Gorące tematy
Czy 500 zł na dziecko to dobry pomysł?
Wyniki sondażu: sondaż 463 głosów
20%

Tak, gdyż przyczyni się do większej ilości urodzeń dzieci

93 głosów
21%

Nie, gdyż pieniądze trafią do niewłaściwych rodzin

96 głosów
59%

Nie jest to wystarczająca zachęta dla rodziców do posiadania dzieci

274 głosów
Kalendarz podatnika
Telepraca szansą wykluczonych zawodowo
KS
http://sxc.hu/

Telepraca szansą wykluczonych zawodowo

Podziel się tym artykułem:   

Jak wynika z najnowszych badań, 3,2 proc. polskich pracodawców zatrudnia pracowników w formie telepracy. Na Zachodzie jest to kilkanaście procent.

- Praca na odległość nie jest u nas tak popularna jak na Zachodzie głównie ze względu na nałożone na pracodawców szczegółowe obowiązki w zakresie BHP oraz reglamentację stanowisk, które mogą być organizowane w systemie telepracy - tłumaczy ekspert Pracodawców RP, Wioletta Żukowska.

Skomplikowane zatrudnienie

Problematyczna jest np. kwestia zatrudniania przedstawicieli handlowych w formie telepracy. Państwowa Inspekcja Pracy dokonuje wykładni, zgodnie z którą nie wszyscy przedstawiciele handlowi mogą być telepracownikami. - Konieczne jest poszerzenie katalogu stanowisk oraz zmiana kodeksowej definicji telepracy. Należy też dążyć do stworzenia szerokiej definicji, zgodnie z którą w tej formie mogą być wykonywane każde zadania wymagające indywidualnego porozumiewania się na odległość, w tym także przy wykorzystaniu przesyłu danych - mówi Wioletta Żukowska.

Bezpieczeństwo pracownika

Innym problemem jest odpowiedzialność pracodawcy za BHP w domu telepracownika. Zdaniem Pracodawców RP z całą pewnością powinna ona zostać ograniczona. - Obecnie prawo nakłada na pracodawców obowiązki, których realizacja w praktyce często jest niemożliwa. Trzeba przypomnieć, że w przypadku chałupników, których sytuacja jest podobna do telepracowników, większość przepisów działu dziesiątego k.p. jest wyłączona - zauważa Wioletta Żukowska.

Aktywizacja wykluczonych

Telepraca jest szansą na aktywizację zawodową grup społecznych zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy, głównie kobiet sprawujących opiekę nad dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. - Dobrym rozwiązaniem byłoby dofinansowanie np. do zakupu sprzętu, środki mogłyby być wypłacane z Funduszu Pracy lub PFRON - mówi Wioletta Żukowska.

Umowy cywilnoprawne a telepraca

Inna propozycja dotyczy rozszerzenia telepracy na umowy cywilnoprawne, tak jak przewiduje to europejskie porozumie ramowe z 2002 r. W opinii Pracodawców RP w tym przypadku wątpliwości nasuwa kwestia obowiązków z zakresu BHP oraz odpowiedzialności pracodawcy za sprzęt.

- Wielokrotnie sygnalizowaliśmy potrzebę zmiany przepisów dotyczących telepracy - podkreśla Wioletta Żukowska. Dlatego zespół ds. prawa pracy i układów zbiorowych Komisji Trójstronnej, z aktywnym udziałem przedstawicieli Pracodawców RP, negocjuje propozycje zmian w sprawie telepracy.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Podziel się tym artykułem: