Ulga na dzieci 2018 - jakie limity odliczeń w PIT za 2017...
Pixabay.com
Podatnik.info

Ulga na dzieci 2018 - jakie limity odliczeń w PIT za 2017 rok?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Komu przysługuje ulga prorodzinna w rozliczeniu za 2017 rok?

W 2018 roku z ulgi na dzieci w rozliczeniu PIT za 2017 rok mogą skorzystać podatnicy, którzy w ubiegłym roku osiągali dochody objęte skalą podatkową (stawki 18 i 32 proc.). W takim przypadku do 30 kwietnia muszą wypełnić deklarację PIT-36 lub PIT-37, a także dołączyć do niej załącznik PIT/O. Co ważne, ulga prorodzinna nie przysługuje osobom, które rozliczają się z fiskusem w formie podatku liniowego (19 proc.) czy ryczałtu ewidencjonowanego. Odliczenie dotyczy dzieci, które w ubiegłym roku:

  • były małoletnie, a podatnik wykonywał nad nimi władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,
  • bez względu na ich wiek, które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • nie ukończyły 25 roku życia i uczyły się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej (3089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej.


Kwota ulgi prorodzinnej a liczba dzieci w 2018 roku


Po pierwsze wysokość odliczenia ulgi jest uzależniona od liczby wychowywanych dzieci przez osoby rozliczające się według skali podatkowej. Po drugie od poziomu zarobków uzyskanych w ubiegłym roku. Po trzecie od liczby miesięcy, w których w 2017 roku dziecko przebywało pod naszą opieką. Dokładny limit odliczeń w PIT za 2017 rok prezentuje poniższa tabelka:


Limit odliczeń ulgi prorodzinnej w PIT za 2017 rok

Liczba dzieci

Miesięczny limit odliczenia

Roczny limit odliczenia

Limit rocznych dochodów

1

92,67 zł

1112,04 zł

Przy założeniu, że dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekracza łącznie 112 000 zł.

 

Z kolei w przypadku osoby niepozostającej w związku małżeńskim, w tym przez część 2017 roku – 56 000 zł.

2

92,67 zł

1112,04 zł

 

3

166,67 zł

2000,04 zł

 

4 + każde kolejne dziecko

225,00 zł

2700,00 zł

 

 

Jak odliczyć ulgę na dzieci za 2017 rok online?


Najwygodniej ulgę na dzieci jest odliczyć przez internet za pomocą systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. W tym celu wystarczy skorzystać z całkowicie darmowego programu PIT Pro 2017/2018 od portalu podatkowego Podatnik.info. Na podstawie pięciu poniższych danych urząd skarbowy online zweryfikuje naszą tożsamość:

  • imienia,
  • nazwiska,
  • daty urodzenia,
  • nr PESEL lub NIP,
  • kwoty przychodu z PIT za 2016 rok.


W kolejnym etapie po zaznaczeniu przez użytkownika poszczególnych pól, intuicyjny kreator dobierze do rozliczenia deklarację PIT-36 lub PIT-37 wraz z załącznikiem PIT/O. Gdy otrzymamy za pośrednictwem portalu podatkowego Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), możemy być pewni, że nasz PIT za 2017 rok dotarł do urzędu skarbowego.

 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
Wyniki sondażu: sondaż 264 głosów
40%

przez telefon

105 głosów
56%

z komputera

149 głosów
1%

w oddziale w banku

3 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

7 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
500+ a ulga na dzieci w PIT za 2017 rok? Dylemat 2,6 mln rodzin