Ulga rehabilitacyjna 2019 zmiany – co należy wiedzieć?
Beata Michoń
FreeImages
Podatnik.Info

Ulga rehabilitacyjna 2019 zmiany – co należy wiedzieć?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przejdź do akapitów:

 

Tego rodzaju koszty mogą być odliczone przez niepełnosprawnego lub jego prawnego opiekuna. Wydatki, kwalifikowane jako ulga rehabilitacyjna, można odliczyć przy pomocy programu PIT.

  

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna należy się w sytuacji, gdy podatnik posiada orzeczenie o zakwalifikowaniu przez odpowiednie organy do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: lekkiego, umiarkowanego bądź znacznego.

  

Za znaczną niepełnosprawność uznaje się taką, w której naruszona sprawność organizmu powoduje niezdolność do wykonywania pracy, lub umożliwia wyłącznie tzw. pracę chronioną. Dodatkowo, osoba taka wymaga stałej lub długotrwałej opieki ze strony innych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych – komunikacji, samoobsługi i poruszania się. Umiarkowany stopień niepełnosprawności definiowany jest jako naruszona wydolność organizmu, która uniemożliwia pracę bądź wymaga czasowej lub częściowej pomocy w jej wykonywaniu. Za lekki stopień niepełnosprawności uznaje się sytuację, w której organizm posiada niższą zdolność do wykonywania pracy niż osoba o zbliżonych kwalifikacjach w pełni zdrowia. W przypadku lekkiej niepełnosprawności, pracownik może liczyć na udogodnienia w postaci odpowiednich środków technicznych i pomocniczych, jak m.in. przedmioty ortopedyczne.

  

Na równi z orzeczeniami na temat stopnia niepełnosprawności traktowane są orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Socjalnych, może on orzec o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy.

  

Ulga rehabilitacyjna a poniesione wydatki

Jeśli osoba z niepełnosprawnością ponosi wydatek związany z rehabilitacją lub pomocą w codziennym funkcjonowaniu, w odliczeniu rocznym przysługuje mu ulga rehabilitacyjna. Z podobnej możliwości może skorzystać również podatnik, na które utrzymaniu pozostaje osoba z niepełnosprawnością. Jeśli dochody niepełnosprawnego nie przekraczają 12 357,60 zł (roczna renta socjalna), dowody poniesienia kosztów mogą być wystawione na opiekuna. Do kwoty tej nie zaliczają się kwoty uzyskane poprzez alimenty lub zasiłek pielęgnacyjny.

  

Wydatki, na które przysługuje ulga rehabilitacyjna, to m. in.:

• adaptacja i wyposażenie mieszkań, budynków mieszkalnych czy pojazdów mechanicznych, odpowiednio do potrzeb niepełnosprawnego,

• zakup i serwis sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych do rehabilitacji lub ułatwiających funkcjonowanie,

• opłata za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym bądź uzdrowisku, jak również zabiegi rehabilitacyjne,

• wydatki na przewodnika osoby niewidomej lub psa przewodnika (do 2 280 zł rocznie) oraz domową opiekę pielęgniarską bądź tłumacza języka migowego.

  

Wydatki, poniesione w powyższych celach, można rozliczyć w programie PIT. Aplikacja pomoże użytkownikowi wyliczyć należną mu kwotę, na którą przysługuje mu ulga rehabilitacyjna.  Uzupełnienie deklaracji przy pomocy programu PIT może być prostsze niż sądzisz!

  

Rozlicz PIT za 2019 Programem PIT Pro 2019/2029 już dziś

  

Autor artykułu: Beata Michoń

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ulga rehabilitacyjna. Komu przysługuje i co warto o niej wiedzieć