Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Ulga na dziecko urodzone w 2010 r.
http://sxc.hu/

Ulga na dziecko urodzone w 2010 r.

Prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej przysługuje podatnikowi, który w danym roku podatkowym wychowywał dzieci.

Odliczeniu od podatku  podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek (556,02 zł) za każdy miesiąc, czyli 92,67. Przysługuje ona podatnikowi, który w trakcie danego roku podatkowego w stosunku do małoletniego dziecka wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeśli dziecko z nim zamieszkiwało, sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Ulga przysługuje też na dzieci pełnoletnie do 25. roku życia pod warunkiem kontynuowania przez nie nauki, a także na dzieci, którym przysługuje renta socjalna bądź zasiłek pielęgnacyjny bez względu na wiek.

Szczególną sytuacją jest odliczenie ulgi prorodzinnej na dziecko urodzone w trakcie roku podatkowego. W takim przypadku odliczenie przysługuje od miesiąca, w którym dziecko się urodziło.

Przykład
Dziecko urodziło się 25 maja 2010 r., więc odliczenie przysługuje za miesiące od maja do grudnia, tj.  8 m-cy x 92,67 zł. Daje to łączną kwotę 741,36 zł.

W zeznaniu rocznym za 2010 r. aby skorzystać z ulgi na dziecko należy dodatkowo wypełnić załącznik PIT-O:
   - w części E – uzupełnić PESEL dziecka oraz zaznaczyć miesiące za które przysługuje odliczenie,
   - w części C – uzupełnić liczbę dzieci oraz łączną kwotę przysługującego odliczenia za dany rok podatkowy.

Więcej o uldze na dzieci przeczytasz TUTAJ.
Więcej o uldze na dzieci kończące etap edukacji przeczytasz TUTAJ.

Loading Comments