Ulga na dziecko po rozwodzie – zapytaj Eksperta!
Podatnik.info
podatnik.info
podatnik.info

Ulga na dziecko po rozwodzie – zapytaj Eksperta!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Ulga na dziecko po rozwodzie – to musisz wiedzieć!

Każda osoba, która uzyskała w danym roku podatkowym dochód, musi rozliczyć się z urzędem skarbowym. Wysokość zobowiązania zależy od kwoty zarobków, jednak istnieje możliwość skorzystania z szeregu ulg uwzględnionych w katalogu rządowym. Jedną z nich jest ulga prorodzinna, czyli tzw. ulga na dziecko. Aby podatnik mógł z niej skorzystać, musi spełniać kilka ważnych kryteriów.

To właśnie te warunki okazują się kluczowe w przypadku pytań takich jak: komu przysługuje ulga na dziecko po rozwodzie. Szczegółowe wymagania można znaleźć w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Zgodnie z art. 27f ust. 1 są to osoby, które:

 • wykonywały władzę rodzicielską,

 • pełnili funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko zamieszkiwało z podatnikiem,

 • sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Po spełnieniu kryteriów stawianych przez rząd można otrzymać ulgę na każde małoletnie dziecko. Mogłoby się wydawać proste, jednak niektóre sytuacje życiowe mogą utrudnić dostęp do tego odliczenia.

Ważną kwestią, którą reguluje sąd podczas rozwodu, jest sprawowanie opieki nad dziećmi. Najczęściej każdy z małżonków zachowuje władzę rodzicielską. Jeden z warunków może być więc uznany za spełniony. Najwięcej pytań dotyczy jednak kryterium sprawowania faktycznej władzy rodzicielskiej. Jeżeli małżonkowie po rozwodzie doszli do porozumienia i dzielą się opieką nad dzieckiem, wówczas powinni uzgodnić również sposób rozliczenia ulgi na dziecko. Ulgę prorodzinną może w całości rozliczyć jedno z nich, lub oboje – po ustalonej przez nich części.

Jednym z rozwiązań, które można zastosować, jest ustalenie proporcji podziału przysługującej kwoty odliczenia. Jeżeli nie uda się dojść do porozumienia w tej kwestii, wówczas każdy z rodziców może uwzględnić w rozliczeniu połowę ulgi. Rodzice podzielą się też ulgą po równo, jeżeli miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Oczywiście przysługuje im łącznie jedna kwota na jedno dziecko. Kluczowe znaczenie ma uczestniczenie w wychowaniu dziecka. Dlatego warto podkreślić, że ulga na dziecko po rozwodzie nie przysługuje podatnikom, którzy wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego, ale ograniczają swój kontakt z małoletnim dzieckiem.

We wszystkich pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% ulgi prorodzinnej przysługuje podatnikowi, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania. 

Ulga na dziecko po rozwodzie, gdy matka nie pracuje? Zapytaj eksperta!

Co ważne, w ustawie o podatku dochodowym znajdują się najważniejsze informacje nie tylko o wymaganiach względem rodziców, ale również sposobie naliczania ulgi. Odliczenie przysługuje rodzicowi za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym realnie sprawował opiekę nad małoletnim. Jej wysokość zależy od kwoty dochodu osiągniętej w danym roku podatkowym oraz liczby dzieci.

Czy i w jakiej wysokości przysługuje ulga na dziecko po rozwodzie, gdy matka nie pracuje? W ustawie o podatku dochodowym art. 27f ust. 2 pojawiają się szczegółowe kryteria dochodowe. Wynika z nich, że na jednego małoletniego przysługuje kwota 92,67 zł, gdy dochody podatnika niepozostającego w związku małżeńskim nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł. Co ważne, dotyczy to także osób, które podjęły decyzję o rozwodzie w ciągu roku podatkowego.

Uwaga, to warto wiedzieć! Istnieje jednak możliwość zastosowania wyższego limitu kwoty wynagrodzenia, które wynosi 112 000 zł. Dotyczy to rozwodników, które wychowują osoby:

1) małoletnie,

2) pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

3) pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie.

Dodatkowo wyższy próg dochodu będzie przysługiwał samotnie wychowującym dzieci w przypadku spełnienia poniższych warunków:

 • posiadanie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

 • osiągnięcie przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce w wysokości stanowiącej co najmniej 75% całkowitego przychodu,

 • udokumentowanie certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Czy przysługuje więc ulga na dziecko po rozwodzie, gdy matka nie pracuje, skoro w ustawie zostały uwzględnione tylko górne limity dochodu? Należy podkreślić, że podatnik nie może skorzystać z ulgi, jeżeli dochody ze wszystkich źródeł wynoszą 0 zł. W takim przypadku nie da się pomniejszyć zobowiązania wobec urzędu skarbowego, ponieważ wynosi ono 0 zł.

Należy jednak podkreślić, że do dochodów matki niepracującej zalicza się między innymi:

 • zasiłek dla bezrobotnych,

 • zasiłek chorobowy,

 • świadczenie rehabilitacyjne,

 • zasiłek macierzyński,

 • zasiłek opiekuńczy,

 • zasiłek wyrównawczy.

Jeżeli podatnik osiągnął dochód podlegający opodatkowaniu i spełnił wszystkie wymienione wcześniej kryteria, wówczas przysługuje mu możliwość odliczenia.

Ulga prorodzinna po rozwodzie – rozlicz ją z Podatnik.info

Wiesz już, kiedy przysługuje ulga prorodzinna po rozwodzie. Jeżeli jednak masz wątpliwości, jak ją rozliczyć, możesz skorzystać z darmowego wsparcia naszych ekspertów. Program Podatnik.info zapewnia dostęp do trzech rozwiązań, dzięki którym w szybki i prosty sposób złożysz deklarację podatkową. W zależności od preferencji możesz skorzystać z:

 • najłatwiejszego sposobu, który polega na przepisaniu danych z formularza PIT-11 kratka w kratkę; następnie program wybierze i wypełni za Ciebie odpowiednią deklarację,

 • najszybszego rozwiązania, które opiera się na kilku prostych pytaniach; na podstawie Twoich odpowiedzi kreator automatycznie wybierze i wypełni Twoje druki,

 • rozwiązania dla doświadczonych, w którym to Ty wybierasz i wypełniasz swój PIT; następnie nasz program sprawdza jego poprawność.

Każde z powyższych rozwiązań zapewnia wysyłkę deklaracji online. Dodatkowo istnieje możliwość pobrania pliku gotowego do druku, który możesz następnie dostarczyć w sposób tradycyjny do urzędu skarbowego. Co ważne, program Podatnik.infozapewnia dostęp do aktualnych druków! Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące swojego rozliczenia, skorzystaj z darmowych porad ekspertów. Każdy użytkownik może całkowicie bezpłatnie skorzystać z indywidualnej pomocy specjalistów z zakresu księgowości, prawa podatkowego oraz finansów.

Ulga na dziecko w rozliczeniu jako samotny rodzic

Rozliczenie na zasadach samotnego rodzica jest preferencją podatkową, która nie wyklucza prawa do skorzystania z ulgi na dziecko. 

Rozliczenie ulgi prorodzinnej jest nadal możliwe jeśli spełniamy kryteria tej preferencji podatkowej, czyli m.in. o wiek dziecka, jego zarobki, czy wysokość dochodów rodzica.

Ulga na dzieci a rozwód - pełnoletnie dzieci

Zgodnie z art. 27f ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga na dziecko przysługuje także w przypadku dzieci pełnoletnich kontynuujących naukę do ukończenia 25. roku życia, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów wyższych niż dwunastokrotność kwoty renty socjalnej - 12 x 1338,44 zł = 16 061,28 zł.

Podsumowanie: Ulga prorodzinna po rozwodzie – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz podsumowanie istotnych kwestii związanych z rozliczeniem podatkowym oraz odpowiedź na pytanie, komu przysługuje ulga na dziecko.

 • Ulga na dziecko po rozwodzie przysługuje podatnikom, którzy posiadają i wykonują władzę rodzicielską.

 • Jeżeli opiekę nad dzieckiem sprawuje tylko jeden z rodziców, może skorzystać z pełnej kwoty odliczenia.

 • Gdy byli małżonkowie korzystają z rozwiązania, jakim jest opieka naprzemienna, wówczas ulga przysługuje w kwocie zgodnej wcześniej ustalonym proporcjom.

 • W przypadku braku porozumienia w zakresie odliczenia ulgi prorodzinnej, podatnicy mają prawo odliczyć połowę przysługującej ulgi.

 • Ponadto przysługuje również prawo do ulgi na dziecko po rozwodzie, gdy matka nie pracuje. Musi jednak uzyskiwać jakikolwiek dochód, by móc uwzględnić odliczenie w zeznaniu podatkowym.

 • Maksymalny limit dochodów wynosi w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim 56 000 zł. W wyjątkowych sytuacjach kwota ta wzrasta do 112 000 zł. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w artykule.

Jeżeli chcesz szybko i bezpłatnie rozliczyć swój PIT, możesz skorzystać z programu Podatnik.info. Dzięki wsparciu naszych ekspertów otrzymujesz gwarancję bezpieczeństwa, a Twoja deklaracja trafi do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać, korzystając z tego rozwiązania!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od pustostanów 2024