jest jednym z najczęściej spotykanych załączników, który może być dodany do deklaracji PIT-37PIT-36 i PIT-28. W formularzu tym podatnik wypełnia wartości wykazanych w danym roku ulg podatkowych. W treści załącznika PIT/O będziesz mógł wpisać kwoty odliczone od dochodu (ulga rehabilitacyjna bądź internetowa oraz darowizny z tytułu krwiodawstwa ) oraz od podatku (ulga prorodzinna, odliczenie zdrowotnej składki ZUS oraz wydatki z tytułu IKZE, a także kwoty podatku zapłaconego przy pracy za granicą).

 

Liczba składanych druków PIT/O jest zależna od sposobu rozliczenia podatku. W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków, gdy z ulg będzie korzystać wyłącznie jedno z nich, wystarczy wypełnić jeden druk. Jeśli upusty przysługują zarówno żonie, jak i mężowi, należy pamiętać o uzupełnieniu właściwych kwot w obu rubrykach „podatnik” i „małżonek”. W przypadku oddzielnych rozliczeń, PIT/O również uzupełnia się rozłącznie, lecz należy pamiętać o wpisaniu informacji identyfikacyjnych drugiego małżonka. 

 

Podatnicy, którzy w latach 2002-2006 zdecydowali się na kredyt w celach mieszkaniowych, mogą uzupełnić poniesione wydatki w druku PIT/D. Do wydatków tego rodzaju zaliczają się m.in. opłaty poniesione w celu spłaty owego kredytu, jak również koszty z tytułu tzw. celów mieszkaniowych w ramach ulgi mieszkaniowej, o ile nie znalazły one odzwierciedlenia w zadeklarowanych dochodach, przychodach bądź podatkach z lat ubiegłych. 

 

W przypadku nabycia w przeszłości praw do skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej, podatnik powinien uzupełnić załącznik PIT-2K. Jest to ulga nieobowiązująca „nowych” podatników, a skorzystać z niej można jedynie raz.

 

PIT-37 ulgi i załączniki, których nie wypełniać 

 

W przypadku, w którym małoletnie dziecko uzyskuje dochody, rodzic powinien uzupełnić załącznik PIT/M, w celu włączenia jego przychodu do swego własnego. Ponieważ niepełnoletni nie ma obowiązku składania deklaracji PIT, rozliczenie dochodów spoczywa na barkach rodzica. Jednakże, załącznik ten można łączyć jedynie z deklaracją PIT-36, a złożenie go z PIT-37 jest uznawane za błąd podatkowy. 

 

Podatnik, niebędący przedsiębiorcą nie składa również załącznika PIT/B, zarezerwowanego wyłącznie dla osób rozliczających się przy użyciu PIT-36 i PIT-36L. PIT/B służy do wykazania kwot, wynikających z ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa. Podatnik, rozliczający się przy użyciu PIT-37, nie złoży również załącznika PIT/Z, przeznaczonego dla działalności gospodarczych, korzystających z tzw. kredytu podatkowego.

 

Do PIT-37 nie można również dołączyć formularza PIT/ZG, który służy do wykazania dochodów osiągniętych poza granicami kraju. Nie dotyczy on obcokrajowców pracujących w Polsce, oraz Polaków, którzy zawarli stosunek pracy w Polsce, lecz pracują za granicą.

 

Podsumowując: PIT-37 − co można odliczyć?

 

Przy deklaracji PIT-37 możliwe są zarówno odliczenia od podatku, jak i odliczenia od dochodu. Najważniejsze jest, aby dane odliczenia od PIT-37 ująć w odpowiednich rubrykach deklaracji PIT lub wymaganych do tego załącznikach. W przypadku braku odpowiedniego załącznika, będziesz musiał uzupełnić to w urzędzie skarbowym.

 

PIT-37 − odliczenia od dochodu, które są możliwe to:

 

 • Odliczenie IKZE

 • Składki ZUS

 • Zwrot nienależnych świadczeń

 • Ulga na leki

 • Ulga na sprzęt rehabilitacyjny

 • Ulga na samochód

 • Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów i związków wyznaniowych

 • Darowizny na kult

 • Darowizny na organizacje społeczne

 • Darowizny z tytułu krwiodawstwa

 • Darowizna na cele edukacji zawodowej

 • Odliczenie opłaty za Internet

 

PIT-37 odliczenia od podatku, które są możliwe to:

 

 • Ulga prorodzinna

 • Ulga na składki zdrowotne

 • Ulga za pracę za granicą

 

Poznałeś już PIT-37, co można odliczyć i jakie załączniki dołączyć do deklaracji .Zapoznawszy się z powyższymi informacjami, podatnik może dowiedzieć się, które załączniki do PIT-37 i odliczenia, których może dokonać. Deklarację PIT-37 można uzupełnić przy pomocy programu PIT. Aplikacja ta umożliwi użytkownikowi błyskawiczne, bezpieczne i wygodne złożenie zeznania bezpośrednio na serwery Ministerstwa Finansów.

 

Jak rozliczyć PIT-37 za 2019?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2020: 

 

Rozlicz PIT za 2019 Programem PIT Pro 2019/2020 już dziś! 

 

Autor artykułu: Justyna Nowak

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek PIT za 2019 rok − nowe zasady