Ulga na start a zawieszenie działalności – to musisz...
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Ulga na start a zawieszenie działalności – to musisz wiedzieć!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Ulga na start a zawieszenie działalności

Ulga na start jest jedną z preferencyjnych form rozliczenia składek ZUS dla przedsiębiorców. Obejmuje ona zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 miesięcy. Czas ten liczy się od podjęcia działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna działalność pierwszego dnia miesiąca, wówczas uwzględnia się go jako pierwszy z 6 miesięcy zwolnienia. Otwarcie firmy w trakcie miesiąca wiąże się z rozpoczęciem okresu obowiązywania preferencji od kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Brak nowych klientów, problemy finansowe lub inne powody mogą przyczynić się do decyzji o przerwaniu działalności. W takim przypadku warto zwrócić uwagę na konsekwencje związane z preferencyjnym rozliczanie składek ZUS. Jak prezentuje się zależność ulga na start a zawieszenie działalności? Rozpocznijmy od warunków, jakie należy spełnić, by otrzymać szansę na skorzystanie z preferencji.

 • Przedsiębiorca nie może wykonywać na rzecz byłego pracodawcy działań, które realizował dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.
 • Podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej.

Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca zawiesi firmę, będzie mógł skorzystać z ulgi na start ponownie, dopiero po wznowieniu działalności po 60 miesiącach kalendarzowych, czyli 5 latach. Co stanie się natomiast, kiedy decyzja zostanie podjęta w trakcie obowiązywania preferencji? Okres zawieszenia działalności nie oznacza biegu naliczania okresu, w jakim przysługuje ulga na start.

Jeżeli przedsiębiorca zawiesił działalność na 2 miesiące po korzystaniu z ulgi przez 3 miesiące, wówczas może korzystać z tego rozwiązania jeszcze tylko przez miesiąc. Spójrzmy na dwa przykłady.

Przykład 1:

Pan Andrzej rozpoczął działalność od 1 maja 2023 roku. Zawiesił działalność od 1 lipca 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku. Ulga na start obowiązująca przez pół roku przysługuje już od maja. Oznacza to, że po wznowieniu będzie mógł korzystać z ulgi jeszcze przez 2 miesiące kalendarzowe.

Przykład 2:

Pan Jan rozpoczął działalność od 5 czerwca 2023 roku. Spełnił wszystkie obowiązujące warunki. Zdecydował jednak o zawieszeniu działalności od 1 września 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. Ulga na start przestanie obowiązywać 31 grudnia 2023 roku. Oznacza to, że przedsiębiorca nie będzie mógł korzystać już z preferencji po wznowieniu działalności.

Wiemy już, jak prezentuje się zależność ulga na start a zawieszenie działalności. Przedsiębiorcy mogą skorzystać również z innych preferencji, które pomogą w obniżeniu zobowiązania wobec ZUS na początku działalności. Poniżej prezentujemy, jakie warunki należy spełnić oraz jakie konsekwencje wiążą się z zawieszeniem firmy.

Preferencyjny ZUS a zawieszenie działalności – co musisz wiedzieć?

Kolejnym rozwiązaniem, z którego korzystają przedsiębiorcy, są preferencyjne składki na ZUS. Aby skorzystać z tego rozwiązania, należy spełniać łącznie dwa poniższe warunki.

 • Przedsiębiorca nie prowadzi aktualnie lub nie prowadził działalności pozarolniczej w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 • Przedsiębiorca nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym nie pracował na etacie i wykonywał czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

Preferencyjny ZUS umożliwia opłacanie niższych składek przez 24 pełne miesiące kalendarzowe od dnia objęcia ubezpieczeniami społecznymi. Składki oblicza się od obniżonej podstawy, która nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2023 roku wynosi ona:

 • 30% z 3 490 zł, czyli 1047 zł – od stycznia do czerwca 2023 roku,
 • 30% z 3 600 zł, czyli 1080 zł – od lipca do grudnia 2023 roku.

Dodatkowo przedsiębiorca nie musi opłacać składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Ta preferencja dotyczy wyłącznie przedsiębiorcy. Jeżeli zatrudnia on współpracowników, wówczas składki można opłacać od kwoty nie niższej od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jak prezentuje się jednak zależność preferencyjny ZUS a zawieszenie działalności? Konsekwencje są zbliżone do tych obowiązujących w przypadku ulgi na start.

Jak wspomnieliśmy, z preferencyjnych stawek ZUS można korzystać przez pełne 24 miesiące. Jeżeli przedsiębiorca otworzy firmę w trakcie trwania miesiąca, wówczas okres obowiązywania liczy się od następnego pełnego miesiąca. Zawieszenie działalności nie przerywa biegu 24 miesięcy! Oznacza to, że okres zawieszenia działalności wlicza się do okresu, w którym przysługuje preferencyjny ZUS.

Mały ZUS Plus a zawieszenie działalności – najważniejsze zasady

Ostatnim rozwiązaniem, które omówimy, jest zależność mały ZUS Plus a zawieszenie działalności. Obniżone składki mogą być opłacane przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Aby skorzystać z tej preferencji, należy spełniać warunki ustawowe.

 • Przedsiębiorca nie może przekroczyć rocznego przychodu w wysokości 120 000 zł.
 • Przedsiębiorca musi prowadzić działalność w poprzednim roku kalendarzowym przez co najmniej 60 dni.

Oznacza to, że jeżeli osoba ubiegająca się o Mały ZUS Plus zawiesiła działalność w ubiegłym roku kalendarzowym i w związku z tym nie prowadziła w ogóle firmy, wówczas nie może korzystać z tej preferencji. Powyższe warunki muszą zostać spełnione. Ponadto zawieszenie działalności w trakcie roku wymaga ponownego zgłoszenia do ulgi w ciągu 7 dni od wznowienia.

Podsumowanie: Preferencyjne rozliczanie składek ZUS a zawieszenie działalności

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące zasad rozliczania zobowiązań wobec ZUS.

 • Ulga na start a zawieszenie działalności: preferencja przysługuje przez 6 miesięcy. Jeżeli zdecydujesz się na zawieszenie działalności, nie przedłuża się okres obowiązywania niższych składek.
 • Przedsiębiorca, który zawiesił działalność, a następnie ją wznowił, może skorzystać z ulgi na start dopiero 60 miesięcy po zawieszeniu firmy.
 • Preferencyjny ZUS a zawieszenie działalności: preferencja obowiązuje przez pełne 24 miesiące kalendarzowe. Zawieszenie działalności nie przerywa biegu 24 miesięcy.
 • Mały ZUS Plus a zawieszenie działalności: preferencja wymaga spełnienia ustawowych warunków i może być opłacana przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Jeżeli przedsiębiorca zawiesił firmę na cały poprzedni rok kalendarzowy, nie będzie mógł skorzystać z preferencji. Jednym z warunków jest prowadzenie firmy w ubiegłym roku kalendarzowym przez co najmniej 60 dni kalendarzowych.
 • Jeżeli działalność zostanie zawieszona w trakcie roku kalendarzowego, należy ponownie złożyć wniosek o Mały ZUS Plus w ciągu 7 dni od wznowienia działalności.
 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność mogą złożyć wniosek o Mały ZUS Plus do końca stycznia.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące preferencyjnych składek ZUS po zawieszeniu działalności, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów! Każdy użytkownik bezpłatnego programu Podatnik.info może zadać dowolne pytanie naszym specjalistom z obszaru księgowości, finansów lub prawa podatkowego. Ponadto w okresie rozliczenia deklaracji podatkowej pomożemy Ci w dopełnieniu formalności nawet w 5 minut! Do wyboru masz trzy rozwiązania dostosowane do różnych preferencji użytkowników. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać, korzystając z programu Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!