Sprzedajesz akcje? To moment na uwzględnienie kosztów na...
http://sxc.hu/

Sprzedajesz akcje? To moment na uwzględnienie kosztów na ich zakupu

Pomimo, iż w przypadku zbycia udziałów oraz akcji tego typu zwolnienia z obowiązku podatkowego nie zostały przewidziane, podatnik może obniżyć swoje zobowiązanie względem organu podatkowego. W tym celu koniecznym jest określenie kosztu uzyskania przychodu, który związany jest z poniesionym na nabycie tych jednostek, kosztem faktycznym. Koszty mogą wystąpić albo na dzień objęcia, w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce (wkładów w spółdzielni) w zamian za wkład niepieniężny albo na dzień zbycia w przypadku zbycia udziałów (akcji).

Wartość przedmiotu wkładu

Koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji bądź udziałów nabytych w drodze aportu, czyli w formie wkładu niepieniężnego, określa się zgodnie z zapisem art. 22 ust. 1, pkt. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy podkreślić, że istnieje kilka sposobów szacowania tej wartości w zależności od rodzaju wkładu niepieniężnego.

Podatnik powinien pamiętać, że koszt podatkowy, towarzyszący objęciu udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo, może stanowić wartość początkowa przedmiotu wkładu. Bardzo ważne jest to, że kwota ta podlega amortyzacji oraz innym odpisom aktualizującym wartość, wynikiem czego może różnić się od wartości nominalnej. Oznacza to że do kosztów nie zostanie zaliczona cała kwota lecz jej część, która pozostanie po dokonanych odpisach. Warunkiem takiego sposobu określania kosztu podatkowego jest założenie, że przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub też wartości niematerialne i prawne.

Nabycie udziałów i akcji w zamian za inne składniki majątku

Wartość kosztów zmniejszających podstawę opodatkowania, a w konsekwencji zobowiązania z tytułu podatkowego, podatnik może ustalić również jako wydatki faktycznie poniesione na nabycie składników majątkowych, stanowiących ów wkład. Należy przy tym podkreślić, że wydatki te nie mogły być wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Wartość księgowa z dnia nabycia jednostek udziałowych

Innym sposobem ustalania wysokości kosztów podatkowych związanych z nabyciem jednostek udziałowych, będących przedmiotem zbycia jest przyjęcie za koszt uzyskania przychodu określonej dla celów podatkowych, wartości majątku. Należy jednakże zaznaczyć, że wartość ta nie może być wyższa niż ich wartość z dnia objęcia papierów wartościowych.

Podatnik powinien również pamiętać, że zgodnie z zapisem pkt 1g wspomnianego artykułu ustawy o PIT w przypadku zbycia udziałów lub akcji objętych w wyniku podziału, koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia jednostek udziałowych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej stanowi ich wartość nominalna ustalona na dzień zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej albo na dzień zarejestrowania spółek nowo zawiązanych.

>>>Rozlicz się za pomocą Programu PIT PRO 2011 od Podatnik.info<<<

Koszt w dniu zbycia

W przypadku sprzedaży udziałów (akcji), objętych w zamian za wkład niepieniężny koszt uzyskania przychodu ustala się na dzień zbycia. Stanowi on wartość objętych udziałów (akcji) albo wartość przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa. Wartość taką określa się jednak na dzień objęcia tych udziałów (akcji), przy czym nie może ona przewyższać wartości objętych udziałów (akcji).

Gdy sprzedajesz akcje kupione na giełdzie

Kosztami uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i udziałów są wydatki na ich nabycie. Jednak koszt ten pojawi się dopiero w momencie sprzedaży. Oznacza to, że wydatki jakie zostały poniesione np. na kupno akcji w 2009 roku można uwzględnić w kosztach tego roku, w którym nastąpiła sprzedaż. Jednak koszty to nie tylko cena nabycia papierów wartościowych. Zaliczyć do nich można także wydatki związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie (np. prowizje zapłacone przy kupnie i sprzedaży papierów wartościowych, opłaty związane z prowadzeniem lub założeniem rachunku), czy też zapłacone odsetki i prowizje od kredytów na zakup tych papierów wartościowych.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care
www.taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także