TK po stronie Ministerstwa Finansów. Stawki akcyzy na olej...
Flickr.com/CC-BY/http://skroc.pl/b5a0e
Podatnik.info

TK po stronie Ministerstwa Finansów. Stawki akcyzy na olej opałowy zgodnie z Konstytucją

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Państwo ma prawo określić warunki odliczenia ulg podatkowych


Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ustawodawca ma prawo określić warunki, których spełnienie jest konieczne do skorzystania z ulg podatkowych. Ponadto może wskazać skutki ich niespełnienia przez podatnika, w wyniku których utraci on możliwość skorzystania z preferencji podatkowych.


Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego obowiązek uzyskania przez podatnika oświadczenia, które pozwala zidentyfikować nabywcę transakcji, nie jest nadmierną ingerencją w prawa obywatela chcącego skorzystać z obniżonej stawki akcyzy na olej opałowy.


Z kolei zadaniem organów podatkowych i sądowych jest stwierdzenie w toku postępowania, czy uzyskanie oświadczenia, które nie umożliwia identyfikacji tożsamości nabywcy, wynikało z zaistnienia okoliczności nie będących pod żadnym wpływem podatnika.


Zgodne i niezgodne przepisy z Konstytucją


W wyroku z 6 grudnia Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 65 ust. 1a ustawy o podatku akcyzowym, a wcześniej przepisy rozporządzenia z 2004 r. określające warunki skorzystania z obniżonej stawki akcyzy na oleje opałowe, w rozumieniu przyjętym w utrwalonym orzecznictwie sądów administracyjnych, są zgodne ze wskazanymi wzorcami konstytucyjnymi.


Z kolei niezgodne z Konstytucją są art. 65 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym w związku z art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 160, poz. 1341) w zakresie, w jakim odnosi się do obowiązków podatkowych powstałych przed 15 września 2005 r., z uwagi na brak wymaganego okresu przejściowego dla wejścia w życie tych przepisów. TK stwierdzając czasową niekonstytucyjność art. 65 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym z 2004 r. uznał, że nowy stan prawny utrudnił podatnikom ocenę co do zakresu ciążących na nich obowiązków i naraził na wymierne straty finansowe.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przepisy o kwocie wolnej od podatku są niezgodne z konstytucją