Stratę z działalności gospodarczej można rozliczyć w...
http://sxc.hu/

Stratę z działalności gospodarczej można rozliczyć w ciągu 5 lat

Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem poniesienia straty. Warto jednak pamiętać, że przepisy podatkowe przewidują jej rozliczenia w terminie od 2 do 5 lat. Zmiana formy opodatkowania nie odgrywa tu istotnej roli, z wyjątkiem przejścia na kartę podatkową.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym przedsiębiorcy mogą, obniżyć dochód (przychód) uzyskany z tego źródła. Warunkiem koniecznym pozwalającym na dokonanie stosownych odliczeń, jest więc uzyskanie dochodu (przychodu). Brak dochodu do opodatkowania w określonym roku podatkowym oznacza zatem brak możliwości rozliczenia straty podatkowej w tym roku. W przypadku, gdy w kolejnych pięciu latach podatkowych nie wystąpi dochód (przychód), strata podatkowa nie może być w ogóle rozliczona.

Jeżeli koszty uzyskania przychodów w danym roku podatkowym są wyższe niż suma przychodów z danego źródła, powstaje strata.

5 lat na rozliczenie straty

W tym miejscu istotnym wydaje się, aby podkreślić, że maksymalna wysokość jednorazowego odliczenia nie może przekroczyć połowy wartości straty. Można zatem stwierdzić, że przewidziany przepisami prawa podatkowego, faktyczny okres na dokonanie odliczeń wynikających z poniesionej w latach poprzednich straty waha się w przedziale od 2 do 5 lat.

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż to od podatnika zależy w jaki sposób dokona przysługującego mu odliczenia. Ma on bowiem możliwość swobodnego wyboru w których latach i w jakich proporcjach odliczy stratę. Pozwala to na optymalizację podatkową, polegającą na rozłożeniu odliczeń w czasie tak, aby móc skorzystać z pozostałych, przysługujących mu zmniejszeń obciążenia podatkowego, takich jak choćby ulga internetowa. Jednym ograniczeniem, o którym należy bezwzględnie pamiętać, jest konieczność zachowania warunku co do dopuszczalnej kwoty odliczenia w danym roku podatkowym.

Forma opodatkowania

Ze względu na fakt, iż w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnikowi przysługuje stosunkowo długi okres na rozliczenie poniesionej straty, może się tak zdarzyć, że przyjęta przez niego forma opodatkowania ulegnie zmianie. Warto zatem wiedzieć, że nie ma to zasadniczo w wpływu na możliwość odliczenia, poza jednym wyjątkiem. Podatnik powinien pamiętać, że jedyną formą opodatkowania, która nie dopuszcza możliwości zmniejszenia wysokości podatku o kwotę związaną ze stratą podatkową poniesioną w poprzednich okresach jest karta podatkowa.

Ponadto istotnym jest, aby zaznaczyć, że pomimo, iż przechodząc na ryczałt możliwym jest odliczenie straty z lat ubiegłych, to niemożliwością jest wykazanie straty z bieżącej działalności gospodarczej. Wynika to z tego, że podstawą opodatkowania jest tutaj przychód a nie dochód, czyli nie uwzględniamy poniesionych kosztów.

Dochód z tego samego źródła

Ze względu na to, że stratą zwykło określać się nadwyżkę kosztów uzyskania przychodów nad sumą tych przychodów w danym roku, prawo do jej rozliczenia przysługuje tylko i wyłącznie podatnikom, którzy ją ponieśli. Ponadto, istotnym jest, aby pamiętać, ze rozliczenie w przyszłości dozwolone jest w ramach tego samego źródła przychodu, z którego pochodzi. Jeżeli więc prowadzisz działalność gospodarczą i to z nią związana jest strata, możesz ją rozliczyć tylko w ramach dochodów (przychodów) z tego źródła.

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Dorota Kępka, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
Wyniki sondażu: sondaż 264 głosów
40%

przez telefon

105 głosów
56%

z komputera

149 głosów
1%

w oddziale w banku

3 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

7 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ubywa przedsiębiorców rozliczających się przy pomocy karty podatkowej