Ulga na kredyt hipoteczny – kiedy i jak ją odliczyć?
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Ulga na kredyt hipoteczny – kiedy i jak ją odliczyć?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Na czym polega odliczenie kredytu od podatku? Jakie warunki obowiązują? Odpowiadają eksperci Podatnik.info!

Spis treści:

Ulga na kredyt hipoteczny – czym jest?

Ulga na kredyt hipoteczny funkcjonuje obecnie w ramach tak zwanych „praw nabytych”. Oznacza to, że beneficjenci, którzy spełniali jej warunki, gdy była dostępna, mogą skorzystać z tego rozwiązania. Obecnie jednak nie funkcjonuje w przepisach prawnych. Wcześniej regulował ją art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).

Przepisy obowiązywały do końca 2006 roku. Obecnie z odliczenia mogą skorzystać wyłącznie osoby, które na moment obowiązywania ulgi spełniały wskazane w ustawie kryteria. Ulga na kredyt hipoteczny funkcjonuje w świadomości podatników pod różnymi nazwami takimi jak: ulga odsetkowa, ulga hipoteczna czy też odliczenie kredytu od podatku.

W rzeczywistości każda z tych nazw oznacza to samo, czyli ulgę podatkową, przysługującą podatnikom, którzy spłacają zaciągnięty kredyt mieszkaniowy lub pożyczkę. Celem udzielenia finansowania musi być inwestycja związana z potrzebami mieszkaniowymi. Pod tym stwierdzeniem kryją się:

 • budowa budynku mieszkalnego,
 • zakup nowego budynku lub lokalu mieszkalnego,
 • nadbudowa, rozbudowa, przebudowa budynku lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
 • wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku, budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku.

Ulga odsetkowa od kredytu hipotecznego przysługuje także osobom, które zaciągnęły kredyt na spłatę kredytu mieszkaniowego. Warto zaznaczyć, że podatnicy muszą spełniać określone warunki, a możliwość skorzystania z odliczenia jest ograniczona czasowo. Jak prezentuje się zależność kredyt hipoteczny a PIT? Kto może skorzystać z ulgi? Najważniejsze informacje na ten temat prezentujemy poniżej.

Ulga odsetkowa od kredytu hipotecznego – kto może z niej skorzystać i na jakich zasadach?

Ulga odsetkowa od kredytu hipotecznego obejmuje odliczenie wydatków na spłatę odsetek od kredytu lub pożyczki do upływu terminu spłaty określonego w umowie z instytucją finansową. Wato jednak podkreślić, że prawo do ulgi przysługuje nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 roku.

Ponadto w związku z tym, że ulga na kredyt hipoteczny jest prawem nabytym, przysługuje wyłącznie w przypadku finansowania udzielonego między 1 stycznia 2002 roku a 1 stycznia 2007 roku. Należy podkreślić, że pod słowem udzielenie kryje się data wypłaty środków – nie podpisania umowy.

Spójrzmy na przykład.

Podatnik podpisał umowę z instytucją finansową w dniu 1 września 2001 roku. Pierwsza wypłata środków nastąpiła jednak 13 lutego 2002 roku. Oznacza to, że podatnik może skorzystać z ulgi odsetkowej od kredytu hipotecznego. Dzień pierwszej wypłaty środków uznaje się za termin udzielenia finansowania.

Z odliczenia mogą skorzystać zarówno podatnicy rozliczający się indywidualnie, jak i składający wspólną deklarację z małżonkiem, a także osoby samotnie wychowujące dziecko. Skorzystanie z tej preferencji umożliwia nadal uwzględnienie innych ulg oraz odliczeń.

Ulga na kredyt hipoteczny przysługuje od części kredytu, której wartość nie przekracza 325 990 zł. Wysokość odliczenia oblicza się według wzoru:

Zapłacone odsetki – (325 990 zł / kwota zaciągniętego kredytu x zapłacone odsetki)

Warto jednak zwrócić uwagę, że nie każdy podatnik, który spełnia powyższe warunki, będzie mógł skorzystać z ulgi. Odliczenie nie przysługuje, jeżeli podatnik lub jego małżonek:

 • uwzględnia lub uwzględniał ulgę z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej,
 • uwzględnia lub uwzględniał dużą ulgę budowlaną,
 • zaliczył odsetki kredytowe do kosztów uzyskania przychodu.

Ponadto warunkiem skorzystania z ulgi jest zwrócenie wcześniej odliczonych kwot z tytułu ulgi budowlanej lub z tytułu gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej.

Kredyt hipoteczny a PIT – jak rozliczyć?

Aby skorzystać z odliczenia, należy udokumentować prawo do ulgi na kredyt hipoteczny. Podatnik musi posiadać dokument potwierdzający poniesione wydatki, czyli zaświadczenie o wysokości odsetek zapłaconych na rzecz podmiotu będącego kredytodawcą. Ponadto należy dopełnić odpowiednich formalności wymaganych przez urząd skarbowy.

Jeżeli chodzi o zależność kredyt hipoteczny a PIT, organ podatkowy wymaga wypełnienia formularza PIT-D oraz PIT-2K w przypadku uwzględniania odliczenia po raz pierwszy. Następnie wystarczy tylko dołączenie formularza PIT-D. Dokumenty należy dołączyć do deklaracji podatkowej:

 • PIT-37 – formularz składany przez pracowników, zleceniobiorców i te osoby, którym zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik (np. pracodawca czy zleceniodawca),
 • PIT-36 – formularz składany głównie przez podatników, którzy uzyskują dochody z działalności gospodarczej i rozliczają je na zasadach ogólnych (skala podatkowa),
 • PIT-28 – osoby rozliczające się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego oraz uzyskujące przychody z najmu prywatnego.

Podsumowanie: Ulga na kredyt hipoteczny – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najistotniejsze kwestie omówione szczegółowo w artykule.

 • Ulga na kredyt hipoteczny to odliczenie przysługujące wybranym beneficjentom w ramach praw nabytych, które obecnie nie jest dostępne dla nowych kredytobiorców.
 • Odliczenie było regulowane przez art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350), obowiązujące do końca 2006 roku.
 • Przysługuje tylko osobom, które spełniały warunki w okresie obowiązywania ulgi, a kredyt został im udzielony między 1 stycznia 2002 roku a 1 stycznia 2007 roku. Termin udzielenia finansowania to data wypłaty środków, nie podpisania umowy.
 • Ulga jest limitowana czasowo i przysługuje do 31 grudnia 2027 roku. Mogą z niej skorzystać podatnicy rozliczający się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem oraz osoby samotnie wychowujące dziecko.
 • Obowiązuje również limit kwotowy. Ulga przysługuje od części kredytu, której wartość nie przekracza 325 990 zł.
 • Z ulgi nie mogą skorzystać osoby korzystające z ulgi na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej, dużej ulgi budowlanej lub zaliczające odsetki kredytowe do kosztów uzyskania przychodu.
 • Aby ulga na kredyt hipoteczny była dostępna, należy zadbać także o zwrot wcześniej odliczonych kwot z tytułu ulgi budowlanej lub gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej.
 • Ponadto należy posiadać dokument potwierdzający poniesione wydatki (zaświadczenie o wysokości zapłaconych odsetek).
 • Podatnik musi wypełnić formularz PIT-D oraz PIT-2K przy pierwszym uwzględnieniu odliczenia, a następnie tylko PIT-D i dołączyć do deklaracji PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

Jeżeli zastanawiasz się, czy przysługuje Ci ulga na kredyt hipoteczny, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Każdy użytkownik bezpłatnego programu Podatnik.info może zadać dowolne pytanie specjalistom z obszaru księgowości, finansów lub prawa podatkowego. W okresie rozliczania deklaracji pomożemy Ci dopełnić formalności nawet w 5 minut. Sprawdź, co jeszcze zyskasz, korzystając z programu Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Płaca minimalna 2025 – czy możemy spodziewać się podwyżki?