Ulga na powrót 2022 – wszystko, co musisz wiedzieć!
Podatnik.info
Podatnik.info
podatnik.info

Ulga na powrót 2022 – wszystko, co musisz wiedzieć!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Uwaga! Ulga na powrót – nowe rozliczenie w PIT 2022

Część zmian wprowadzonych w 2022 roku przyniosła dla wielu podatników możliwość odciążenia budżetu oraz skorzystania z dodatkowych odliczeń. Nowe preferencje są wynikiem rządowego planu zwanego Niskie Podatki. Wśród zmian pojawiły się między innymi: obniżenie stawki PIT z 17 do 12%, likwidacja ulgi dla klasy średniej, wyższa kwota wolna od podatku oraz repatriacja kapitału.

Ostatnia ze wspomnianych preferencji obejmuje korzystne warunki powrotu i inwestowania pieniędzy w Polsce, a także przyjazny klimat dla rozwoju biznesów rodzinnych. Jednym z narzędzi, który ma pomóc w realizacji tych założeń, jest ulga na powrót 2022 obowiązująca od 1 stycznia. Najważniejsze informacje na temat tej preferencji znajdują się w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).

Ulga na powrót 2022 polega na zwolnieniu z podatku dochodowego wynagrodzenia z takich źródeł jak:

 • praca na etacie realizowana na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub stosunku pracy nakładczej,
 • umów zlecenia zawartych z firmą oraz
 • pozarolniczej działalności gospodarczej.

Warto również zwrócić uwagę, że możliwość skorzystania z preferencji zależy także od sposobu opodatkowania przychodu. Podatnik może zastosować ulgę, jeżeli zdecydował się na wybór skali podatkowej ze stawkami 17% i 32%, jednolitej stawki podatku wynoszącej 5% lub 19%, a także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ponadto przychody objęte ulgą:

 • nie mogą przekraczać wysokości 85 528 zł w danym roku podatkowym,
 • muszą być uzyskane od 1 stycznia 2022 roku lub
 • w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czy też od początku roku następnego.

Co ważne, jeżeli podatnik korzysta z różnych ulg podatkowych w jednym czasie, wówczas ich łączna kwota nie może przekraczać 85 528 zł rocznie.

Wiemy już, jakie przychody mogą zostać objęte preferencją. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie każdemu podatnikowi powracającemu do Polski przysługuje ulga. Musi spełnić on najpierw kilka poniższych warunków:

 • uzyskać przychody określone powyżej,
 • przenieść się do miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 31 grudnia 2021 roku oraz podlegać w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
 • nie korzystać uprzednio w całości lub części z tej preferencji,
 • mieć obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej.

Alternatywą dla ostatniego punktu może być również posiadanie uprzednio miejsca zamieszkania:

 • nieprzerwanie co najmniej przez trzyletni okres w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub
 • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających trzyletni okres.

Każdy z nich musi spełniać obligatoryjny warunek posiadania certyfikatu rezydencji lub innego dowodu dokumentującego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie koniecznym do ustalenia prawa do ulgi na powrót.

Co więcej, podatnik, który chce skorzystać z preferencji dla powracających, nie mógł posiadać miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie:

 • trzech lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym nastąpił powrót do Polski,
 • od początku roku, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień przeprowadzki do Polski.

Jak widać, aby podatnikowi przysługiwała ulga dla powracających z zagranicy, należy spełniać liczne warunki. Jeżeli to już się stanie, nie można zapomnieć także o formalnościach. Poniżej znajdziesz informacje na temat dokumentów i informacji, które powinien przygotować potencjalny beneficjent.

Ulga na powrót 2022 – jak ją odliczyć?

Jeżeli podatnik spełni wszystkie wymagania wskazane przez rząd, może skorzystać z preferencji w deklaracji PIT składanej w roku podatkowym, w którym zostały osiągnięte przychody podlegające zwolnieniu. Ulga dla powracających z zagranicy przysługuje także w przypadku uzyskania tych wynagrodzeń w trakcie okresu rozliczeniowego podczas obliczania zaliczki dla urzędu skarbowego.

Co ważne, decydując się na korzystanie z preferencyjnych warunków w trakcie roku podatkowego – na bieżąco, wówczas należy przygotować odpowiednią dokumentację. Do płatnika podatku powinno trafić oświadczenie o spełnianiu warunków do ulgi na powrót. Pismo musi zawierać kilka ważnych elementów takich jak:

 • rok rozpoczęcia prawa do ulgi,
 • rok zakończenia stosowania zwolnienia z PIT.

Podatnik musi przygotować adekwatne oświadczenie samodzielnie. Nie istnieje szablon, z którego można korzystać. Aby dokument był ważny, należy uwzględnić w nim klauzulę brzmiącą: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jak działa ulga na powrót 2022, gdy nie decydujemy się obniżać zaliczek na bieżąco? W takim przypadku nie trzeba dostarczać dodatkowego oświadczenia. Wszystko, co należy zrobić, to niewykazanie przychodów, które obejmuje odliczenie. Polega to na samodzielnym odliczeniu przez podatnika wysokości ulgi od kwoty przychodów podlegających opodatkowaniu.

Ulga dla powracających z zagranicy – rozlicz ją z Podatnik.info

Jeżeli przysługuje Ci ulga na powrót, możesz z niej skorzystać także w darmowym programie Podatnik.info. Umożliwia on znaczne uproszczenie procesu składania deklaracji podatkowej. Dodatkowo masz szansę skorzystać ze wsparcia specjalistów, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące indywidualnej sytuacji. Jak rozliczyć ulgę przez program Podatnik.info? Są na to trzy – równie proste – sposoby.

 • Najprostszy sposób polega na przepisaniu informacji z PIT– 11 kratka w kratkę. W tym przypadku należy wpisać samodzielnie informacje o przysługujących ulgach. Program wypełni za Ciebie deklarację PIT.
 • Najszybszy sposób – nawet w 5 minut – opiera się na informacjach przekazanych w odpowiedziach na kilka ważnych pytań pod kątem podatkowym. Wśród nich pojawia się także temat przysługujących ulg i odliczeń. W tym miejscu powinna zostać ulga na powrót 2022. Następnie program dobiera i wypełnia odpowiednią deklarację.
 • Wersja dla zaawansowanych zakłada samodzielne wypełnienie wybranej deklaracji podatkowej. Następnie program zweryfikuje jej poprawność.

Bez względu na to, który sposób wybierzesz, skrócisz czas poświęcony na wypełnienie oraz wysłanie deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego. Program Podatnik.info uwzględni ulgę i obliczy dochód za Ciebie.

Podsumowanie: Ulga dla powracających z zagranicy – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz najistotniejsze kwestie dotyczące preferencyjnych warunków rozliczenia PIT.

 • Ulga na powrót została wprowadzona 1 stycznia 2022 roku. Mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy zdecydowali się na zmianę miejsca zamieszkania z zagranicy na terytorium Polski.
 • Ulga obejmuje kwotę nieprzekraczającą 85 528 zł.
 • Odliczenie dotyczy przychodów z pracy na etacie, umów zlecenie oraz pozarolniczej działalności gospodarczej objętych skalą podatkową, jednolitą stawką opodatkowania lub ryczałtem.
 • Jeżeli podatnik chce skorzystać z ulgi w trakcie roku podatkowego, musi złożyć odpowiednie oświadczenie płatnikowi.
 • Podatnik, który chce skorzystać z odliczenia po zakończeniu roku podatkowego, powinien po prostu nie uwzględnić wysokości przychodu podlegającego uldze w deklaracji podatkowej.

Jeżeli zastanawiasz się, czy i w jakiej kwocie przysługuje Ci ulga na powrót 2022, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów z obszaru księgowości, finansów oraz prawa podatkowego. Program Podatnik.info jest całkowicie bezpłatny oraz umożliwia rozliczenie deklaracji online nawet w 5 minut. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać, korzystając z tego rozwiązania!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!