Ulga na dzieci 2018 - jakie limity odliczeń w PIT za 2017...
Redakcja
Pixabay.com
Podatnik.info

Ulga na dzieci 2018 - jakie limity odliczeń w PIT za 2017 rok?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Komu przysługuje ulga prorodzinna w rozliczeniu za 2017 rok?

W 2018 roku z ulgi na dzieci w rozliczeniu PIT za 2017 rok mogą skorzystać podatnicy, którzy w ubiegłym roku osiągali dochody objęte skalą podatkową (stawki 18 i 32 proc.). W takim przypadku do 30 kwietnia muszą wypełnić deklarację PIT-36 lub PIT-37, a także dołączyć do niej załącznik PIT/O. Co ważne, ulga prorodzinna nie przysługuje osobom, które rozliczają się z fiskusem w formie podatku liniowego (19 proc.) czy ryczałtu ewidencjonowanego. Odliczenie dotyczy dzieci, które w ubiegłym roku:

  • były małoletnie, a podatnik wykonywał nad nimi władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,
  • bez względu na ich wiek, które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • nie ukończyły 25 roku życia i uczyły się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej (3089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej.


Kwota ulgi prorodzinnej a liczba dzieci w 2018 roku


Po pierwsze wysokość odliczenia ulgi jest uzależniona od liczby wychowywanych dzieci przez osoby rozliczające się według skali podatkowej. Po drugie od poziomu zarobków uzyskanych w ubiegłym roku. Po trzecie od liczby miesięcy, w których w 2017 roku dziecko przebywało pod naszą opieką. Dokładny limit odliczeń w PIT za 2017 rok prezentuje poniższa tabelka:


Limit odliczeń ulgi prorodzinnej w PIT za 2017 rok

Liczba dzieci

Miesięczny limit odliczenia

Roczny limit odliczenia

Limit rocznych dochodów

1

92,67 zł

1112,04 zł

Przy założeniu, że dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekracza łącznie 112 000 zł.

 

Z kolei w przypadku osoby niepozostającej w związku małżeńskim, w tym przez część 2017 roku – 56 000 zł.

2

92,67 zł

1112,04 zł

 

3

166,67 zł

2000,04 zł

 

4 + każde kolejne dziecko

225,00 zł

2700,00 zł

 

 

Jak odliczyć ulgę na dzieci za 2017 rok online?


Najwygodniej ulgę na dzieci jest odliczyć przez internet za pomocą systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. W tym celu wystarczy skorzystać z całkowicie darmowego programu PIT Pro 2017/2018 od portalu podatkowego Podatnik.info. Na podstawie pięciu poniższych danych urząd skarbowy online zweryfikuje naszą tożsamość:

  • imienia,
  • nazwiska,
  • daty urodzenia,
  • nr PESEL lub NIP,
  • kwoty przychodu z PIT za 2016 rok.


W kolejnym etapie po zaznaczeniu przez użytkownika poszczególnych pól, intuicyjny kreator dobierze do rozliczenia deklarację PIT-36 lub PIT-37 wraz z załącznikiem PIT/O. Gdy otrzymamy za pośrednictwem portalu podatkowego Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), możemy być pewni, że nasz PIT za 2017 rok dotarł do urzędu skarbowego.

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ulga na dzieci a rozliczenie samotnego rodzica w PIT za 2017 rok