Ubezpieczenie sposobem na raka
http://sxc.hu/
Skarbiec.biz

Ubezpieczenie sposobem na raka

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich trzech dekad wrosła ponad dwukrotnie, osiągając w 2010 roku ponad 140 tys., z czego około 70 tys. nowotworów wykryto u mężczyzn i 70,5 tys. u kobiet. Tymczasem leczenie pacjentów chorych na nowotwory jest w Polsce poważnym problemem. Z danych Najwyższej Izby Kontroli wynika, że chorzy zbyt długo czekają na rozpoczęcie leczenia napromieniowaniem, co zmniejsza ich szanse na wyleczenie, a wskaźniki wykrywania i leczenia nowotworów w Polsce wciąż znacznie odbiegają od średnich europejskich.

Polisa na raka

Zwiększająca się liczba zachorowań na nowotwory spowodowała pojawienie się na rynku dedykowanych im ubezpieczeń. W tej chwili oferują je trzy towarzystwa ubezpieczeniowe: ING Życie (Rakowi Wspak), AXA (Pomoc na Raka) i AIG (Triumf). Cieszą się sporą popularnością. – W tej chwili w przypadku ponad połowy sprzedawanych przez nas indywidualnych ubezpieczeń na życie klienci decydują się na dodatkową ochronę w postaci umowy zapewniającej wypłatę świadczeń przeznaczonych na leczenie chorób nowotworowych. Z takiej opcji mogą również skorzystać zakłady pracy decydujące się na ubezpieczenia grupowe. Sprzedaż naszych polis antyrakowych określiłbym jako stabilną z delikatną tendencją wzrostową w drugim półroczu minionego roku – mówi Sławomir Tryfon, dyrektor ds. portfela produktowego w ING Życie.

Pieniądze w transzach

ING Życie jako pierwsze towarzystwo wprowadziło dedykowany nowotworom produkt. Ubezpieczenie pojawiło się na rynku w październiku 2012 roku jako umowa dodatkowa do polisy „Sposób na przyszłość”. Polisa ING Życie skierowana jest do osób w wieku od 18 do 61 roku życia. Ubezpieczenie obejmuje swym zakresem bardzo szerokie spektrum nowotworów, w tym zmiany w formie przedinwazyjnej (in situ).

Towarzystwo przygotowało osobny pakiet dla kobiet (pakiet Ona) i osobny dla mężczyzn (pakiet On). Pomysł narodził się na podstawie badań, które pokazują, że rak ma płeć. Polisa zakłada wypłacanie środków nie w formie jednorazowej, a na każdym etapie leczenia. W momencie zdiagnozowania choroby ubezpieczony otrzymuje z polisy do 40% sumy ubezpieczenia. Reszta środków jest wypłacana w zależności od sposobu leczenia. Dodatkowo towarzystwo wypłaca pieniądze zarówno za wygraną walkę z chorobą, jak i jej nawrót. W ramach assistance ubezpieczony może liczyć m.in.. na: transport medyczny do i ze szpitala, także z osobą bliską, wsparcie psychologa, opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, mieszkającymi wspólnie z ubezpieczonym, pomoc domową, pomoc pielęgniarki, dostarczanie leków.

Pomoc na raka

AXA również kieruje swoją ofertę do osób w wieku od 18 do 61 roku życia. Świadczenie wypłaca także na poszczególnych etapach leczenia: po rozpoznaniu nowotworu, w przypadku operacji i chemioterapii. Do tego towarzystwo wypłaca comiesięczną rentę w ciągu nawet 12 miesięcy, którą można przeznaczyć na najpilniejsze potrzeby np. zakup leków nierefundowanych. Polisa zapewnia dostęp do konsultacji specjalistycznych oraz świadczeń laboratoryjnych, transport medyczny, opiekę domową, pomoc psychologa, rehabilitację, informacje onkologiczne. Na nieco innej zasadzie działa polisa AIG. Towarzystwo zdecydowało się na jednorazową wypłatę środków osobie, u której zdiagnozowany zostanie nowotwór złośliwy. Pieniądze z ubezpieczenia, nawet do 120 tys. zł, są wypłacane w formie gotówki. Mogą być przeznaczone na dowolny cel. Wybierając odpowiednią polisę, należy więc zwrócić szczególną uwagę na sposób wypłaty środków oraz na rubrykę „wykluczenia”. Warto sprawdzić, jakie nowotwory nie podlegają ubezpieczeniu i w jakich sytuacjach towarzystwo może odmówić wypłaty środków.


Portal Skarbiec.Biz

Loading Comments
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Składka  na grupowe ubezpieczenie pracownika jest jego przychodem