Ulga dla krwiodawców 2020 – ile możesz odliczyć w tym...
Jan Kowalski
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Ulga dla krwiodawców 2020 – ile możesz odliczyć w tym roku za krwiodawstwo?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

 

Ulga dla krwiodawców 2020/2021

 

Ulga dla krwiodawców 2020 to jeden ze sposobów na obniżenie wysokości podatku, z którego może skorzystać naprawdę wiele osoby. Mimo to świadomość podatników o istnieniu takiej preferencji pozostawia wiele do życzenia. W efekcie część osób nie korzysta z przysługujących im praw, ponieważ po prostu o nich nie wie. Dlatego warto krok po kroku wyjaśnić, na czym polega ulga za krew 2020/2021 i jak z niej skorzystać.

Podstawą do wprowadzania ulgi dla krwiodawców jest ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi (Dz. U. 1997 Nr 106 poz. 681). Należy jednak podkreślić, że wszelkie informacje związane z zasadami preferencji oraz jej stawkami znajdziesz w akcie prawnym, który reguluje kwestie podatkowe w tym obrębie, czyli ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).

Aby móc skorzystać z ulgi dla krwiodawców 2020, należy spełnić kilka prostych warunków. Pierwszy z nich to wykonanie odpowiedniej czynności, czyli oddanie krwi lub jej składników w placówce Publicznej Służby Krwi. Należy podkreślić, że preferencja przysługuje bez względu na to, czy oddajesz krew regularnie, a może tylko sporadycznie. Najważniejsze jest odnotowanie samego faktu darowizny. Jednocześnie należy pamiętać również o odpowiedniej dokumentacji.

ulga dla krwiodawców 2020

Każdy podatnik, któremu przysługuje ulga za krew 2020/2021 powinien zadbać również o posiadanie zaświadczenia z jednostki organizacyjnej Publicznej Służby Krwi. Aby Urząd Skarbowy zaakceptował taki dokument, musi znaleźć się na nim przede wszystkim:

 • data wystawienia dokumentu,
 • ilość oddanej krwi lub jej składników,
 • dane osobowe podatnika,
 • podpis i pieczęć przedstawiciela danej jednostki.

Z takim dokumentem możesz przystąpić do odliczenia preferencji. Ulga dla krwiodawców 2020 przysługuje podatnikom rozliczającym się za pomocą formularza PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28. Oznacza to, że mogą z niej skorzystać osoby:

 • uzyskujące dochody na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych,
 • osiągające dochody bez pośrednictwa płatnika, na przykład prowadzący działalność gospodarczą, a także:
 • rozliczające się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga dla krwiodawców 2020/2021 nie przysługuje osobom rozliczającym się z fiskusem za pomocą podatku liniowego. Dodatkowo nie możesz odliczyć oddanej krwi lub osocza oddanych na rzecz konkretnej osoby fizycznej, lub prawnej prowadzących działalność polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu:

 • elektronicznego,
 • paliwowego,
 • tytoniowego,
 • spirytusowego,
 • winiarskiego,
 • piwowarskiego,
 • wyrobów z metali szlachetnych lub
 • handlu wyrobami z metali szlachetnych.

 

Jak odliczyć krew od podatku 2020/2021?

 

Ważną kwestią jest również forma złożenia niezbędnej dokumentacji oraz odliczenia ulgi za krew. Jak odliczyć krew od podatku? Informacje na temat tej preferencji podatkowej należy ująć w załączniku PIT/O, który należy złożyć wraz z deklaracją roczną. Podatnik jest zobowiązany do uwzględnienia w tym dokumencie:

 • ilości oddanej krwi lub jej składników,
 • kwoty odliczenia przysługującego w związku z darowizną,
 • dane identyfikujące obdarowany podmiot, czyli w tym przypadku jednostkę Publicznej Służby Krwi.

Pamiętaj również o obowiązku udokumentowania zdarzenia poprzez odpowiednie zaświadczenie od jednostki organizacyjnej Publicznej Służby Krwi. Należy podkreślić, że nie musisz pobierać dokumentu każdorazowo podczas oddawania krwi. Wystarczy jedno zaświadczenie, w którym znajdują się informacje zwierające całoroczny bilans. Takie rozwiązanie jest szczególnie wygodne, jeśli jesteś Honorowym Dawcą Krwi oddającym krew regularnie.

ulga dla krwiodawców 2020

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że w związku z wystąpieniem COVID-19 pojawiła się możliwość oddania osocza jako ozdrowieniec. Zasady rozliczania tej preferencji są niemal identyczne. Różnią się jedynie wysokością rekompensaty obowiązującą za oddanie 1 litra osocza. Niemal każdy ma szansę na odliczenie krwi od podatku. Ile zwrotu może otrzymać podatnik w ramach tej preferencji?

 

Odliczenie krwi od podatku – ile zwrotu?

 

Pytanie, jakie może pojawić się wśród podatników, dotyczy przede wszystkim wysokość ulgi za krew 2020/2021. Okazuje się, że w tym przypadku obowiązują dwa rodzaje limitów. Pierwszy z nich dotyczy łącznej kwoty ulgi w danym roku podatkowym. Z kolei drugi mówi o maksymalnej kwocie rekompensaty, która przysługuje za 1 lit krwi lub jej składników.

Na początku należy przede wszystkim podkreślić, że ulga dla krwiodawców 2020/2021 jest rodzajem darowizny przekazywanej na rzecz jednostki organizacyjnej Państwowej Służby Krwi realizującej cele krwiodawstwa, a nie konkretnej osoby. Mimo to podlega limitom obowiązującym również w przypadku pozostałych datków. Co to oznacza dla podatników? Należy po prostu pamiętać, że maksymalna kwota odliczenia wynosi 6% dochodu rozliczanego w formularzu PIT.

Uwaga! Limit ten dotyczy sumy wszystkich darowizn, jakie podatnik odnotował w danym roku podatkowym.

ulga dla krwiodawców 2020

Dodatkowo musisz wiedzieć, jakie obowiązują ceny krwi, które decydują również o ostatecznej kwocie odliczenia od podatku. Poniżej znajduje się lista obowiązujących stawek w zależności od rodzaju pobranego materiału:

 • 130 zł za 1 litr pobranej krwi,
 • 1 zł za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych.

Jeżeli podatnik podlegał wcześniej specjalnemu przygotowaniu i zabiegom uodpornienia, stawki mogą się różnić. W takim przypadku obowiązuje odliczenie krwi od podatku w wysokości:

 • 200 zł za 1 litr krwi z przeciwciałami wytworzonymi podczas specjalnego zabiegu,
 • 350 zł za 1 litr osocza pobranego po specjalnym zabiegu uodpornienia,
 • 50 zł za sam fakt przejścia przez pierwszy zabieg uodpornienia,
 • 25 zł za każdy kolejny zabieg uodpornienia.

Jednocześnie należy podkreślić, że jakakolwiek zapłata za oddanie krwi eliminuje możliwość skorzystania z ulgi za krew 2020/2021! Preferencja przysługuje osobom, które oddają krew za darmo. 

 

 

Podsumowanie: Ulga dla krwiodawców 2020/2021

 

Oto kilka najważniejszych informacji, o tym komu przysługuje ulga, ile wynosi i jak odliczyć krew od podatku 2020:

 • Ulga dla krwiodawców 2020/2021 przysługuje osobom, które w danym roku podatkowym zgłosiły się do jednostki organizacyjnej Państwowej Służby Krwi i oddały krew lub osocze.
 • Aby podatnik mógł odliczyć ulgę za krew, musi dostarczyć specjalne zaświadczenie o ilości oddanej krwi zawierającymi dane dawcy i jednostki.
 • Ulga za krew 2020/2021 przysługuje osobom, które rozliczają się za pomocą deklaracji PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28.
 • Informacje dotyczące wysokości ulgi należy uwzględnić w załączniku PIT/O. Musisz uzupełnić ten dokument: wartością darowizny, kwotą odliczenia oraz danymi identyfikującymi jednostkę organizacyjną.
 • Oddawanie krwi jest specyficzną formą darowizny, która umożliwia odliczenie krwi od podatku. Ile zwrotu może spodziewać się podatnik w takim przypadku?
 • Należy pamiętać o obowiązującym limicie wynoszącym 6% od dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym. Co ważne, jest to maksymalna kwota odliczenia obowiązująca sumę wszystkich darowizn.
 • Ogólna stawka za 1 litr pobranej krwi wynosi 130 zł za krem przekazaną na cele krwiodawstwa. Z kolei za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych możesz otrzymać 1 zł.
 • Należy podkreślić, że ulga przysługuje wyłącznie w przypadku podatników, którzy bezpłatnie oddali krew lub osocze.  Wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określona została przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi.
 • Co ważne, od 2020 roku istnieje możliwość oddawania osocza ozdrowieńców, by wspomóc walkę z COVID-19.
 • Jeżeli podatnik zdecyduje się na specjalny zabieg uodparniający, a następnie odda osocze, taki gest wiąże się z możliwością otrzymania dodatkowej ulgi wynoszącej nawet 350 zł za 1 litr osocza.
 • Rozliczając PIT w Programie Podatnik.info, masz możliwość w prosty sposób odliczyć oddawanie krwi w 2020 roku.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!