Sytuacja materialna polskich rodzin – bezdzietni mają...
http://sxc.hu/
wynagrodzenia.pl

Sytuacja materialna polskich rodzin – bezdzietni mają najlepiej

Ich dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym był o 44,2% większy od średniego krajowego dochodu. W najgorszej sytuacji znajdowały małżeństwa i żyjący w związkach nieformalnych posiadający troje i więcej dzieci. Dochód na jedną osobę był w takich gospodarstwach o 39,1% niższy od średniego krajowego dochodu. Jednak to w tej grupie sytuacja materialna poprawiła się najbardziej.


W porównaniu z 2012 rokiem widać jednak poprawę sytuacji materialnej wszystkich rodzajów gospodarstw domowych. Wzrosły nie tylko dochody nominalne, ale także i realne, czyli liczone z uwzględnieniem wpływu inflacji. Ceny towarów i usług wzrosły w 2013 roku średnio o 0,9%, podczas gdy wzrost dochodów był większy.


W stosunku do 2012 roku procentowo najbardziej poprawiła się sytuacja materialna rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci (wzrost dochodu na osobę o 4,6%) i małżeństw bez dzieci (o 2,6%). Matki i ojcowie samotnie wychowujący dzieci osiągali dochody o 1,4% wyższe niż w roku poprzednim. Ogółem wzrost dochodów na osobę wyniósł 1,6% w stosunku do 2012 roku.

Mateusz Rachucki
Wynagrodzenia.pl

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi!

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także