Ruszył ostatni duży konkurs grantowy dla innowacyjnych...
http://sxc.hu/

Ruszył ostatni duży konkurs grantowy dla innowacyjnych przedsiębiorców

W poniedziałek 9 lipca Komisja Europejska ogłosiła największy i ostatni już konkurs grantowy w ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Przedsiębiorcy mogą sięgnąć po ponad 8 mld euro.

Zwiększenie środków przeznaczanych na innowacje może wspomóc europejską gospodarkę, ale samo w sobie jest niewystarczające. Za tym muszą iść inne działania unijnych urzędników – mówią eksperci Pracodawców RP.

Pracodawcy RP przypominają, że na zastrzyk unijnych pieniędzy mogą liczyć projekty dotyczące wdrażania nowych usług, produktów lub rozwiązań organizacyjnych w zakresie m.in. efektywności energetycznej, odporności mikrobiologicznej oraz zrównoważonego wykorzystania surowców. Założenie jest jedno – muszą się one przyczynić do postępu technologicznego i rozwoju przedsiębiorczości w Europie.

Europa ma duże zaległości w innowacyjnych rozwiązaniach w gospodarce

Przeznaczenie tak dużej kwoty na rozwój innowacji ma na celu wzmocnienie konkurencyjności europejskiej gospodarki. – Finansowanie to jednak nie wszystko – mówią eksperci Pracodawców RP. – Mimo bardzo dużych nakładów Unia Europejska nadal jest w tyle za USA, Japonią czy państwami BRIC – światowymi liderami w dziedzinie innowacyjności – podkreślają eksperci Pracodawców RP. Dlaczego tak jest się dzieje? Zdaniem ekspertów, jedną z głównych przyczyn nie jest bynajmniej brak pomysłów, lecz problem z przeniesieniem ich na płaszczyznę gospodarczą – po to, by stały się one podstawą dochodowego biznesu. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców z państw, które przystąpiły do UE po 2004 roku. W przeciwieństwie do środowisk biznesu w krajach tzw. starej Unii Europejskiej – nie postrzegają oni innowacyjności jako głównego czynnika determinującego ich pozycję konkurencyjną na rynku. Eksperci Pracodawców RP podkreślają, że konieczne jest zmniejszenie tej dysproporcji.

W kolejnych latach UE chce przeznaczyć 80 mld euro na innowacyjne rozwiązania

Poza zachętami finansowymi ważne jest stworzenie skoordynowanej, znajdującej się w jednym miejscu europejskiej bazy badawczo-innowacyjnej, co przyczyni się do optymalizacji inwestycji oraz zapewnienia ciągłości finansowania technologii na poszczególnych etapach rozwoju – twierdzą eksperci Pracodawców RP i podkreślają, że 8 mld euro to dopiero początek przyszłej proinnowacyjnej polityki Unii Europejskiej. Nowy program finansowania badań i innowacji na lata 2014–2020 „Horizon 2020” ma mieć fundusz w wysokości 80 mld euro, czyli prawie połowę więcej niż w poprzednim budżecie unijnym. Jednym z zamysłów jego twórców jest połączenie finansowania badań i innowacji w jednym programie. Uproszczone zasady mają ułatwić pozyskiwanie funduszy i zachęcić państwa do zwiększonej aktywności w zakresie promocji postaw proinnowacyjnych.

Trzeba umieć wykorzystać duży potencjał europejskiej gospodarki

Europa, ze swoimi licznymi instytucjami naukowo-badawczymi, wykształconym społeczeństwem i rosnącą aktywnością podmiotów gospodarczych, ma niebagatelny potencjał rozwoju. Raz jeszcze trzeba jednak uzmysłowić sobie fakt, że przy tak dużej dynamice zmian, jakie dokonują się we współczesnym świecie i gospodarce, sam potencjał nie zagwarantuje Europie sukcesu – podsumowują eksperci Pracodawców RP.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 137 głosów
47%

przez telefon

64 głosów
50%

z komputera

68 głosów
1%

w oddziale w banku

1 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także