Gorące tematy
Czy wyższa kwota wolna od podatku za 2017 r. w kwocie 6600 zł?
sondaż 57 głosów
14%

Nadal jest zbyt niska

8 głosów
79%

Powinna jeszcze bardziej wzrosnąć

45 głosów
7%

Większość podatników nie odczuje jej w swoich portfelach?

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Sankcje podatkowe za ukrywanie dochodów
Redakcja
http://sxc.hu/

Sankcje podatkowe za ukrywanie dochodów

Podziel się tym artykułem:   

Porównując lata 2010 i 2009, nadal stwierdza się wzrost liczby postępowań prowadzonych przez urzędy skarbowe w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów – wynika z sondy przeprowadzonej przez „DGP” w izbach skarbowych.

Średnio na województwo przypada od kilkunastu, nawet do kilkuset postępowań rocznie (przykładowo w 2010 roku urzędy skarbowe w samym woj. warmińsko-mazurskim wszczęły 77 postępowań z zakresu nieujawnionych źródeł i wydały 47 decyzji ustalających podatek na kwotę 2 285 697 zł).

Osoby wzbudzające największe zainteresowanie administracji podatkowej, to podatnicy, którzy żyją ponad stan, a ich wydatki przekraczają to, co wynika ze złożonych zeznań. W oparciu o wykaz poniesionych przez podatnika w danym roku wydatków i wartości zgromadzonego mienia, ustala się wysokość przychodów nieujawnionych. Natychmiastowe podejrzenia wzbudzi więc sytuacja, gdy poniesione przez podatnika wydatki  nie znajdą pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

Jak twierdzą urzędnicy, kryterium decydujące o podjęciu postępowania stanowi znaczny poziom szeroko rozumianej konsumpcji w stosunku do znanych organowi dochodów. Kontrola najczęściej dosięga nabywców nieruchomości o dużej wartości, nabywców rzeczy ruchomych typu drogie samochody, jachty, samoloty itp., oraz osób korzystających z luksusowych usług, jak również inwestorów giełdowych czy przedsiębiorców, którzy stale ponoszą stratę z prowadzonej działalności, a jednocześnie nabywają wartościowe mienie. Do tej grupy, szczególnie narażonych na kontrolę fiskusa, należą również darczyńcy i pożyczkodawcy.

Do zebrania niezbędnych informacji, potrzebnych do wszczęcia postępowania podatkowego, urzędy skarbowe wykorzystują informatyczne bazy danych lub uzyskują dane udostępniane na wniosek dotyczący konkretnej osoby – urzędy celne, sądy. Za źródło informacji uznają też media.

Jeżeli organ podatkowy wykryje pewne nieprawidłowości co do przychodów i wydatków podatnika, przeprowadza się postępowanie weryfikacyjne posiadanych danych oraz postępowanie podatkowe.

Po weryfikacji twierdzeń i skrupulatnej analizie dowodów przestawionych przez podatnika, organ może uznać ich zasadność i przez to umorzyć postępowanie lub wydać decyzję wymiarową w razie braku wystarczających dowodów. Wysokość zobowiązania podatkowego dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach wynosi 75% dochodu.

Podziel się tym artykułem:   
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl