Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Ulga rehabilitacyjna w PIT 2018 a orzeczenie o...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Ulga rehabilitacyjna w PIT 2018 a orzeczenie o niepełnosprawności

Ulgę rehabilitacyjną w rozliczeniu PIT za 2017 rok może odliczyć podatnik, który posiada wydane przez lekarza orzecznika ZUS orzeczenie o jednym z trzech stopni niepełnosprawności – znacznym, umiarkowanym lub lekkim. Pod pewnymi warunkami z preferencji może również skorzystać opiekun osoby niepełnosprawnej.

O zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności decyduje lekarz orzecznik ZUS. Zgodnie z ustawą:

 1. do znacznego stopnia niepełnosprawności zaliczane są osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy lub zdolne do pracy wyłącznie w warunkach pracy chronionej i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji (do której zaliczamy naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się samoobsługę, poruszanie się i komunikację).
 2. do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zaliczane są osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo zdolne do pracy tylko w warunkach pracy chronionej lub wymagające czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 3. do lekkiego stopnia niepełnosprawności zaliczane są osoby o naruszonej sprawności organizmu, która powoduje w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się zrekompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.


Ulga rehabilitacyjna a grupy inwalidztwa


Dla powyższych celów jako osobę z:

• I grupy inwalidztwa - należy rozumieć osobę, w stosunku do której lekarz orzecznik ZUS orzekł:

 1. całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji bądź
 2. znaczny stopień niepełnosprawności,

• II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć osobę, w stosunku do której lekarz orzecznik ZUS orzekł:

 1. całkowitą niezdolność do pracy albo
 2. umiarkowany stopień niepełnosprawności.


Ulga rehabilitacyjna a opiekun osoby niepełnosprawnej


Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać również opiekun osoby niepełnosprawnej (jeśli jej dochody w 2017 roku nie przekroczyły kwoty 10 080 zł), jeżeli na jego utrzymaniu pozostaje:

 • współmałżonek,
 • dzieci własne i przysposobione,
 • dzieci obce przyjęte na wychowanie,
 • pasierbowie,
 • rodzice,
 • rodzice współmałżonka,
 • rodzeństwo,
 • ojczym,
 • macocha,
 • zięciowie i synowe.


Rozliczenie PIT za 2017 r. przez internet


Podatnicy, którym przysługuje prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej za 2017 rok, najprościej mogą to zrobić przez internet za pomocą systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. Wystarczy skorzystać z całkowicie darmowego programu PIT Pro 2017/2018 od portalu podatkowego Podatnik.info. Należy podać 5 danych identyfikacyjnych, na podstawie których urząd skarbowy zweryfikuje naszą tożsamość:

 • imię,                                                           
 • nazwisko
 • datę urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwotę przychodu z PIT za 2016 rok.


Następnie po wypełnieniu przez użytkownika poszczególnych pól deklaracji podatkowej,  podatnik otrzyma za pośrednictwem portalu podatkowego Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Wtedy może być całkowicie pewny, że jego PIT za 2017 rok dotarł do urzędu skarbowego.

Loading Comments