Skarbówka kontroluje prawdziwość deklaracji podatkowych
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Skarbówka kontroluje prawdziwość deklaracji podatkowych

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Komu przysługuje ulga?

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ulga z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym, którzy:
będąc:

• panną,
• kawalerem,
• wdową,
• wdowcem,
• rozwódką,
• rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów,
• osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich bądź odbywa karę pozbawienia wolności.

Aby otrzymać wyżej wymienioną ulgę, należy zaznaczyć odpowiednie pole podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego na formularzu PIT-36 lub PIT-37 w zależności od źródeł osiąganych dochodów.

Jednak nie każda osoba mająca dzieci i znajdująca się w stanie wolnym, jest osobą samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu ustawy podatkowej. Podatnik musi pozostawać nie tylko w określonym stanie cywilnym, lecz także faktycznie samotnie opiekować się pociechą. Tak więc osobą samotnie wychowującą dziecko jest niewątpliwie jeden z rodziców lub opiekun prawny, który faktycznie mieszka z dzieckiem, troszczy się o jego codzienny byt, stan zdrowia, towarzyszy mu w drodze do i ze szkoły/przedszkola oraz dba o rozwój fizyczny i intelektualny podopiecznego. Powyższe stanowisko wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 28 września 2011 roku o sygnaturze I SA/Gd 517/11.

Konkubenci pod lupą urzędników

Urzędnicy mogą sprawdzić czy osoby, które w zeznaniu rocznym zadeklarowały status samotnego rodzica i dzięki temu skorzystały z preferencyjnej ulgi, faktycznie nimi są. Dotyczy to np. konkubentów, którzy żyjąc w nieformalnym związku, nie mają prawa do odliczenia ulgi z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Dzieje się tak dlatego, ponieważ de facto nie opiekują się dziećmi samotnie, tylko z pomocą drugiego rodzica lub nowego partnera. Właśnie takie osoby są szczególnie narażone na kontrolę organów podatkowych.

Uprawnienia organów podatkowych i możliwe konsekwencje

Organ podatkowy ma prawo weryfikować informację podawane przez podatników w zeznaniach. Ordynacja podatkowa jako dowód dopuszcza wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z obowiązującym prawem. Urząd ma prawo np. do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, podczas którego mogą zostać przesłuchani nasi sąsiedzi lub zweryfikowane zostanie nasze zameldowanie. W praktyce jednak rzadko stosowane są tego typu metody.

Najczęściej urzędnicy żądają od podatników przedstawienia dokumentów potwierdzających prawo do korzystania z ulgi samotnego rodzica, np. zaświadczenia o rozwodzie czy o pozbawieniu jednego z rodziców praw rodzicielskich. Bardzo często wystarczy też pisemne oświadczenie podatnika o samotnym wychowywaniu dzieci, ale w przypadku udowodnienia kłamstwa, osoba deklarująca nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej. Ponadto będzie musiała dokonać korekty zeznania podatkowego. Oznacza to konieczność zapłacenia zaległego podatku wraz z odsetkami, a dodatkowo urząd może ukarać nas grzywną.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wspólne rozliczenie z dzieckiem