Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Transfer z OFE do ZUS zakończony sukcesem
http://sxc.hu/
Ministerstwo Finansów

Transfer z OFE do ZUS zakończony sukcesem

Ministrowie finansów oraz pracy i polityki społecznej: Mateusz Szczurek i Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z prezesem ZUS Zbigniewem Derdziukiem poinformowali wczoraj o sukcesie przeniesienia 51,5% środków z OFE do ZUS.

Aktywa o wartości ponad 153,1 md zł przekazano zgodnie z art. 23 ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

Wartość nominalna przekazanych papierów wartościowych wyniosła łącznie ponad 146 mld zł, z czego:

  • ponad 130,1 mld zł stanowiły skarbowe papiery wartościowe,
  • ponad 15,6 mld zł stanowiły obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, gwarantowane przez Skarb Państwa,
  • 252,5 mln zł stanowiły inne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane przez Skarb Państwa.


OFE przekazały również do ZUS środki pieniężne o wartości ponad 1.8 mld zł.

Zgodnie z zapisami ustawy, skarbowe papiery wartościowe nabywane są przez Skarb Państwa, co umożliwia ich umorzenie, a pozostałe aktywa podlegają przekazaniu do Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Umorzenie skarbowych papierów wartościowych, nabytych od ZUS przez Ministra Finansów, reprezentującego Skarb Państwa, pozwoli obniżyć dług publiczny według wartości nominalnej o ponad 130,1 mld zł, czyli o ok. 7,6% w relacji do PKB oraz obniżyć dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (według definicji UE) o ponad 145,8 mld zł, czyli ok. 8,5% PKB.

Uwzględniając wpływ przekazania części aktywów OFE do ZUS oraz pozostałych elementów zmian w systemie emerytalnym (w tym mechanizmu dobrowolności oraz „suwaka bezpieczeństwa"), zmiany w systemie emerytalnym doprowadzą do obniżenia państwowego długu publicznego o ponad 8%, a długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (według definicji UE) o ponad 9% PKB.

Loading Comments