Sejm uchwalił elastyczny czas pracy – co to oznacza?
sxc.hu
Pracodawcy RP

Sejm uchwalił elastyczny czas pracy – co to oznacza?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ostatecznie projekt reguluje kwestię 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych, ruchomego czasu pracy, trybu wprowadzania przerywanego czasu pracy oraz odpracowywania zwolnień od pracy.

Nie zawsze pracodawca stworzy rozkład czasu pracy

Warto zaznaczyć, że w projekcie zawarto przepis określający sytuacje, w których pracodawca nie będzie miał obowiązku tworzenia rozkładów czasu pracy. Dotyczyłoby to przypadków, kiedy takie harmonogramy wynikałyby z przepisów prawa pracy, umowy o pracę oraz pracy w systemie zadaniowym. Rozwiązanie to jest odpowiedzią na zgłaszane postulaty, związane z ograniczeniem obowiązków biurokratycznych po stronie pracodawców i wprowadzenia ułatwień w funkcjonowaniu firm – w szczególności tych z sektora MŚP. Dlatego też Pracodawcy RP z zadowoleniem przyjmują tego rodzaju modyfikację przepisów.

Odpracowanie zwolnień od pracy

Kolejnym nowym rozwiązaniem w Kodeksie pracy będzie – zaproponowana przez posła Szejnfelda – regulacja dotycząca odpracowywania zwolnień od pracy na załatwienie spraw osobistych. Zgodnie z nią pracownik będzie musiał złożyć pisemny wniosek o udzielenie wolnego w trakcie pracy. Natomiast jego odpracowanie nie będzie traktowane jako praca w godzinach nadliczbowych. – To racjonalne i zasadne rozwiązanie. Ponadto uregulowanie tej kwestii w Kodeksie pracy pozwoli uniknąć zdarzających się obecnie w takich sytuacjach wątpliwości – komentują eksperci Pracodawców RP.

Nie istnieje ryzyko nadużyć ze strony pracodawców

Pracodawcy RP podkreślają, że nowe przepisy gwarantują określone w Kodeksie pracy dobowe i tygodniowe normy odpoczynku oraz wypłatę wynagrodzenia. Ponadto porozumienia zawierane z załogą, dotyczące elastycznego czasu pracy, będą przekazywane do Państwowej Inspekcji Pracy. Zatem podnoszone przez związki zawodowe zarzuty związane z możliwością nadużyć po stronie pracodawców są nieuzasadnione.

Teraz projekt trafi do senatu. – Liczymy na to, że nowe rozwiązania szybko wejdą w życie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jeszcze wiele problematycznych zagadnień dotyczących czasu pracy wymaga uregulowania. Jednak ze względu na spowolnienie gospodarcze i obecną sytuację na rynku pracy już teraz potrzebne są rozwiązania, które ułatwią utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy i tworzenie nowych. Równocześnie deklarujemy gotowość do dalszych negocjacji na temat propozycji zmian w przepisach działu VI Kodeksu pracy – kończą eksperci organizacji.

Loading Comments
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w Kodeksie pracy korzystne dla gospodarki