Ruszył ostatni duży konkurs grantowy dla innowacyjnych...
http://sxc.hu/

Ruszył ostatni duży konkurs grantowy dla innowacyjnych przedsiębiorców

W poniedziałek 9 lipca Komisja Europejska ogłosiła największy i ostatni już konkurs grantowy w ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Przedsiębiorcy mogą sięgnąć po ponad 8 mld euro.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zwiększenie środków przeznaczanych na innowacje może wspomóc europejską gospodarkę, ale samo w sobie jest niewystarczające. Za tym muszą iść inne działania unijnych urzędników – mówią eksperci Pracodawców RP.

Pracodawcy RP przypominają, że na zastrzyk unijnych pieniędzy mogą liczyć projekty dotyczące wdrażania nowych usług, produktów lub rozwiązań organizacyjnych w zakresie m.in. efektywności energetycznej, odporności mikrobiologicznej oraz zrównoważonego wykorzystania surowców. Założenie jest jedno – muszą się one przyczynić do postępu technologicznego i rozwoju przedsiębiorczości w Europie.

Europa ma duże zaległości w innowacyjnych rozwiązaniach w gospodarce

Przeznaczenie tak dużej kwoty na rozwój innowacji ma na celu wzmocnienie konkurencyjności europejskiej gospodarki. – Finansowanie to jednak nie wszystko – mówią eksperci Pracodawców RP. – Mimo bardzo dużych nakładów Unia Europejska nadal jest w tyle za USA, Japonią czy państwami BRIC – światowymi liderami w dziedzinie innowacyjności – podkreślają eksperci Pracodawców RP. Dlaczego tak jest się dzieje? Zdaniem ekspertów, jedną z głównych przyczyn nie jest bynajmniej brak pomysłów, lecz problem z przeniesieniem ich na płaszczyznę gospodarczą – po to, by stały się one podstawą dochodowego biznesu. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców z państw, które przystąpiły do UE po 2004 roku. W przeciwieństwie do środowisk biznesu w krajach tzw. starej Unii Europejskiej – nie postrzegają oni innowacyjności jako głównego czynnika determinującego ich pozycję konkurencyjną na rynku. Eksperci Pracodawców RP podkreślają, że konieczne jest zmniejszenie tej dysproporcji.

W kolejnych latach UE chce przeznaczyć 80 mld euro na innowacyjne rozwiązania

Poza zachętami finansowymi ważne jest stworzenie skoordynowanej, znajdującej się w jednym miejscu europejskiej bazy badawczo-innowacyjnej, co przyczyni się do optymalizacji inwestycji oraz zapewnienia ciągłości finansowania technologii na poszczególnych etapach rozwoju – twierdzą eksperci Pracodawców RP i podkreślają, że 8 mld euro to dopiero początek przyszłej proinnowacyjnej polityki Unii Europejskiej. Nowy program finansowania badań i innowacji na lata 2014–2020 „Horizon 2020” ma mieć fundusz w wysokości 80 mld euro, czyli prawie połowę więcej niż w poprzednim budżecie unijnym. Jednym z zamysłów jego twórców jest połączenie finansowania badań i innowacji w jednym programie. Uproszczone zasady mają ułatwić pozyskiwanie funduszy i zachęcić państwa do zwiększonej aktywności w zakresie promocji postaw proinnowacyjnych.

Trzeba umieć wykorzystać duży potencjał europejskiej gospodarki

Europa, ze swoimi licznymi instytucjami naukowo-badawczymi, wykształconym społeczeństwem i rosnącą aktywnością podmiotów gospodarczych, ma niebagatelny potencjał rozwoju. Raz jeszcze trzeba jednak uzmysłowić sobie fakt, że przy tak dużej dynamice zmian, jakie dokonują się we współczesnym świecie i gospodarce, sam potencjał nie zagwarantuje Europie sukcesu – podsumowują eksperci Pracodawców RP.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
Wyniki sondażu: sondaż 264 głosów
40%

przez telefon

105 głosów
56%

z komputera

149 głosów
1%

w oddziale w banku

3 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

7 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ulga B+R – od stycznia więcej pieniędzy na działalność badawczo-rozwojową