Tax Free- tańsze zakupy dla kibiców piłkarskich spoza UE
http://sxc.hu/

Tax Free- tańsze zakupy dla kibiców piłkarskich spoza UE

Prowadzisz działalność handlową i liczysz na większe obroty w czasie Euro 2012? Możesz je zwiększyć jeszcze bardziej uruchamiając sprzedaż w systemie Tax Free.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Dla kibiców spoza UE, na przykład z Rosji, będzie to okazja do tańszych zakupów – bez VAT. Jeśli nawet ze zwrotu ostatecznie nie skorzystają, Ty zaprezentujesz się jako sklep otwarty na podróżnych.

Na ulicach Warszawy widać kibiców, którzy przyjechali by oglądać i wspierać swoje drużyny, zarówno podczas meczów, jak i treningów. Ministerstwo Sportu i Turystyki szacuje, że podczas Euro Polskę odwiedzi milion zagranicznych turystów. Polska Organizacja Turystyczna szacuje z kolei, że samych kibiców z Rosji przyjedzie ok. 150 tysięcy. Jest to o tyle ważne, że kibice spoza UE mogą korzystać ze zwrotu VAT na towary zakupione w Polsce i wywiezione poza granice Unii, czyli z tzw. systemu Tax Free. Dzięki temu ostateczny koszt zakupu będzie dla nich niższy. Dotyczy to w szczególności drogich towarów, jak na przykład biżuterii, wyrobów skórzanych czy sprzętu (zwrot przysługuje, gdy łączna wartość zakupów na jednej fakturze wynosi co najmniej 200 zł). Przy zakupach na małe kwoty ubieganie się o zwrot VAT raczej nie ma sensu. Ale z punktu widzenia handlowca, wywieszka „Tax Free” na drzwiach sklepu może wywołać efekt marketingowy, nawet jeśli turysta ostatecznie o zwrot VAT nie będzie się ubiegał (jeśli uzna, że kwota jaką może odzyskać jest zbyt mała w stosunku do czasu, jaki musiałby na to poświęcić).

Droga otwarta dla podatników VAT

Z możliwości sprzedaży w systemie Tax Free mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT i nie korzystają ze zwolnienia z tego podatku. Muszą ponadto ewidencjonować sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej. Są to dwa podstawowe warunki, które trzeba spełnić, aby myśleć o prowadzeniu sprzedaży pod hasłem „Tax Free”. Jeśli przedsiębiorca chciałby zwracać VAT od sprzedawanych towarów samodzielnie, musi ponadto wykazać się obrotami za poprzedni rok w kwocie co najmniej 400 tys. zł (nie dotyczy to osób, które zawierają umowę z firmą zajmującą się profesjonalnie zwrotami VAT, ale o tym w następnym akapicie).

Dwie drogi – z umową lub bez

Aby rozpocząć sprzedaż w systemie Tax Free sprzedawca może albo zawrzeć umowę z firmą, której przedmiotem działalności jest właśnie dokonywanie zwrotu VAT podróżnym, albo zająć się dokonywaniem zwrotu samodzielnie. Pierwsza opcja jest zdecydowanie łatwiejsza i szybsza do wprowadzenia. A do Euro czasu zostało już bardzo niewiele. Jak deklaruje jedyna w Polsce firma zajmująca się profesjonalnie zwrotem VAT, czyli Global Blue, umowę z nią można podpisać i wprowadzić w życie w krótkim czasie. Umowa z Global Blue nie generuje żadnych kosztów po stronie przedsiębiorcy. Co więcej, zdejmuje z przedsiębiorcy dodatkowe obciążenia, które musiałby wziąć na siebie dokonując zwrotu VAT samodzielnie.

Fiskus musi wiedzieć, że będzie zwracany VAT

Przyjmując, że sprzedawca decyduje się na korzystanie z usług firmy Global Blue, to nawet w tym wariancie samo zawarcie umowy nie wystarczy. Przedsiębiorca powinien także o zamiarze prowadzenia sprzedaży w systemie Tax Free poinformować fiskusa. Trzeba także przekazać organom skarbowym informację o miejscu, w którym podróżny dokonujący zakupów może odebrać podatek, oraz z kim została zawarta umowa o zwrot podatku (kopie takiej umowy należy przekazać do naczelnika urzędu skarbowego). Sprzedaż można rozpocząć natychmiast po przekazaniu fiskusowi wszystkich powyższych informacji.

Informacja dla turystów w czterech językach

Przedsiębiorca ma też obowiązki informacyjne względem podróżnych. Musi poinformować ich o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim. Powinien też oznaczyć sklep tak, aby podróżny wiedział, że może dokonać w tym miejscu zakupu w systemie Tax Free. W spełnieniu tych dwóch ostatnich warunków pomaga firma, która zajmuje się zwrotem VAT podróżnym, zapewniając sprzedawcom nieodpłatnie zarówno ulotki, jak też i znaki informujące o Tax Free (sprzedawca, który zdecyduje się na samodzielne dokonywanie zwrotów musi na własną rękę skompletować potrzebne materiały).

Sposób przygotowania informacji w językach obcych nie został określony w żadnym akcie prawnym. Wzór znaku informacyjnego jest natomiast ściśle określony rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 marca 2011 r., zgodnie z którym znak wykonany jest w formie naklejki samoprzylepnej o wymiarach 140 x 120 mm. Tło: kolor biały. Ramka: kolor zielony; szerokość 5 mm. Litery: kolor czarny; wysokość liter w wyrazach "ZWROT VAT" i "TAX FREE" - 15 mm, a w wyrazach "DLA PODRÓŻNYCH" i "FOR TOURISTS" - 7 mm.

Podróżny musi z zakupem wyjechać

Co się dzieje dalej? Gdy uprawniony podróżny, zrobi zakupy w sklepie oferującym Tax Free i nabyte rzeczy wywiezie poza Unię Europejską ma kilka miesięcy na uzyskanie zwrotu VAT (wywóz towarów poza Unię Europejską musi zostać dokonany najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca po miesiącu, w którym dokonano zakupu, czyli jeżeli zakup jest dokonywany w czerwcu, to wywóz musi zostać dokonany do 30 września). Podstawą do dokonania zwrotu jest dokument wystawiony podróżnemu przez sprzedawcę, na którym urząd celny potwierdził stemplem wywóz poza UE. Te dodatkowe formalności, które spoczywają na podróżnym, mogą spowodować, że przy małych wartościach transakcji rezygnują oni z ubiegania się o zwrot VAT.

Zwrot dopiero po potwierdzeniu wywozu

Wywóz towaru przez nabywcę nie oznacza jednak końca całej procedury dla sprzedawcy. Zwrot jest dokonywany w złotych przez sprzedawcę lub podmiot, z którym sprzedawca ma zawartą umowę. Zwrot może mieć zarówno formę wypłaty gotówkowej (do 1 kwietnia 2011 roku była to jedyna forma) lub polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub zwrotu na kartę płatniczą. Formy zwrotu bezgotówkowego nie są stosowane przez firmę Global Blue, ale sprzedawca, który chciałby samodzielnie zwracać VAT, może zrobić to również w formie bezgotówkowej. Takie rozwiązanie przysparza jednak dodatkowych problemów, gdyż potrzebne jest uzyskanie potwierdzenia dokonania zwrotu, a przepisy nie definiują, jaką powinno mieć ono formę. Poza tym, zwrot bezgotówkowy wiąże się z dodatkowymi kosztami wynikającymi z przewalutowania (zwrot VAT podróżnym jest dokonywany tylko w złotówkach!). W przypadku wypłaty gotówkowej koszty ewentualnego przewalutowania spadają na turystę.

Do towarów, od których zwrócono VAT obowiązuje stawka 0%

Do sprzedanych towarów, od których dokonano zwrotu VAT podróżnemu, sprzedawca stosuje stawkę 0%, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał) otrzymał dokument potwierdzający wywóz towarów poza granicę UE. Jeśli korzysta z usług firmy Global Blue, ona przekazuje mu taki dokument. Jeśli sam dokonuje zwrotu, musi otrzymać potwierdzenie wywozu od turysty. Oznacza to, że gdy sprzedaż miała miejsce w czerwcu, a przedsiębiorca rozlicza VAT miesięcznie, to zastosuje stawkę 0%, jeśli najpóźniej do 25 lipca otrzyma potwierdzenie wywozu (jest to ostatni dzień na złożenie deklaracji za czerwiec). Jeżeli jednak potwierdzenie w tym czasie nie wpłynie do sprzedawcy, będzie musiał zastosować właściwą stawkę dla opodatkowania danego towaru (np. 23%). Jeżeli jednak potwierdzenie wpłynie w późniejszym czasie (nie później jednak niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy) sprzedawca może dokonać korekty podatku w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał potwierdzenie wywozu towaru poza UE.

 

Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Pakiet ustaw deregulacyjnych powinien ograniczyć zatory płatnicze w firmach