Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Sprawny system finansów publicznych priorytetem nowego...
http://sxc.hu/

Sprawny system finansów publicznych priorytetem nowego rządu

Bez sprawnie i skutecznie działającego systemu finansów publicznych, żadne państwo nie jest w stanie spełniać wszystkich swoich funkcji. W przypadku nadmiernego deficytu, państwo pozbawia się możliwości efektywnego wpływania na sytuacje ekonomiczną, co może przynieść fatalne skutki w czasie wahań koniunkturalnych i recesji – podkreśla Krajowa Izba Gospodarcza.

Dlatego KIG pozytywnie przyjęła propozycje zmian w systemie podatkowym oraz ograniczania przywilejów emerytalnych, przedstawione przez premiera Donalda Tuska w exposé.

Ograniczenie przywilejów

Głównym elementem exposé stała się propozycja reformy finansów publicznych, zarówno po stronie wydatków, jak i przychodów. Krajowa Izba Gospodarcza popiera propozycje zmian w systemie emerytalnym rolników, jak również podjęcie działań mających na celu włączenie tej grupy obywateli w powszechne zasady opodatkowania. Opowiadamy się także za stopniowym wydłużaniem wieku emerytalnego oraz zawężaniem przywilejów zawodowych.

Uproszczenie prawa

Przedsiębiorcy z zadowoleniem przyjęli zapowiedź kontynuacji procesu deregulacji, zwłaszcza w zakresie procesu inwestycyjnego. Jego uproszczenie ma stać się jednym z priorytetów obecnego rządu. Zdaniem przedsiębiorców nie uda się jednak tego osiągnąć bez daleko idących zmian i głębokiej reformy przepisów prawnych, począwszy do ustawy o prawie budowlanym, poprzez ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ochronie środowiska, o geodezji, o ochronie gruntów rolnych i wielu innych.

W ocenie KIG, jedynie wspieranie aktywności gospodarczej obywateli, poprzez liberalizację i uproszczenie przepisów, stworzy dobry fundament dla utrzymania wzrostu gospodarczego i uniknięcia recesji. Ważnym elementem będzie tu dalsze usprawnianie i informatyzacja administracji, jak również faktyczne wdrożenie zasady służebności administracji wobec obywateli i przedsiębiorców.

Środowisko przedsiębiorców pozytywnie zareagowało na przedstawioną przez premiera Donalda Tuska propozycję skrócenia czasu trwania postępowania sądowego o jedną trzecią.

W ocenie Krajowej Izby Gospodarczej, usuwanie barier dla rozwoju małych i średnich firm powinno być wspólnym działaniem rządu i samorządu gospodarczego. Ta współpraca, zwłaszcza w zakresie funkcjonującego według ściśle określonych reguł procesu legislacyjnego oraz stałego monitoringu oddziaływania regulacji prawnych na gospodarkę, przyczyni się do uniknięcia wejścia w stan recesji polskiej gospodarki.

Wyższa składka rentowa to wyższe bezrobocie?

Największe wątpliwości przedsiębiorców budzi propozycja zwiększenia wysokości składki rentowej o dwa punkty po stronie pracodawców. W ocenie Krajowej Izby Gospodarczej decyzja – poprzez widoczne zwiększenie pozapłacowych kosztów pracy – może doprowadzić do wzrostu bezrobocia, jak również wstrzymania procesu inwestycyjnego. Naszym zdaniem, zamiast zwiększać obciążenia należy uszczelniać system rentowy i emerytalny oraz motywować przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy i zachowywania obecnie istniejących, zwłaszcza w świetle podwyższenia wieku emerytalnego.

 

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza

Loading Comments
Zainteresuje cię także